INTENCJE MSZALNE: 5 — 11 XI 2018 r.

Poniedziałek

5 X

700   

1800  

  Marię Janke, Zbigniewa Okońskiego

 

   Wandę Tułaczi. Żywego Różańca

Wtorek

6 X

700   

1800  

  Halinę Cierlaczyk

 

  Stanisława i Mariannę Staszek

Środa

7 X

700   

1800  

  Mariana Dogielskiego

Marię Kołatę

Czwartek

8 X

700   


1800 

  Jerzego Bunclera

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

Piątek

9 X

700   

1800  

  Kazimierza Łakomiaka

  Mariana Witczaka – i. Pawła Kołomeckiego z rodziną

Sobota

10 X

700   

 

1800  

  Janinę Wojcieszak

 

1) †  Leonardę i Leonarda Ugornych z racji Imienin

2)  50-lecie ślubu Mirosławy i Kazimierza z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dostojnych Jubilatów i tych, których kochają –  i. dzieci z rodzinami

 

 

Niedziela

XXXII

 Okresu Zwykłego

11 X

Narodowe Święto Niepodległości

800     

1000   

 


1200    

 


1700  

Mariannę, Franciszka, Czesławę i Józefa Dulebów

1)  Za PARAFIAN i Ojczyznę

2)  Z racji 90-lecia Lucjana z podziękowaniem za łaski i prośbą o błogosławieństwo dla Najbliższych

1)   Zbigniewa Dziedzica w 18 rocz. śmierci

2)   Zofię Kurzawę

   (chrzest)

Stanisława Sikorę, Antoniego i Stanisławę Sikora

 

 

 

 

 

Czwartek

  8 XI  

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

 

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. O pokój w Ojczyźnie i na świecie.  O opiekę i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O zdrowie dla Włodzimierza, Kazimiery, Marka i Weroniki.     

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, Pawła Kasprzaka, s. Władysławę, s. Charitas, poległych i  pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, por. Annę Hołubowicz-Gadkowską, nieżyjących uczestników Powstania Warszawskiego, Jana Chwirałę, Stefanię Prus, Jana Wojtaszka, Mariana Dogielskiego, Stanisława Pogorzelca, Emilię i Stanisława  Szewczyków, Zbigniewa Rajcę, Lucynę i Aleksandra Pilarczyków, Jadwigę Stobienię, Marka Juszczaka, Jadwigę Krysztofowicz, Józefa Klibra, Marka Dżazgę, Wandę Tułacz, Marię Łosiak-Cecotkę, Marię Kaszubę, Justynę, Janinę i Stefana Marchwackich, Aleksandra Antkowiaka, Zdzisławę Bruź, Leona Klińskiego, Józefa Bęckiego, Zofię i Stanisława Kurzawów, Stanisława Wielgosza, Jana Grześkowiaka, Sylwestra Lintnera, Annę Bożenę Dębową, Zbigniewa Celera, Tadeusza Kujawę, Władysławę Gonerę, Henryka Kowalczyka, Mariana Zakręta, Leszka Kowalika, Barbarę Filmanowicz,  zmarłych w czyśćcu cierpiących.