INTENCJE MSZALNE: 3 — 9 IX 2018 r.

Poniedziałek

3 IX

800 !—

1800  

  Kazimierza Łakomiaka

 Halinę Kruszyńską – i. chrześniaczki Agnieszki z rodziną

Wtorek

4 IX

700   


1800  

  Sławoja Szychtę


 Jolantę, Stefana, ks. Jarosława, Mirosława Włodarzów, Edytę i Zdzisława Balcerzyków

Środa

5 IX

700   


1800  

  Mariana Dogielskiego


 Stefana i Heleny Andrzejaków – i. Wandy Janiak

Czwartek

6 IX

700   


1800 

  Elżbietę Lachowską

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

Pierwszy Piątek miesiąca

7 IX

800   

1700  

   Stanisława Pogorzelca

Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy parafii

Święto

Narodzenia NMP

Sobota

8 IX

800   

1100 

1500  

1600 


1800 

   Zofię Przyłęcką

   Mariannę i Czesława Wietrzychów

O Boże błogosław. dla nowożeńców: Anny Kopeć i Dariusza Kasprzaka

O Boże błogosław. dla nowożeńców: Mileny Jerzyk i Jarosława Rogowskiego Janinę Wojcieszak – i. wnuka Remigiusza z rodziną

Niedziela

XXIII

 Okresu Zwykłego

9 IX

800   

1000 


1200    

 

1700   

  Stanisława Namysła i za zamarłych Rodziców z obojga stron

Za PARAFIAN

( chrzest )

  Stefanię, Wacława Przyjaznych

 

  Stanisława i Mariannę Śniegułów

    

 

 

 

 

Czwartek

  6 IX 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. O pokój w Ojczyźnie i na świecie.  O opiekę i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O zdrowie dla Włodzimierza, Kazimiery, Krystiana i Anny. O pokój i za poległych w obronie Ojczyzny, pomordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich.  O ulgę w cierpieniu dla Marii i wypełnienie się woli Bożej wobec niej.

   

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, Pawła Kasprzaka, s. Władysławę, s. Charitas, poległych i  pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, por. Annę Hołubowicz-Gadkowską, nieżyjących uczestników Powstania Warszawskiego, Jana Chwirałę, Stefanię Prus, Tomasza Nawrockiego,  Jana Wojtaszka, Mariana Dogielskiego, Stanisława Pogorzelca, Zenona Nowaka, Emilię i Stanisława  Szewczyków, Zbigniewa Rajcę, Lucynę i Aleksandra Pilarczyków, Jadwigę Stobienię, Marka Juszczaka, Jadwigę Krysztofowicz, Elżbietę Antczak, Kazimierza Kałacha, Józefa Klibra, Marka Dżazgę, Wandę Tułacz, Marię Łosiak-Cecotkę, Marię Kaszubę, Justynę, Janinę i Stefana Marchwackich, Aleksandra Antkowiaka, Albinę Ankudowicz, Leszka Kowalika, Stanisławę Kamecką, Marka Karkoszkę, Bronisławę Modlińską, Władysława Królaka, Józefę Siciarek, Ireneusza Urbaniaka, Janinę, Michała, Antoniego Mikarych, Anastazję, Józefa Pogorzelców, Kazimierę i Stefana Kiszków,  zmarłych w czyśćcu cierpiących.