OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XXX OKRESU ZWYKŁEGO (25 X 2020 r.)

 

1.              W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w sobotę wieczorem o g. 1800, a w dzień uroczystości, zgodnie z rozporządzeniem administratora apostolskiego msze św. w tym dniu będą tylko w świątyni z tym, ze dojdzie msza św. o godz.  1400 a więc msze św. w dzień uroczystości 1 listopada o godz. 800, 1000, 1200, 1400 i o 1700. Nie ma mszy św.  na cmentarzu parafialnym.

2.            Pamiętając o wskazaniu św. Ambrożego: O tych, których kochaliśmy za życia nie zapominajmy po śmierci zgłaszamy do Kancelarii Parafialnej na wypominki jednorazowe i całoroczne. Jednorazowe będą czytane w świątyni 1 listopada przed mszą o godz. 1000 i 1400 oraz w tygodniu, jeśli będzie taka potrzeba.

3.            Jest do nabycia prasa katolicka: Opiekun, Gość Niedzielny, Niedziela,  Miłujcie się i inne. Jest Nowenna za zmarłych cierpiących w czyśćcu, Modlitwy dla młodzieży z Carlo Acutisem.

4.            Msze św. w tym tygodniu wg podanego planu w gablotce parafialnej i na stronie internetowej parafii, gdzie jest też zamieszczone rozporządzenie administratora apostolskiego naszej diecezji ks. abpa Grzegorza Rysia.                                                                                                                                                                                                                Proboszcz