INTENCJE MSZALNE: 25 VI — 1 VII 2018 r.

Poniedziałek

25 VI

700   

1800  

Jana Wojciechowskiego

 Kazimierza Wywigacza  – i. żony i córek z rodzinami

 

 

Wtorek

26 VI

700   

1800  

  Jan Ren

 Urszulę Mikurendę – i. Krystyny i Stanisława Mielczarków

Środa

27 VI

700   

1800  

  Danutę Wróbel

1)   W intencji Księdza Proboszcza z racji imienin

2) Dziękczynna z okazji 10 rocznicy ślubu Justyny i Pawła z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej Rodziny na dalsze lata życia

Czwartek

28 VI

700     

 

1800 

 

 Zofię Przyłęcką

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

Msza św. z Wigilii urocz. Św. Ap. Piotra i Pawła

 

Uroczystość
Świętych Apostołów Piotra
 i Pawła

Piątek

29 VI

800     

1100  

1800 

 

 Mariannę i Pawła Jaśkiewiczów  

  Pawła Janiaka – z racji Imienin

1)  zmarłych z rodz. Gąsiorowskich i Kopciów

2)   Mariannę Trzcińską w 1 rocz. śmierci

Droga Krzyżowa – prowadzi Grupa O. Pio

 

 

Sobota

30 VII

700   1800 

  Lucynę i Aleksandra Pilarczyków – i. córki Ali

 

O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla  Lucyny z racji Imienin

(chrzest)

Niedziela XIII

 Okresu Zwykłego

1 VII

800   


1000 


1200 

 

1700 

  Jana Braszaka, Stanisławę i Michała Sztanderów


Za PARAFIAN. Prośba o dobre urodzaje
  

  Helenę i Władysława Sowów

 

   Jana Walczaka w 5 rocz. śmierci

 

 

 

 

Czwartek

  28 VI 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. O pokój w Ojczyźnie i na świecie.  O opiekę
i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O zdrowie dla Włodzimierza, Krystiana i Kazimiery. Z podziękowaniem za Bożą opiekę w roku szkolno-katechetycznym 2017/2018 z prośbą o Boże błogosławieństwo na czas wakacji.

   

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, Pawła Kasprzaka, s. Władysławę, s. Charitas, poległych i  pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, por. Annę Hołubowicz-Gadkowską, Jana Chwirałę, Joannę Gralińską, Stefanię Prus, Tomasza Nawrockiego,  Jana Wojtaszka, Mariannę Nowak, Bazylego Tułacza, Wacława Tułacza, Zofię Przyłęcką, Mariana Dogielskiego, Stanisława Pogorzelca, Kazimierza Łakomiaka, Janinę Wojcieszak, Zenona Nowaka, Jana Wojciechowskiego, Janinę Bęcką, Irenę Narczyńską, Emilię i Stanisława  Szewczyków, Zbigniewa Rajcę, Lucynę Pilarczyk, Jadwigę Stobienię, Marka Juszczaka, Sławomira Rzepeckiego, Jadwigę Krysztofowicz, Elżbietę Antczak, Elżbietę Niestratę, Mariannę i Stanisława Flak, Mariannę i Józefa Litwę, Pelagię, Józefa i Piotra Jarychów, Józefę i Józefa Szychtów, Ryszarda Kicińskiego, Zofię i Bolesława Żurawskich, Antoniego Mikarego, Leszka Kowalika, Mariannę, Władysława, Jana, Stanisława, Kazimierza Judaszów, Wandę Ruch, Janinę, Stanisława Szymańskich, Martę, Wacława, Andrzeja, Grzegorza Frankiewiczów, Stanisławę i Antoniego Rybaków, Stanisława i Wandę Baizertów, Jana, Władysławę, Edwarda, Leona Juszczaków, Pawła, Jadwigę
i Jana Drobników, Helenę Gadera,  
zmarłych w czyśćcu cierpiących.