INTENCJE MSZALNE: 13 — 19 V 2019 r.

 

 

Poniedziałek

13 V

700    
1800  

1)   Jana Grześkowiaka

2)  Sylwestra Lintnera

3)  Annę Bożenę Dębową

 

1)   Weronikę, Stefana i Ryszarda Wojsów

2)   Małgorzatę Figiel w 14 rocz. śm. – i. męża i dzieci i za Anetę Kudaś

Różaniec Fatimski

 

Wtorek

14 V

700    

 

 

1800  

1)   Stanisława Dybiocha – i. Agnieszki Żuchowskiej z rodziną

2)   Stefanię Prus w 2 rocznicę śmierci  i zaWacława Prusa

 

  Stefanię i Władysława Antczaków

 

 

Środa

15 V

700    

 

 

1800  

1)   Zbigniewa Celera

2)  Tadeusza Kujawę

 

  Mariana Ratajczyka w10 rocznicę śmierci i zaIrenę, Czesława, Andrzeja Adamkiewiczów, Helenę Ratajczyk

 

 

Czwartek

16 V

700   

 

 

1800 

 

1)  Władysławę Gonerę

2)  Henryka Kowalczyka

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

 

 

Piątek

17 V

700    

 

 1800  

1) Marię Skonieczną

2) Teresę i Czesława Jaśkiewiczów

3)    Zygmunta Chojnackiego

 

 

Irenę Turczyńską – i. siostry

 

 

Sobota

18 V

700    
 

1800  

1)  Józefę Wróblewską

2)  Andrzeja Kwiatkowskiego

3)   Annę Bożenę Dębową

 

Wiesława Bartoszka – i. brata Karola z rodziną  

V

Niedziela Wielkanocna

19 V

800   

  

1000 

 

1200 

 


 

1700 

1)  Stanisławę i Józefa Jędrusiaków

2)   Mariannę, Franciszka i Marka Juszczaków, Stanisławę
i Nepomucyna Michalaków, Stanisławę, Józefa i Jana Chwirałów

 

Za PARAFIAN

 

1) Józefa  Chojnowskiego – i. żony oraz dzieci z rodzinami

2) Dziękczynna za 75 lat życia Janiny Chojnowskiej z prośbą o błogosławieństwo na dalszą drogę życia i dla Bliskich Jej sercu  Mariannę i Czesława Wietrzychów

 


 

 

 

Czwartek

  16 V 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, dla p. Prezydenta i rządu, by jak najlepiej służyli Ojczyźnie. O opiekę i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O zdrowie dla Włodzimierza, Urszuli.
O szczęśliwe rozwiązanie dla Marty.

 

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, Pawła Kasprzaka, Władysława Mrozińskiego, s. Władysławę, s. Charitas, poległych i  pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, szczególnie Żołnierzy Niezłomnych,  por. Annę Hołubowicz-Gadkowską,  Józefa Klibra, Wandę Tułacz, Justynę, Janinę i Stefana Marchwackich, Zdzisławę Bruź, Leona Klińskiego, Stanisława Wielgosza, Jana Grześkowiaka, Annę Bożenę i Andrzeja Dębowych, Zbigniewa Celera, Tadeusza Kujawę, Władysławę Gonerę, Henryka Kowalczyka, Marię Skonieczną, Józefę  Wróblewską, Teresę i Czesława Jaśkiewiczów, Andrzeja Kwiatkowskiego, Danutę Bączkiewicz, Weronikę Rogę, Janinę Jakóbczak, Mirosławę Galant, Kazimierę Zimną, Stanisławę Łukaszczyk, Tadeusza Wichłacza, Rafała Łukaszczyka, Henrykę Przybyłę, Władysława Nawrockiego, Floriana Czerniewicza, Danielę Sowę, Helenę Gieszczyńską, Zbigniewa Kłysza, Teresę i Mieczysława Gołębiewskich, Zdzisława Ciepluchę, Arkadiusza Stempniewskiego, Jana Łańducha, Zygmunta Lintnera, Mariannę i Zygmunta Chojnackich, Eugenię Litwę, Zofię Łuczak, Stanisława Nurka, Irenę Andrzejak, Annę Sowę, Tadeusza Rutkowskiego, Mariannę i Michała Janiaków, Jadwigę Biegańską, Tadeusza Sobczaka, Józefa Klibra, Dariusza Górala, Mariana Kasprzaka, Jadwigę Ciuruś, Józefę i Józefa Szychtów, Leszka Kowalika,  Stanisława Dybiocha, Stefanię i Wacława Prusów, Wiesława Barana, Zofię i Józefa Łańduchów, Bogdana Dybiocha, Stefanię i Adama Woźniaków, Włodzimierza Mazurowskiego, zmarłych w czyśćcu cierpiących.