Chrzest

Chrzest
każda sobota o godz. 18.00 i niedziela o godz. 10.00

Dokumenty:
Akt Urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
Dane rodziców: Imię i nazwisko, data urodzenia, data i miejsce ślubu, adres zamieszkania.
Rodzice chrzestni: Imię i nazwisko, data urodzenia i dokładny adres zamieszkania.
Chrzestni musza być osobami wierzącymi, praktykującymi, bez przeszkód kościelnych. Z parafii zamieszkania przynoszą zaświadczenia stwierdzające, że mogą być rodzicami chrzestnymi.