INTENCJE MSZALNE: 22 — 28 I 2018 r.

Poniedziałek

22 I

700   

 

1) Mieczysława Stobienię

2) Czesławę Łukaszczyk

Wtorek

23 I

700   

 

1) Teresę Wienc

2)  Krzysztofa Drobnika

Środa

24 I

700   

 

1) Jadwigę Pawłowską

2) Stanisława Kępę

Czwartek

25 I

700   

 

1)    Mariannę Nowak

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

2)  Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

Piątek

26 I

700   

 

1) Mariannę Grzegorek

2)  Bazylego Tułacza

Sobota

27 I

700   


1800 

1)   Irenę Zimną

2)   Mariannę Adamczewską

 

  Józefa Manię w 3 rocz. śmierci

Niedziela

IV

 Okresu Zwykłego

28 I

800   

1000 


1200 

1700 

Kazimierza Sztanderę

1)  za Parafian

2)    Stefana Borowiaka w 10 rocz. śm. – i. wnuka Mikołaja z rodziną
(2 chrzty)

O Boże błogosł. dla Julii z racji 2 rocznicy urodzin – i. dziadków


 
Wacława i Łucję Zgardów

   

 

 

 

 

Czwartek

 25 I 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

700!!

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Pana Prezydenta Andrzeja Dudy i dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. O pokój w Ojczyźnie i na świecie.  O opiekę i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki.  
O zdrowie dla Włodzimierza, Anny, Marii i Kazimiery.

   

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, Pawła Kasprzaka, s. Władysławę, s. Charitas, poległych i  pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, zmarłych naszych Dziadków, por. Annę Hołubowicz-Gadkowską, Kazimierza Judasza, Krystynę Szymczak, Jana Chwirałę, Krystynę Kwiatkowską, Henryka Gawła, Joannę Gralińską, Henryka Śmietańskiego, Marię Chojnacką, Eugenię Kurek, Leonarda Ugornego, Janusza Bugajnego, Stanisława Wietrzycha, Stefanię Prus, Tomasza Nawrockiego,  Jana Wojtaszka, Pawła Stasiaka, Waldemara Rabiegę, Jadwigę Pawłowską, Mieczysława Stobienię, Czesławę Łukaszczyk, Mariannę Adamczewską, Mariannę Grzegorek, Mariannę Nowak, Irenę Zimną, Bazylego Tułacza, Wacława Tułacza, Krzysztofa Drobnika, Anielę Porczyńską, Stanisława Kurzawę, Aleksandra Woźniaka, Jana Rena, Zofię Przyłęcką, Elżbietę Lachowską, Mariana Dogielskiego, Jana Chojnackiego, Ryszarda Spieża, Zofię Kuświk, Annę Sulkowską, Anielę Paś, zmarłych w czyśćcu cierpiących.