INTENCJE MSZALNE: 21 — 27 I 2019 r.

Poniedziałek

21 I

700   

 

1)  Zenona Nowaka

2)  Emilię Szewczyk

Wtorek

22 I

700   

 

1) Lucynę Pilarczyk – i. Marii Włóki z rodziną

2) Jadwigę Krysztofowicz

Środa

23 I

700   

 

1) Józefa Pawlaka – i. Grupy O. Pio

2) Elżbietę Antczak

Czwartek

24 I

700   

 

1)  Kazimierza Kałacha  

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

2)  Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

Piątek

25 I

700   

 

1) Józefa Klibra – i. córki Iwony z mężem  

2) Marka Dżazgę  

Sobota

26 I

700   
1800 

1)   Wandę Tułacz

2)   Stefana Marchwackiego – i. syna Krzysztofa z żoną

 

1) Irenę i Jana Zimnych

2) O Boże błogosławieństwo dla Olgi z racji urodzin, by wzrastała w łasce u Boga i ludzi i o błogosławieństwo dla tych, których kocha swym malutkim sercu  

Niedziela

III

 Okresu Zwykłego

27 I

800   

1000 


1200 

1700 

Stanisława Pogorzelca w 1 rocz. śmierci

1)  za Parafian

2)  ks. kan. Tadeusza Sobczaka w 10 rocz. śmierci   
(chrzest)

  Wacława Urbańskiego w 4 rocz. śmierci 


 
Józefa Manię w 4 rocz. śmierci

 


Czwartek

  17 I  

2019

 

 

 

 

700 !!

 

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, dla p. Prezydenta i rządu, by jak najlepiej służyli Ojczyźnie. O pokój w Ojczyźnie i na świecie.  O opiekę i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O zdrowie dla Włodzimierza, Moniki, Urszuli. O Boże błogosławieństwo dla naszych Babć i Dziadków a dla zmarłych o radość życia wiecznego.      

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, Pawła Kasprzaka, s. Władysławę, s. Charitas, poległych i  pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, por. Annę Hołubowicz-Gadkowską, Stanisława Pogorzelca, Lucynę i Aleksandra Pilarczyków, Jadwigę Stobienię, Marka Juszczaka, Jadwigę Krysztofowicz, Józefa Klibra, Wandę Tułacz, Justynę, Janinę i Stefana Marchwackich, Zdzisławę Bruź, Leona Klińskiego, Józefa Bęckiego, Zofię i Stanisława Kurzawów, Stanisława Wielgosza, Jana Grześkowiaka, Sylwestra Lintnera, Annę Bożenę i Andrzeja Dębowych, Zbigniewa Celera, Tadeusza Kujawę, Władysławę Gonerę, Henryka Kowalczyka, Marię Skonieczną, Józefę  Wróblewską, Teresę i Czesława Jaśkiewiczów, Zygmunta Chojnackiego, Andrzeja Kwiatkowskiego, Zofię Gąsiorowską, Danutę Bączkiewicz, Henryka Michalskiego, Stefana Garncarka, Kazimierza Sowę, Jacka Wróblewskiego, Weronikę Rogę, Janinę Jakóbczak, Mirosławę Galant, Kazimierę Zimną, Stanisławę Łukaszczyk,  Leszka Kowalika, Józefa Pawlaka, Kazimierza Zegarka, Krzysztofa Tułacza, Jadwigę Stawiraj,  zmarłych w czyśćcu cierpiących.