INTENCJE MSZALNE: 27 VIII — 2 IX 2018 r.

Poniedziałek

27 VIII

700   

1800  

  Zofia Przyłęcka


 Cecylię Grześkowiak w 6 rocz. śmierci

Wtorek

28 VIII

700   

1800  

Nie ma Mszy św.

Nie ma Mszy św.

Środa

29 VIII

700   

1800  

Nie ma Mszy św.

  Stefanię, Aleksandra Góreckich

Czwartek

30 VIII

700      1800 

Nie ma Mszy św.

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

Piątek

31 VIII

700   

 

1800  

Nie ma Mszy św.

 

  Zygmunta i Zofię Zimnych

Sobota

1 IX

700   

1400 

1800 

Wynagradzająca za zniewagi wyrządzone Najświętszemu Sercu Maryi

O Boże błogosł. dla nowożeńców Agnieszki i Roberta Nowaków


Rozalię i Wacława Piechotów

Niedziela

XXII

 Okresu Zwykłego

2 IX

800   

1000 

1200  

1700 

  Stanisławę, Józefa Jędrusiaków, Stefana i Józefę Mańków

Za PARAFIAN

1)    Stefana Ugornego i rodzinę Ugornych

2)  Dziękczynna z racji 60-lecia kapłaństwa naszego Rodaka ks. Zenona Banasiaka

  Andrzeja Pogorzelca w 30 rocznicę śmierci

   
Czwartek

  30 VIII 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. O pokój w Ojczyźnie i na świecie.  O opiekę i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O zdrowie dla Włodzimierza, Kazimiery, Krystiana, Krzysztofa i Anny. O Boże błogosławieństwo dla dzieci i młodzieży  na czas nowego Roku szkolnego i katechetycznego. O Boże błogosławieństwo dla żyjących Uczestników Powstania Warszawskiego. O pokój i za poległych w obronie Ojczyzny, pomordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich.  O ulgę w cierpieniu dla Marii i Aleksandra i wypełnienie się woli Bożej wobec nich.

   

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, Pawła Kasprzaka, s. Władysławę, s. Charitas, poległych i  pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, por. Annę Hołubowicz-Gadkowską, nieżyjących uczestników Powstania Warszawskiego, Jana Chwirałę, Joannę Gralińską, Stefanię Prus, Tomasza Nawrockiego,  Jana Wojtaszka, Mariana Dogielskiego, Stanisława Pogorzelca, Zenona Nowaka, Janinę Bęcką, Emilię i Stanisława  Szewczyków, Zbigniewa Rajcę, Lucynę i Aleksandra Pilarczyków, Jadwigę Stobienię, Marka Juszczaka, Jadwigę Krysztofowicz, Elżbietę Antczak, Kazimierza Kałacha, Józefa Klibra, Marka Dżazgę, Wandę Tułacz, Marię Łosiak-Cecotkę, Marię Kaszubę, Justynę, Janinę i Stefana Marchwackich, Józefę i Józefa Szychtów, Leszka Kowalika, Stanisławę Kamecką, Marka Karkoszkę, Władysława Królaka, Józefę Siciarek, Ireneusza Urbaniaka,  zmarłych w czyśćcu cierpiących.