OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ( 26 X 2014 r. )

1. W sobotę 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w piątek wieczorem o g. 1700, a w dzień uroczystości w świątyni tylko o godz. 800 i g. 1000. Na cmentarzu parafialnym Msza św. o godz. 1400. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na cmentarzu parafialnym, w zbieraniu których będzie pomagał kleryk z Seminarium w Kaliszu.    

2. W niedzielę 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych tzw. Dzień Zaduszny. Msze św. w tym dniu w kościele o godz. 800, 1000 i 1700. O godz. zaś 1200 Msza św. na Cmentarzu wraz z procesją za Zmarłych i wypominkami jednorazowymi.

3. Są do nabycia: nowy numer Opiekuna, Gościa Niedzielnego, Przewodnika Katolickiego, Apostolstwa Chorych, miesięcznika: Wiara, Patriotyzm i Sztuka, Miłujcie się (m.in. O nawróceniu Rudolfa Hössa, Od gangstera do kleryka i inne).Dla dzieci Ola i Jaś, Promyczek Dobra, Tęcza. Dla młodzieży Mały Gość Niedzielnyz interesującym plakatem.  Są kalendarze diecezjalne na 2015 r., książki o tematyce religijn-moralnej m.in. Księga zabaw rodzinnych, Chcę być szczęśliwa (tylko dla dziewcząt), Mogę zwyciężyć (tylko dla chłopców). 

4. Przypominamy o kończącym się terminie do 31 października br. zbiórki butów na rzecz Caritas diecezji kaliskiej, także tych zniszczonych, które nie nadają się już do chodzenia – buty te zostaną poddane recyklingowi. Więcej o tej akcji w komunikacie wywieszonym w gablotce parafialnej. 

5.Po Mszy św. w salce katechetycznej w ramach działalności Caritas Diecezjalnej i naszego Punktu Charytatywnego dla rodzin z parafii wydawane są nieodpłatnie jabłka – należy tylko pokwitować ich odbiór; jest to konieczne dla rozliczenia się z Agencją Rynku Rolnego. Proszę p. Krystynie podać adresy tych osób, którym z racji stanu ich zdrowia należy jabłka dostarczyć. Informujemy, że dzięki działalności Parafii z Caritas naszej diecezji transportem z Gminy, za co p. Wójtowi dziękujemy, zostały w minionym tygodniu dostarczone jabłka do szkoły podstawowej i gimnazjum.

6. W piątek o g. 1800 organizujemy dla dzieci w salce katechetycznej bal Wszystkich Świętych. Dzieci uczestniczą w nim w przebraniach lub z atrybutami charakterystycznymi dla swoich ulubionych świętych.