OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ I ADWENTU (28 XI 2021 r.)

 

1.        Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent — czas pobożnego, radosnego i odpowiedzialnego przygotowywania się do uroczystości  Narodzenia Pańskiego. Zachęcamy do gorliwego  uczestniczenia zarówno w świątyni jak też w naszych domach, dzięki transmisji z naszej świątyni w  Roratach, które będą odprawiane w dni powszednie adwentu o g. 1700. W sobotę niedzielna Msza św. wieczorem o godz. 1800. Uczyńmy wszystko, by razem z Maryją i św. Józefem jak najowocniej przygotować się do uroczystości Bożego Narodzenia. Bardzo prosimy, by rodzice, dziadkowie, starsze rodzeństwo, jeśli nie uczestniczą w uzasadnionych przypadkach w roratach w kościele, zechcieli, łącząc się ze zgromadzonymi w świątyni wiernymi, korzystać razem z dziećmi z transmisji rorat w swoich domach. Dzieci uczestniczące w roratach otrzymują obrazki – pamiątki uczestnictwa oraz losują figurkę Matki Bożej, którą zabierają do domu i przy której gromadzi się rodzina na wspólnej modlitwie.

 

2.        W przyszłą niedzielę Mszą św. w sobotni wieczór 4 grudnia rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, które będzie prowadził ks. mgr Przemysław Kaczkowski, notariusz i archiwista Kaliskiej Kurii Diecezjalnej oraz dyrektor biblioteki Kaliskiego Seminarium Duchownego. W niedzielę 5 grudnia po Mszy św. o g. 1000 spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu Bierzmowania zarówno absolwentami szkoły podstawowej jak i aktualnie przygotowującymi się do sakramentu Bierzmowania, począwszy od klasy szóstej. Po Mszy św. o g. 1200 spotkanie rekolekcyjne z rodzicami dzieci Komunii św. rocznicowej i rodzicami dzieci, które w tym roku szkolno - katechetycznym przygotowują się do Pierwszej Komunii św.       

 

3.        W tym tygodniu Pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź rano tylko przed Mszą św. (w razie potrzeby także po Mszy św.), a po południu od g. 1600.

 

4.      Jest prasa katolicka; Opiekun, Niedziela, Gość Niedzielny i książki o tematyce religijnej, m.in. Cud Kardynała Wyszyńskiego. Uzdrowienie siostry Nulli, A z narodzeniem Jezusa było tak…, Aniołowie Boży posłańcy, Zdrowie na cały rok(kalendarz – poradnik ziołolecznictwa) i inne.

 

5.        Z racji rorat Kancelaria Parafialna we wtorki, środy, czwartki będzie czynna około 20 minut po Mszy św. lub dłużej, jeśli będą interesanci. W poniedziałek, piątek i sobotę kancelaria czynna jak dotychczas tj. o godz. 900. W tym tygodniu w poniedziałek i piątek kancelaria nie będzie czynna.

 

6.        Młodzież ze Szkolnego Koła Caritas, działającego przy Szkole Podstawowej w Opatówku zaprasza Parafian do wsparcia Domu Ochrony Życia Poczętego prowadzonego przez Siostry Jezusa Miłosiernego w Odolanowie. Na serduszkach przy ołtarzu Matki Boskiej Częstochowskiej znajdują się podpowiedzi-sugestie, wskazujące co jest bardzo potrzebne do prowadzenia domu. Nie znaczy to, że nie można przekazać innych darów serca, które wybierzemy jako wyraz naszej troski o ten dom. Dary przynosimy do kościoła do dnia 12 grudnia włącznie i składamy przy ołtarzu Matki Bożej skąd w następnym tygodniu zostaną dostarczone do Odolanowa.

 

7.        W ramach Wigilijnego dzieła Pomocy Dzieciom i charytatywnej działalności parafii rozprowadzane są świece z Caritas, które po Wieczerzy wigilijnej zanosimy na groby naszych bliskich. Uprzejmie prosimy, by Ci z Parafian, którzy mogą i chcą pomóc potrzebującym zechcieli włączyć się w działalność Parafialnego Punktu Charytatywnego. Datki na ten cel można składać do puszki św. Antoniego.

 

8.       W przyszłą niedzielę przeżywamy Dzień modlitwy i  pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Wspierając modlitwą naszych braci w wierze na Kresach Rzeczpospolitej, w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej złożymy także na ten cel ofiary do puszek – za to wsparcie serdeczne Bóg zapłać.

 

9.        W poniedziałek po roratach zebranie ministrantów. Msze św. w tym tygodniu wg planu wywieszonego w gablotce parafialnej.

 

10.     W sobotę 4 grudnia odbędą się spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas ósmych szkoły podstawowej według planu: 8:15 - grupa JEROZOLIMA; 9:00 - grupa  NAZARET; 9:45 - grupa  KAFARNAUM; 10:30- grupa JERYCHO; 11:15 - grupa BETANIA. Spotkania w kościele. Kandydaci zabierają ze sobą indeks.
Kandydatów do bierzmowania z klas 6 i 7 zapraszamy we wtorek na Msze świętą roratnią, o godzinie 17:00. Prosimy o zabranie indeksu.  

 

11.      W czwartek o godz. 1630 adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych – serdecznie zapraszamy.

 

12.    W przyszłą niedzielę przed kościołem będzie kiermasz ciast i ozdób choinkowych na rzecz małej Jagódki, której może pomóc bardzo drogi lek z USA (9,5 miliona zł.). Będziemy mieli okazję, by włączyć się w ten wysiłek ratowania chorego dziecka – będzie to nasz dar dla małego Jezusa, rodzącego się w Betlejem.                                                                                            Proboszcz