Ogłoszenia duszpasterskie na urocz. Wniebowstąpienia Pańskiego (17 V 2015 r.)

1.                  Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian, a szczególnie dzieci i młodzież do udziału w nabożeństwach majowych zarówno w świątyni jak i przy figurach przydrożnych. Nasz udział w nabożeństwach majowych, jeśli da się pogodzić z obowiązkami stanu, świadczy także o naszej miłości do Boga, Maryi i Ojczyzny.      

 

2.                 W przyszłą niedzielę przeżywamy uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

 

3.                 Jest do nabycia prasa katolicka: Opiekun, Przewodnik Katolicki, Gość Niedzielny, Miłujcie się, Niedziela, WPIS, Apostolstwo Chorych, Egzorcysta. Dla młodzieży jest Wzrastanie i Mały Gość Niedzielnya dla dzieci Ola i Jaś, Promyczek Dobra, Tęcza, Anioł Stróżoraz perełki dla dzieci.Są interesujące książki o tematyce religijnej, m.in. Polubić czy poślubić, Święte małżeństwo, Modlitwy w trudnych chwilach, Nick’a Vujicica Bez granic, Niezwyciężony i inne.   

 

4.                W sobotę 23 maja w kaplicy św. Anny rozpoczynamy comiesięczną adorację Najświętszego Sakramentu w intencji powołań kapłańskich i zakonnych
z naszej parafii. Adorację, na którą zapraszamy wszystkich Wiernych, prowadzić będzie Grupa O. Pio. Na godz. zaś 1800 zapraszamy na Mszę św. młodzież i wszystkich chętnych, którzy duchowo przygotowują się w parafii do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. Po mszach w sobotę i niedzielę młodzież będzie rozprowadzała przed kościołem okolicznościowe, związane z tematyką Światowych Dni Młodzieży, plakietki magnetyczne, z których dochód jest przeznaczony na dofinansowanie wyjazdu naszej młodzieży na to spotkanie młodych z całego świata w Krakowie w 2016 r. Bóg zapłać za wsparcie tego dzieła, za dar waszego serca.   

 

5.                Już dziś informujemy Wiernych, że Msza św. wraz z wypominkami za zmarłych w święto N.M.P. Matki Kościoła zostanie odprawiona na naszym cmentarzu o g. 1800.

 

6.                W czwartek 21 maja zapraszamy wiernych do uczestniczenia w Błaszkach w stacji Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego dla dekanatów: błaszkowskiego, koźmineckiego, złoczewskiego i opatóweckiego. O g. 1800 koncert wokalno-instrumentalny Wydziału Pedagogicznego-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na podstawie fragmentów Tryptyku Rzymskiego  św. Jana Pawła II, następnie Msza św. i procesja Eucharystyczna.

 

7.        20 czerwca w sobotę organizujemy wyjazd dla dzieci z parafii, które uczestniczą w nabożeństwach majowych, do Włocławka na tamę, Torunia, Lednicy i Gniezna. Zapisy: dziewczynki u p. Natalii a chłopcy u ks. Mariusza. Szczegóły zostaną podane na zebraniu z rodzicami w późniejszym terminie.