INTENCJE MSZALNE: 9 — 15 VII 2018 r.

Poniedziałek

9 VII

700   

1800  

Stanisława Kurzawę

Nie ma Mszy św.  

Wtorek

10 VII

700   

 

1800  

Nie ma Mszy św.  


Nie ma Mszy św.  

Środa

11 VII

700   

 

1800  

Nie ma Mszy św.

 

 Jana Rena

Czwartek

12 VII

700   

1800 

 

Nie ma Mszy św.   

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

Piątek  

13 VII

700    

 

1800  

Nie ma Mszy św.  

 

O Boże błogosławieństwo dla Macieja z racji 22 rocznicy urodzin –
i. dziadków

Różaniec Fatimski

Sobota

14 VII

700     

1700   1800   

Nie ma Mszy św.   

O Boże błogosł. dla nowożeńców: Joanny Katarzyny Kisielińskiej
i Tomasza Garncarka

 
  Lucyny i Aleksandra Pilarczyków – i. córki Marleny

Niedziela

XV

 Okresu Zwykłego

15 VII

800   

1000 

1200 

 

1700 

 Wojciecha, Mariannę, Józefa Łazarków

Za PARAFIAN   

 

  Helenę w 4 rocz. śmierci i Adama Kuszajewskich  Marię Modelską – i. rodz. Włodarczyków i Bryłów   

Pole tekstowe: INTENCJE MSZALNE:
9  —  15  VII  2018 r.

 

   

 

 

 

 

Czwartek

  12 VII 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. O pokój w Ojczyźnie i na świecie.  O opiekę
i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O zdrowie dla Włodzimierza, Krystiana i Kazimiery. O Boże błogosławieństwo dla dzieci i młodzieży  na czas wakacji i dla wypoczywających na urlopach.

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, Pawła Kasprzaka, s. Władysławę, s. Charitas, poległych i  pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, por. Annę Hołubowicz-Gadkowską, Jana Chwirałę, Joannę Gralińską, Stefanię Prus, Tomasza Nawrockiego,  Jana Wojtaszka, Bazylego Tułacza, Wacława Tułacza, Mariana Dogielskiego, Stanisława Pogorzelca, Janinę Wojcieszak, Zenona Nowaka, Jana Wojciechowskiego, Janinę Bęcką, Irenę Narczyńską, Emilię i Stanisława  Szewczyków, Zbigniewa Rajcę, Lucynę Pilarczyk, Jadwigę Stobienię, Marka Juszczaka, Sławomira Rzepeckiego, Jadwigę Krysztofowicz, Elżbietę Antczak, Kazimierza Kałacha, Elżbietę Niestratę, Mariannę i Stanisława Flak, Mariannę i Józefa Litwę, Pelagię, Józefa i Piotra Jarychów, Józefę i Józefa Szychtów, Antoniego Mikarego, Leszka Kowalika, Mirosławę Matuszak-Sakowską, Irenę Guglas, Józefa, Antoninę, Stanisława, Mariannę i Bronisława Maniów, Mariannę, Leonardę, Stefana, Henryka, Stefana i Leonarda Ugornych, Jadwigę i Wawrzyńca Przepiórków, Józefę Jurgę, Ryszarda Kicińskiego, zmarłych w czyśćcu cierpiących.