INTENCJE MSZALNE: 11 — 17 IX 2017 r.

Poniedziałek

11 IX

700   1800  

1)   Krzysztofa Chlebowskiego

2)   Mariannę Kopeć

1)  Jacka, Michała i Mariannę Jarczewskich, Leona Lintnera

2)   Sławomira Nowickiego

Wtorek

12 IX

700   1800  

1)   Stanisława Wietrzycha

2)   Stanisława Matysiaka

 Edmunda Ziemskiego – i. córki Elżbiety z rodziną

Środa

13 IX

700   


1800  

 

Nie ma Mszy św.


1)  Józefa Jakubczaka

2)   Sławomira Nowickiego

3)   Stefanię Prus – i. wnuczki Pauliny z córką Gabrysią

Różaniec Fatimski

Czwartek

14 IX

700   

 

1800 

1)   Mariannę Stasiak – i. chrześniaka Stefana i rodz. Brodziaków

2)  Danutę Kopeć

Na Cmentarzu Grzebalnym

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

Piątek

15 IX

700   1800  

1)   Leszka Reksę

2)   Tomasza Nawrockiego – i. rodziców

 Stanisława Namysła w 10 rocz. śmierci

Sobota

16 IX

700   

 

1700  


1800  

1)   Sławomira Nowickiego

2)   Jana Wojtaszka

O Boże błog. dla nowoż.: Dominiki Idzikowskiej i Radosława Kołodziejskiego

  Zofię i Bolesława Żurawskich

Niedziela

XXIV

 Okresu Zwykłego

24 IX

800         

1000      

1200     

1700    

  Józefa Kujawę w 38 rocz. śmierci, jego żonę i wnuczkę Alicję

Za PARAFIAN

 Ryszarda Łuczenczyna w 10 rocz. śmierci

  Annę i Stanisława Zimnych, rodziców Dziedziców i Zimnych

  

 

 

Czwartek

  14 IX 

2017

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O opiekę i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O Boże błogosławieństwo dla Pana Prezydenta Andrzeja Dudy i dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. O pokój w Ojczyźnie i na świecie. O zdrowie dla Włodzimierza i Anny. 

   

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz-Gadkowską, poległych w czasie II Wojny Światowej w walce z Niemcami i bolszewikami, pomordowanych w obozach koncentracyjnych, łagrach sowieckich a szczególnie w Katyniu i w okresie powojennym, Leona Janika, Kazimierę Bęcką, Kazimierza Judasza, Stanisława Nawrockiego, Zofię Dybioch,  Radosława Kąkola, Krystynę Szymczak, Jana Chwirałę, Krystynę Kwiatkowską, Bolesławę Klińską, Henryka Gawła, Stanisława Juszczaka,  Joannę Gralińską, Henryka Śmietańskiego, Tomasza Kwintę, Czesławę Garbacz, Marię Chojnacką, Eugenię Kurek, Jana Ciepluchę, Radosława Głowinkowskiego, Danutę Lazarek, Arkadiusza Narczyńskiego, Leonarda Ugornego, Janusza Bugajnego, Ryszarda Jarycha, Teresę Korzepską, Stanisława Wietrzycha, Krzysztofa Chlebowskiego, Stefanię Prus, Stanisława Matysiaka, Leszka i Sabinę Reksów, Tomasza Nawrockiego, Danutę Kopeć, Sławomira Nowickiego, Mariannę Kopeć, Jana Wojtaszka, Pawła Stasiaka, Waldemara Rabiegę, Teresę Wienc, Jerzego, Walerię i Stefana Witczaków, Krystynę Sałek, Janinę, Michała Mikarych, Anastazję, Józefa Pogorzelców, Kazimierę i Stefana Kiszków, Irenę, Przemysława Biniasia, ks. Edmunda Suchorskiego, zmarłych w czyśćcu cierpiących.