Duszpasterze

Proboszcz
Ksiądz Prałat dr Władysław Czamara - Dziekan Dekanatu Opatóweckiego ur. 28.04.1951 r. , wyświęcony 01.06.1975 r. we Włocławku, ustanowiony proboszczem 01.07.2000 r., imieniny obchodzi 27 czerwca

Wikariusz:
Ksiądz mgr Karol Zakręt - dekanalny referent ds. misji, ur. 20.06.1980 r., wyświęcony 28.05.2005 r. w Kaliszu, ustanowiony wikariuszem 01.07.2017, imieniny obchodzi 4 listopada