INTENCJE MSZALNE: 21 — 27 V 2018 r.

Święto

Najświętszej Maryi Panny

Matki Kościoła 

Poniedziałek

21 V

800    

1100 

 

1800    

Grzegorza Kościelaka – i. rodz. Jakubczaków

  Anielę Porczyńską


 Na Cmentarzu: Za Zmarłych, których ciała spoczywają na naszym cmentarzu i w obrębie parafii    

Wtorek

22 V

700     

 

1800    

  Zofię Przyłęcką 

 

  Stanisława Matysiaka w 1 rocz. śmierci

Środa

23 V

700     

 

1800    

  Wacława Tułacza

 

  TeresęPawlak   i. Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników Szkoły Podstawowej w Opatówku

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego
i Wiecznego Kapłana
Czwartek

24 V

700     

1800   

 

  Stanisława Kurzawę

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

1)  Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

2)    Jerzego Różalskiego – i. rodz. Bąkowskich

Piątek

25 V

700     

 

1800 

  Aleksandra Woźniaka

  

  Antoniego Wangę – i. kuzynki Krystyny i Grzegorza Olczaków z rodziną

Droga Krzyżowa– prowadzi Grupa O. Pio

Sobota

26 V

700     

1800    

 Jana Rena

 

  Wojciecha, Władysławę, Jana Mosińskich, Marię, Stanisława Augustyniaków 
(chrzest) 

Uroczystość
Najświętszej Trójcy

27 VI

800     

1000   

 

1200   

 

1700   

1)   Wiktorię i Stanisława Zimnych

2)   W intencji Modlących się przy figurze Matki Bożej na ul. Poniatowskiegoz prośbą o radość nieba dla Zmarłych i Boże błogosławieństwo dla Żyjących i dla Ofiarodawców na rzecz tej stacji modlitwy 


Za PARAFIAN –  uroczystość Pierwszej Komunii św.

 

  Józefa Ugornego w 10 rocz. śmierci  

 
  Zenobię, Władysława Klibrów, rodz. Gawłów

 

 

 

 

 

 

Czwartek

  24 V 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. O pokój w Ojczyźnie i na świecie.  O opiekę i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O zdrowie dla Włodzimierza i Kazimiery. O błogosławieństwo dla dzieci przygotowujących się do Pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. i dla dzieci Komunii św. rocznicowej.    

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, Pawła Kasprzaka, s. Władysławę, s. Charitas, poległych i  pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, por. Annę Hołubowicz-Gadkowską, Jana Chwirałę, Joannę Gralińską, Stefanię Prus, Tomasza Nawrockiego,  Jana Wojtaszka, Mieczysława Stobienię, Czesławę Łukaszczyk, Mariannę Adamczewską, Mariannę Nowak, Bazylego Tułacza, Wacława Tułacza, Stanisława Kurzawę, Aleksandra Woźniaka, Zofię Przyłęcką, Mariana Dogielskiego, Stanisława Pogorzelca, Kazimierza Łakomiaka, Sławoja Szychtę, Janinę Wojcieszak, Jerzego Bunclera, Zenona Nowaka, Jana Wojciechowskiego, Janinę Bęcką, Irenę Narczyńską, Emilię i Stanisława  Szewczyków, Zbigniewa Rajcę, Lucynę Pilarczyk, Jadwigę Stobienię, Elżbietę Niestratę, Mariannę i Stanisława Flak, Mariannę i Józefa Litwę, Pelagię, Józefa i Piotra Jarychów, Józefę i Józefa Szychtów, Ryszarda Kicińskiego, Zofię i Bolesława Żurawskich, Zofię Łańduch, Urszulę Mikurendę, Zofię Wszędybył, Jerzego Różalskiego, Mariana, Helenę Ratajczyków, Irenę, Czesława, Andrzeja Adamkiewiczów,  zmarłych w czyśćcu cierpiących.