INTENCJE MSZALNE: 28 VIII — 3 IX 2017 r.

Poniedziałek

28 VIII

700   

1800  

  Teresa Korzepska


 Mariannę, Helenę i Stanisława Staszak

Wtorek

29 VIII

700   

1800  

 Krzysztofa Chlebowskiego  

 Józefa Witczaka

Środa

30 VIII

700   

1800  

  Jana

  Józefa Banacha – i. Kamili i Tomasza Dworniaków

Czwartek

31 VIII

700      1800 

  Alicję Żulicką

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

Pierwszy Piątek miesiąca

1 IX

700   

 

1700  

1)    Stanisława Wietrzycha

2)  Krzysztofa Chlebowskiego

  Marię Chojnacką – i. syna Krzysztofa z żoną

Sobota

2 IX

700   

 

1800 

1)  O Boże błogosławieństwodla rodziny

2)  Stefanię Prus – i. wnuczki Magdaleny z rodziną

  Rozalię i Wacława Piechotów

chrzest

Niedziela

XXII

 Okresu Zwykłego

3 IX

800   

1000 

1200  

1700 

  Stanisławę i Stanisława Śmietańskich

Za PARAFIAN

  Henryka Kujawę w 2 rocz. śmierci

  Grzegorza Ciepluchę w 3 rocz. śmierci

 

   

 

 

 

Czwartek

  31

VIII 

2017

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne: O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O opiekę i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O Boże błogosławieństwo dla Pana Prezydenta Andrzeja Dudy i dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. O pokój w Ojczyźnie i na świecie.
O zdrowie dla Włodzimierza, Henryka i Anny. O Boże błogosławieństwo dla Adama.

   

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz-Gadkowską, poległych w czasie II Wojny Światowej w walce z Niemcami i bolszewikami, pomordowanych w obozach koncentracyjnych, łagrach sowieckich a szczególnie w Katyniu i w okresie powojennym, Leona Janika, Kazimierę Bęcką, Kazimierza Judasza, Stanisława Nawrockiego, Zofię Dybioch,  Radosława Kąkola, Krystynę Szymczak, Jana Chwirałę, Krystynę Kwiatkowską, Bolesławę Klińską, Henryka Gawła, Stanisława Juszczaka,  Joannę Gralińską, Henryka Śmietańskiego, Tomasza Kwintę, Czesławę Garbacz, Zdzisława Rutowicza, Marię Chojnacką, Eugenię Kurek, Jana Ciepluchę, Radosława Głowinkowskiego, Danutę Lazarek, Arkadiusza Narczyńskiego, Leonarda Ugornego, Janusza Bugajnego, Ryszarda Jarycha, Teresę Korzepską, Stanisława Wietrzycha, Krzysztofa Chlebowskiego, Stefanię Prus, Stanisława Matysiaka, Leszka i Sabinę Reksów, Tomasza Nawrockiego, Danutę Kopeć, Sławomira Nowickiego, Mariannę Kopeć, Jana Wojtaszka, Jerzego, Walerię i Stefana Witczaków, Krystynę Sałek, Irenę, zmarłych w czyśćcu cierpiących.