INTENCJE MSZALNE: 16 — 22 VII 2018 r.

Poniedziałek

16 VII

600!!! —

 

1800  

Stanisława Kurzawę

 

 

Nie ma Mszy św.  

Wtorek

17 VII

700   

 

1800  

Nie ma Mszy św.

  Helenę Gadera – i. wnuczki Anny z rodziną

Środa

18 VII

700  

 

1800  

Nie ma Mszy św.


 

Mirosława Filipiaka – i. rodz. Kiermasów z Opatówka

Czwartek

19 VII

700   

1800 

 

Nie ma Mszy św.  

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

Piątek  

20 VII

700    

 

1800  

Nie ma Mszy św.  


  Czesława Sieradzkiego 

Sobota

21 VII

700     


1800  

Nie ma Mszy św.   

 
  Grzegorza Dogielskiego

Niedziela

XVI

 Okresu Zwykłego

22 VII

800   

1000 

1200 

 

1700 

  Ryszarda Klibra i rodziców z obojga stron

Za PARAFIAN

 

  Mieczysława Łańducha w 4 rocz. śmierci

 

1)  Jana Wojtaszka w 1 r. śmierci

2)    Stanisława Gralińskiego w 4 rocz. śm. i za Joannę Gralińską   

 

  

 

 

 

 

Czwartek

  19 VII 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. O pokój w Ojczyźnie i na świecie.  O opiekę
i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O zdrowie dla Włodzimierza, Krystiana i Kazimiery. O Boże błogosławieństwo dla dzieci i młodzieży  na czas wakacji i dla wypoczywających na urlopach. O szczęśliwe rozwiązanie dla Agaty.   

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, Pawła Kasprzaka, s. Władysławę, s. Charitas, poległych i  pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, por. Annę Hołubowicz-Gadkowską, Jana Chwirałę, Joannę Gralińską, Stefanię Prus, Tomasza Nawrockiego,  Jana Wojtaszka, Bazylego Tułacza, Wacława Tułacza, Mariana Dogielskiego, Stanisława Pogorzelca, Janinę Wojcieszak, Zenona Nowaka, Jana Wojciechowskiego, Janinę Bęcką, Irenę Narczyńską, Emilię i Stanisława  Szewczyków, Zbigniewa Rajcę, Lucynę Pilarczyk, Jadwigę Stobienię, Marka Juszczaka, Sławomira Rzepeckiego, Jadwigę Krysztofowicz, Elżbietę Antczak, Kazimierza Kałacha, Elżbietę Niestratę, Mariannę i Stanisława Flak, Mariannę i Józefa Litwę, Pelagię, Józefa i Piotra Jarychów, Józefę i Józefa Szychtów, Antoniego Mikarego, Leszka Kowalika, Mirosławę Matuszak-Sakowską, Irenę Guglas, Józefa, Antoninę, Stanisława, Mariannę i Bronisława Maniów, Mariannę, Leonardę, Stefana, Henryka, Stefana i Leonarda Ugornych, Jadwigę i Wawrzyńca Przepiórków, Zofię Wszędobył, Józefę Jurgę, Ryszarda Kicińskiego, zmarłych w czyśćcu cierpiących.