Zaproszenie na kolędę - List do Parafian w 2021r.

                                                                          Drodzy Parafianie,

     Siostry i Bracia w Chrystusie!

 

       Czas związany z uroczystością Bożego Narodzenia jest w naszej Ojczyźnie czasem, w którym kapłani odwiedzają Parafian, by wspólnie się modlić w rodzinie, czyli w domowym kościele, porozmawiać o sprawach wiary i pobłogosławić dom i rodzinę.

W tym roku z racji pandemii i zarządzeń naszych Pasterzy – Biskupów wizyta duszpasterska w tradycyjnym wymiarze nie może się odbyć. W tej sytuacji kolęda będzie przebiegać inaczej. Zostaniecie Państwo zaproszeni na mszę św. kolędową do naszego Opatóweckiego Wieczernika, dumy tej ziemi i wizytówki wiary praojców a także i naszej, by wspólnie się modlić, dziękując Bogu za wszelkie udzielone nam dobro oraz prosić o Jego błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski dla Was, Drodzy Parafianie, i dla tych, których kochacie. Troszcząc się o sprawy doczesne, zgodnie ze wskazaniem św. Ambrożego,o tych, których kochaliście za życia, nie zapominajcie po śmierci, będziemy się modlić także za drogich naszemu sercu zmarłych, szczególnie w ostatnim roku od poprzedniej kolędy. Byłoby dobrze, aby we wspólnocie modlitwy uczestniczyła cała rodzina. Z racji jednak przepisów pandemicznych, obowiązków domowych czy też zawodowych nie będzie to możliwe. Razem więc z przedstawicielem danej rodziny będziemy modlić się za całą rodzinę. By dać  szansę uczestniczenia we mszy św.  jak największej ilości wiernych, msze św. w intencji danej wspólnoty: wioski, ulicy, bloku będą odprawiane rano o godz. 700 i wieczorem o godz. 1800. Po mszy św. będzie krótka adoracja Pana Jezusa, utajonego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, zawierzenie rodzin św. Józefowi a następnie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Chcemy w ten sposób zaakcentować rolę św. Józefa jako męża, ojca i głowy rodziny w naszym życiu,  do czego  obliguje nas  ogłoszony przez papieża Franciszka 8 XII 2020 r. Rok św. Józefa, który będzie trwał do 8 XII br.

            W czasie kolędy gromadzimy się w wybudowanej przez praojców tej ziemi świątyni, aby uczestniczyć w Najświętszej Eucharystii, która powinna być i jest centrum naszego życia religijnego zarówno w wymiarze indywidualnym jak i rodzinnym. To Eucharystia przyjmowana z czcią i wiarą w rzeczywistą obecność Chrystusa w konsekrowanym Chlebie może uratować Kościół i nasze rodziny, i nas samych od zagubienia drogi życia. Obyśmy więc duchowo nie obumarli z głodu tego Chleba. Chrystus przecież przypomina: jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Także wskazuje nam, byśmy nie bali się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójmy się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Kolęda przypomina nam o miłości i miłosierdziu Boga, ale także i naszym obowiązku wierności Chrystusowi i wyznawaniu Go przed ludźmi. Kierując się m.in. tymi wartościami, do modlitwy Błogosławieństwo Domu, którą można oprawić i umieścić w widocznym miejscu mieszkania, dołączyliśmy obrazek błogosławionego Carla Acutisa. W życiu kierował się on zasadą: Eucharystia moją autostradą do nieba. Ten piętnastoletni Błogosławiony, mistrz internetu, który wykorzystywał internet dla większej chwały Bożej, codziennie uczestniczący w Eucharystii, uczy nas dobrego wykorzystania czasu w dojściu do chwały nieba. Warto przytoczyć tu modlitwę, którą odmawiał po przyjęciu komunii św.: Jezu, rozgość się w moim sercu! Potraktuj je jako swój dom! Często powtarzał: Ci, którzy każdego dnia przyjmują Eucharystię, pójdą prosto do nieba! Na sumieniu więc dorosłych: rodziców, dziadków, chrzestnych, wychowawców, jeśli sami kochają Chrystusa, ciąży obowiązek wprowadzenia dzieci i młodzieży w umiłowanie Najświętszej Eucharystii, by nowe pokolenie wzrastało w łasce u Boga i ludzi, pogłębiając swą przyjaźń z Chrystusem, który w sakramencie Chrztu uczynił nas przybranymi dziećmi Bożymi. Wraz z tymi pamiątkami każda rodzina otrzyma poświęconą wodę ze źródła św. Barbary z Częstochowy, którą, Drodzy Parafianie, pokropicie dom swój i obejście, by Boże Dziecię błogosławiło dom nasz i majętność całą, jak również naszą umiłowaną Ojczyznę.

        Na czas do następnej kolędy, jeśli Bóg pozwoli przeżywać ją już w innych warunkach: Szczęść Boże!

    Z pasterskim błogosławieństwem ks. proboszcz Władysław
                                  z ks. wikariuszem Karolem

 

Przy tej okazji chcielibyśmy podziękować wszystkim Drogim naszemu sercu Parafianom za troskę o świątynię i całość życia parafialnego. Szczególnie chcemy powiedzieć: dziękujemy grupom działającym w parafii: Żywemu Różańcowi, Radzie Parafialnej, zespołowi Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św., zespołowi charytatywnemu, grupie Ojca Pio, Szkolnemu Kołu Caritas, chórowi, zatroskanym o asystę, o kaplicę św. Anny, oazie rodzin, grupie ministrantów i lektorów. Za wszelkie dobro: Bóg zapłać!