OGŁOSZENIA NA XVII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ (25 VII 2016 r.)

 1.           We wtorek 26 lipca przeżywamy odpust Św. Anny. Msze św.o godz. 800, suma o 1100  i wieczorem o godz. 1800. Do wspólnoty modlitwy zaprośmy rodzinę, bliskich i znajomych spoza parafii. Kazania na wszystkich Mszach wygłosi i Sumę koncelebrowaną z procesją Eucharystyczną o godz. 1100 poprowadzi ks. mgr Michał Wysota. Serdecznie prosimy o udział asystę, dziewczynki sypiące kwiatki i wszystkich, którzy mogą swym udziałem uświetnić uroczystość odpustową.           

 

2.           Jest do nabycia prasa katolicka: Opiekun, Miłujcie się, Cuda i Łaski i pozostałe czasopisma, które rozprowadzamy w parafii. Są książki o tematyce religijnej. Jest różaniec do samochodu z krzyżykiem św. Franciszka.

3.      Do 4 sierpnia trwajązapisyw wakacyjnym czasie otwarcia biura parafialnego. Przy ołtarzu Matki Bożej jest skrzyneczka, do której można składać intencje modlitewne w których będzie się modliła Grupa Oliwkowa. Kończą się bilety na miejsca noclegowe w Częstochowie dlatego więc nie odkładajmy zapisów na później. W tym roku z racji rozporządzenia wójta gminy Rudniki za nocleg w szkole w Dalachowie, po podpisaniu umowy Kierownik Pielgrzymki jest zobowiązany na rachunek gminy przekazać po 5 zł. od osoby, które składamy przy zapisie, otrzymując odpowiednią wejściówkę do szkoły.

4.       Dziś po każdej Mszy św. młodzież rozda przed kościołem obrazki z modlitwą w intencji ŚDM Kraków 2016. Za wsparcie tego dzieła serdeczne Bóg zapłać. W ciągu tygodnia przed Mszą wieczorową będziemy modlić się dziesiątką różańca w intencji ŚDM Kraków 2016.

5.     W gablotce parafialnej są wywieszone informacje dotyczące wyjazdu w dniu 28 lipca do Częstochowy na spotkanie z Ojcem świętym Franciszkiem. W poniedziałek 25 lipca po Mszy świętej wieczorowej odbędzie się spotkanie dotyczące tego wyjazdu
i opłacenia pielgrzymki autokarowej.

6.        Błogosławieństwo Kierowców i pojazdów będzie po każdej Mszy św. w uroczystość odpustową św. Anny. Włączając się w prośbę polskich misjonarzy i odpowiadając na apel Miva Polska, dziś złożymy mszach ofiarę do puszek 1 grosz za szczęśliwie przejechany 1 kilometr na zakup środków transportu na misje, gdzie pracują polscy misjonarze- Bóg zapłać.

7.            Jeszcze raz ponawiamy apel, prosząc, by Parafianie, którzy mają jakieś zdjęcia z lat przedwojennych z Opatówka, szczególnie chodzi o kapliczkę z figurą Dobrego Pasterza, która stała na rozstaju dróg w kierunku Koźminka i Sieradza zechcieli te fotografie udostępnić parafii. Przy tej okazji jest prośba, by stare zdjęcia związane z Opatówkiem i okolicą nie niszczyć. Prosimy, by przekazywać je p. Jadwidze Miluśkiej – Stasiak.

8.          W czwartek, piątek i sobotę nie ma Mszy św. rano. W piątek po Mszy św. wieczorowej  nabożeństwo Drogi Krzyżowej, prowadzone przez Grupę O. Pio w intencji oczyszczających się w czyśćcu.

                                                                                                                                                                                                                                                       Proboszcz