INTENCJE MSZALNE: 18 — 24 VI 2018 r.

Poniedziałek

18 VI

700   1800
  

  Helenę Gaderę – i. córki Heni z rodziną

 

Patryka Ostrowskiego – i. koleżanek i kolegów brata Bartosza z kl. IIIa  Gimnazjum z P. Wychowawczynią i Rodzicami

Wtorek

19 VI

700   

1800
  

Nie ma Mszy św.  

 

Grzegorza Kościelaka – i. rodz. Kołomeckich z dziećmi

Środa

20 VI

700   1800
  

Nie ma Mszy św. 

  

  Stanisławę, Józefa Romańczyków i za Ich Rodziców

Czwartek

21 VI

700   

 

1800 

 

  Alicję Żulicką z racji Imienin

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

Piątek

22 VI

700   

 

1030 
1800
  

  Stanisława Kurzawę

 

W intencji tegorocznych Absolwentów Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów

 

1)  Msza św. prymicyjna tegorocznych Księży Neoprezbiterów

2)    Alicję Żulicką w 11 rocz. śmierci

Sobota  

23 VI

700   


1500 


1800  

  Jana Rena

 

O Boże błogosławień. dla nowożeńców: Eweliny i Michała Kołatów           :

  Wandę i Jana Zimnych z racji imienin 

 

Niedziela

XII

 Okresu Zwykłego urocz. Narodzenia św. Jana

24 VI

800   

1000 

1200 


1700 

  Jana i Janinę Wojtaszków, dziadków Wojtaszków i Urbańskich

1)  Za PARAFIAN

2)    Jana Czamarę

 

  W 19 rocz. śmierci męża Stanisława oraz za Jego Rodziców: Emilię
i Stanisława Wojtaszków

 

 Jana Juszczaka – i. żony

 

    

 

 

 

 

 

Czwartek

  21 VI 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. O pokój w Ojczyźnie i na świecie.  O opiekę
i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O zdrowie dla Włodzimierza, Krystiana i Kazimiery. W intencji Ojców: dla zmarłych o radość nieba dla żyjących o Boże błogosławieństwo na drogach życia.
  

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, Pawła Kasprzaka, s. Władysławę, s. Charitas, poległych i  pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, por. Annę Hołubowicz-Gadkowską, Jana Chwirałę, Joannę Gralińską, Stefanię Prus, Tomasza Nawrockiego,  Jana Wojtaszka, Mariannę Adamczewską, Mariannę Nowak, Bazylego Tułacza, Wacława Tułacza, Stanisława Kurzawę, Zofię Przyłęcką, Mariana Dogielskiego, Stanisława Pogorzelca, Kazimierza Łakomiaka, Sławoja Szychtę, Janinę Wojcieszak, Zenona Nowaka, Jana Wojciechowskiego, Janinę Bęcką, Irenę Narczyńską, Emilię i Stanisława  Szewczyków, Zbigniewa Rajcę, Lucynę Pilarczyk, Jadwigę Stobienię, Marka Juszczaka, Sławomira Rzepeckiego, Jadwigę Krysztofowicz, Elżbietę Niestratę, Mariannę i Stanisława Flak, Mariannę i Józefa Litwę, Pelagię, Józefa i Piotra Jarychów, Józefę i Józefa Szychtów, Ryszarda Kicińskiego, Zofię i Bolesława Żurawskich, Antoniego Mikarego, Leszka Kowalika, Mariannę, Władysława, Jana, Stanisława, Kazimierza Judaszów, Wandę Ruch, Janinę, Stanisława Szymańskich, Martę, Wacława, Andrzeja, Grzegorza Frankiewiczów, Stanisławę i Antoniego Rybaków, Stanisława i Wandę Baizertów, Jana, Władysławę, Edwarda, Leona Juszczaków, zmarłych
w czyśćcu cierpiących.