Ogłoszenia duszpasterskie na uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (23.XI.2014 r. )

1. W przyszłą niedzielę 30 listopada rozpoczynamy Nowy Rok Kościelny pierwszą niedzielą Adwentu. Jest to czas pobożnego i radosnego oczekiwania na uroczystość Narodzenia Pańskiego. Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do gorliwego uczestniczenia w RORATACH, które szczególnie akcentują rolę czuwania w życiu chrześcijanina, aby jak najowocniej przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia, pracując nad poprawą swego charakteru i pogłębiając swą przyjaźń z Chrystusem.

W tej pracy nad sobą istotne jest otwarcie się na potrzeby bliźnich – dlatego to w ramach „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” nabywamy świece, które po Wieczerzy Wigilijnej zanosimy na groby bliskich. Do puszki św. Antoniego składamy ofiary na pomoc dla potrzebujących oraz przygotowujemy paczkę dobroci dla dzieci, których imiona poznamy na sercach wiszących na choince.

 

2. Jest prasa katolicka :

Opiekun (m.inn. o siostrze Maurze, kaliskiej matce Teresie, wywiad z ks. wikariuszem naszego opatóweckiego dekanatu), Gość Niedzielny (m.inn. o zmarłym na raka 12-letnim Silvio, którego proces beatyfikacyjny rozpoczyna się), Przewodnik Katolicki (m.inn. miejsce krzyży w Europie, problem bezdomności), Niedziela (m.inn. 100-lecie urodzin błog. Karoliny Kózkówny, protest arbpa W. Depo dotyczących spotu TV „Najbliżsi obcy”), Cuda i Łaski.

Są kalendarze i książki o tematyce religijnej.

Dla dzieci : Ola i Jaś, Tęcza, Promyczek Dobra, Anioł Stróż.

Dla Młodzieży : Mały Gość Niedzielny (m.inn. Czołgi z wiewiórką  o gen. Maczku i o kurierze Janie Karskim).

 

3. Serdecznie zapraszamy 4.XII. do wspólnej modlitwy w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Szczególnie będzie akcentowane rodzinne przeżywanie świętej liturgii.

4 grudnia pielgrzymuje do św. Józefa dekanat opatówecki – bardzo prosimy wiernych dzieci, młodzież i dorosłych, by włączyli się w tę pielgrzymkę.

 

4. 1-szego grudnia od godz. 8,00 do 14,00 na placu Gospodarstwa Gminnego, ul. Szkolna 10 będziemy zbierać elektrozłom; dochód z tego recyklingu przeznaczony jest na pomoc misjom katolickim w ramach działalności „Kościół w potrzebie”.

 

5. Prosimy o nabywanie biletów na film „Ziemia Maryi” – więcej o filmie na afiszach.

 

6. 28 listopada 2014 r (ostatni piątek miesiąca) po mszy świętej o godz.18  ͦ  ͦzostanie odprawiona Droga Krzyżowa w intencji zmarłych oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. Zapraszamy do wspólnoty modlitwy.