INTENCJE MSZALNE: 14 — 20 VIII 2023 r.

Poniedziałek    14 VIII

 g.  700            Nie ma Mszy św.                                                            

 g.  1600        O Boże błogosławieństwo dla nowożeńców: Natalii Śniegula  i Arkadiusza Chrystka

 

g.  1800       Msza św. z uroczystości Wniebowzięcia N.M.P.

                         Stanisława Rogozińskiego w 9 rocz. śmierci

Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P.  Sobota    15  VIII

g.800             Sebastiana Augustaka – int. chrześniaka Piotra        

g. 1000        Za Parafian                                        

g.  1200          Stefanię Stobienia z racji imienin

g. 1700            Teresę Wietrzych w 25 rocz. śmierci, jej męża Stanisława Wietrzycha oraz za Jana, Zenona i Stanisławę Gruszków

 Powrót Pielgrzymki!!!

Środa    16  VIII

 g.700      † Zofię Łyskanowską – int. chrześniaka Piotra Dzikowskiego z Tymianku                                      

 g.  1800          Nie ma Mszy św.  

Czwartek    17  VIII

g.700          Zofię Wdowczyk        

g.1700Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego                   

             Intencja z próśb z nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego
   

Piątek    18  VIII 

g.700        Bożenę Murawińską                                  

g.  1800          Za Janinę Szmajdzińską z racji 90-lecia z podziękowaniem za łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo.

Sobotę    19  VIII 

g.700 O szczęśliwy przebieg operacji dla Krzysztofa – int. rodziców                          

g.  1800           Stanisława Jakubczaka w 30 rocznicę śmierci          

20  VIII  Niedziela XX Zwykła

 g.  800             Helenę, Michała Juszczaków, Stefanię i Pawła Klibrów

g. 1000    1)  Za PARAFIAN 
      2)Zracji dziękczynienia za plony (Dożynki parafialne)                                              

g. 1200          Pawła Janiaka w 9 rocznicę śmierci         

 g. 1700           Janinę i Klemensa Krawczykowskich

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
Czwartek  17 VIII 2023, godz. 1800

Intencje ogólne:                                                                                                                     

O powołania kapłańskie i zakonne z parafii i z diecezji. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny i rządzących krajem. O pokój na Ukrainie, by nie doszło do wojny nuklearnej.
O Boże błogosławieństwo dla Piotra i jego Najbliższych. O uratowanie małżeństwa Angeliki i Mateusza, małżeństwa Anny. O zdrowie dla Włodzimierza, Danuty, Jolanty, Krystiana, Krzysztofa. W Boże błogosławieństwo w planowanych remontach w parafii i o błogosławieństwo w załatwianiu transportu z Anglii do Marianówki. O Boże błogosławieństwo dla uczestników
Grupy Oliwkowej i wszystkich, dzięki którym mogła pielgrzymka dojść do skutku i właściwie przebiec ku większej chwale Boga i naszemu pożytkowi doczesnemu i wiecznemu.

Za zmarłych:                                                                                                                              

 bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, Edwarda Janiaka, Teofila Wilskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Mariana Bruzdę, Stefana Czerwińskiego, Leonarda Kryściaka, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Eugeniusza Pawlickiego, Jana Anklewicza, Bogusława Adamusa, Józefa Dębińskiego, Pawła Kasprzaka, Władysława Mrozińskiego, Zenona Banasiaka, Ryszarda Tuzina, Krzysztofa Nojmana, Zdzisława Króla, Marka Bobka, Bolesława Kawczyńskiego, kleryków: Szymona Drankiewicza, Artura Wachnika, siostrę Władysławę, siostrę Charitas, siostrę Hiacyntę Kopeć, siostrę Izabelę Banasiak, poległych i pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, szczególnie Żołnierzy Niezłomnych, ofiary II wojny światowej i za Powstańców Warszawskich a wśród nich por. Annę Hołubowicz-Gadkowską.

Modlimy się za zmarłych: 

Danutę, Wacława, Małgorzatę Figiel, Wojciecha Łańducha, Grzegorza Prętczyńskiego, Krzysztofa Judasza, Kazimierę i Mariana Mazurowskich, Kazimierza i Mieczysławę Frankiewiczów, Dawida Małeckiego, Krzysztofa Kobyłkę, Stanisława Małeckiego, Ewę Śniegułę, Stanisława Juszczaka, Jacka Mazurowskiego, Tadeusza Powolnego, Daniela Kupczyka, Stanisława Wójcickiego, Mirosława Perskawca, Grzegorza Przepiórkę, Czesławę Witczak, Janinę Wiertelak, Halinę i Zygmunta Lintnerów, Józefa Tułacza, Wandę i Mieczysława Klibrów, Ignacego, Helenę, Juliana Łukaszczyków, Michała Trawczyńskiego, Marię i Józefa Ubycha, Henryka Karskiego, Krystynę i Stanisława Nawrockich, Stanisławę i Lucjana Banasiaków, Joannę i Stanisława Płócienników, Zofię i Jana Łyskanowskich, Bożenę Murawińską, Krystynę i Mariana Zielińskich, Zofię i Zygmunta Wdowczyków, Danutę Bartosik, Janinę i Zdzisława Ciepluchów, Pawła Kobierskiego, Marię i Jana Marciniaków, Andrzeja Jaworskiego, Elżbietę Fibigier, Tomasza Łukaszczyka, Jerzego Cieślaka, Stanisławę Wangę, Marka Wieczorka, Kazimierę i Bazylego Tułaczów, Józefa Benedyczaka, Zygmunta i Emilię Majchrzaków, Irenę i Władysława Piwowarczyków, Ryszarda i Elżbietę Jaśkiewiczów, Jadwigę i Józefa Rektor, Jerzego Wardęgę, Bronisława Chojnackiego, Zdzisławę i Mieczysława Miś, Bronisławę i Stanisława Suskich, Jerzego Karolaka, Dorotę, Michała, Kazimierę i Edwarda Bęckich, Marię i Jana Burzyńskich, Krystynę Żurawik, Annę i Stefana Gawłowiczów, Jadwigę Ciuruś, Jadwigę Janiak, Ryszarda Kicińskiego, Grażynę Cefal, Mirosławę Deka, Krzysztofa Tyca, za oczyszczających się w czyśćcu.