INTENCJE MSZALNE: 17 — 23 XII 2018 r.

Poniedziałek

17 XII

700     


1700    

1)    Zenona Nowaka

2)   Józefę i Ignacego Zająców, Zofię Walczak, Wandę Knop

Roraty     Marka Rapałę – i. kuzyna Arka z rodziną z Michałowa

Wtorek

18 XII

700     — 1700    

  Jana Wojciechowskiego   

Roraty     Wandę Tułacz –  i. syna Andrzeja z racji urodzin

Środa

19 XI

700     1700    

1)   Adriana Błaszczaka – i. rodz. Krawczykowskich, Skuteckich i Szulist

2)   Emilię Szewczyk  

 

Roraty    Dariusza Feliksiaka  

Czwartek

20 XII

700   

1700 

1)    Janinę Bęcką

2)    Irenę Narczyńską  

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Roraty  1) Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

2)   Andrzeja Dębowego w 22 rocz. śmierci i Bożenę Dębową  

Piątek  

21XII

700     

 

1700    

1)    FranciszkaZimnego w 4 rocznicę śmierci

2)    Marka Juszczaka   

 

 Roraty    Hannę Cierlaczyk – i. Przemysława Sobczaka z rodzina

Sobota

22 XII

700   1800     

1)    Wandę Tułacz – i. córki Barbary z mężem   

2)    Jadwigę Stobienię – i. Piotra i Katarzyny

O Boże błogosławieństwo dla Janiny i bliskich Jej sercu

Niedziela

IV

Adwentu

23 XII

800     


1000   

1200    

 

1700  

  Bożenę Stefaniak, Mariannę Manię, rodz. Śniegułów

 

Za PARAFIAN

 

W intencji Julii w 3 rocz. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, by wzrastała  w łasce u Boga i u ludzi

 

  Irenę w 1 rocz. śmierci i Jana Zimnych

 


 

 

 

Czwartek

  20 XII  

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, dla p. Prezydenta i rządu, by jak najlepiej służyli Ojczyźnie. O pokój w Ojczyźnie i na świecie.  O opiekę i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O zdrowie dla Włodzimierza.     

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, Pawła Kasprzaka, s. Władysławę, s. Charitas, poległych i  pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, por. Annę Hołubowicz-Gadkowską, nieżyjących uczestników Powstania Warszawskiego, Jana Chwirałę, Stefanię Prus, Stanisława Pogorzelca, Emilię i Stanisława  Szewczyków, Zbigniewa Rajcę, Lucynę i Aleksandra Pilarczyków, Jadwigę Stobienię, Marka Juszczaka, Jadwigę Krysztofowicz, Józefa Klibra, Wandę Tułacz, Marię Łosiak-Cecotkę, Justynę, Janinę i Stefana Marchwackich, Aleksandra Antkowiaka, Zdzisławę Bruź, Leona Klińskiego, Józefa Bęckiego, Zofię i Stanisława Kurzawów, Stanisława Wielgosza, Jana Grześkowiaka, Sylwestra Lintnera, Annę Bożenę Dębową, Zbigniewa Celera, Tadeusza Kujawę, Władysławę Gonerę, Henryka Kowalczyka, Marię Skonieczną, Józefę  Wróblewską, Teresę i Czesława Jaśkiewiczów, Zygmunta Chojnackiego, Andrzeja Kwiatkowskiego, Mariana Zakręta, Leszka Kowalika, Pelagię, Józefa, Piotra Jarychów, Mariannę, Józefa, Leona Litwów, Ewę Drobnik, Mariannę Gryczyńską, Cecylię Gorzewską, Władysławę Nogaj, Helenę Nieborak, Karolinę i Wiktora Szczepankiewiczów, Annę Wojtaszek, Grzegorza, Andrzeja, Martę, Wacława Frankiewiczów, Weronikę Bryłę, Adriana Błaszczaka,  zmarłych w czyśćcu cierpiących.