INTENCJE MSZALNE: 21 — 27 VIII 2017 r.

Poniedziałek

21 VIII

700   

1800  

  Józefa i Marię Filipiaków

 Władysława Piwowarczyka i zmarłych rodziców oraz za Stanisława
i Czesławę Walczaków

Wtorek

22 VIII

700   

1800  

  Teresę Korzepską

 Stefanię Prus – i. wnuka Tomasza z rodziną

Środa

23VIII

700   

1800  

  Krzysztofa Chlebowskiego

  Stefanię i Józefa Zimnych

Czwartek

24 VIII

700    -

1800 

  Leokadię Kliber

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

Piątek

25VIII

700   

1800  

Stanisława Wietrzycha

Msza z uroczystości NMP Częstochowskiej 

  Mariannę, Teofila Balcerczyków, Mirosława Włodarza

Droga Krzyżowa – prowadzi Grupa O. Pio

Uroczystość

NMPCzęstochowskiej Sobota

26 VIII

800   

1100 

1600 

1800 

  Radosława Głowinkowskiego – i. Anety z rodziną

1)  W intencji Pielgrzymów Grupy Oliwkowej, jej Przyjaciół
i  Dobroczyńców.

2)    Michała Świeca i rodzinę Świeców
O Boże błogosł. dla nowożeńców: Anny Kawala i Łukasza Gradonia

  Franciszkę, Mariannę, Wacława i Stefanię Przyjaznych

Niedziela

XXI

 Okresu Zwykłego

27 VIII

800   

1000 

 

1200  

1500 

1700 

  Cecylię Grześkowiak w 5 rocz. śmierci

Za PARAFIAN

(2 chrzty)

  Stefana, Leonardę, Stefana, Mariannę, Henryka Ugornych  

Msza z racji Dożynek  
 
Mirosławę Piechotę w 5 rocz. śmierci

 

 

 

 

 

 

Czwartek

  24  VIII

2017

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne: O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O opiekę i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O Boże błogosławieństwo dla Pana Prezydenta Andrzeja Dudy i dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. O zdrowie dla Włodzimierza, Henryka, Teresy i Anny. O Boże błogosławieństwo dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji. O Boże błogosławieństwo dla Adama.    

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz-Gadkowską, poległych w czasie II Wojny Światowej w walce z Niemcami i bolszewikami, pomordowanych w obozach koncentracyjnych, łagrach sowieckich a szczególnie w Katyniu i w okresie powojennym, Leona Janika, Kazimierę Bęcką, Kazimierza Judasza, Stanisława Nawrockiego, Zofię Dybioch,  Radosława Kąkola, Krystynę Szymczak, Jana Chwirałę, Krystynę Kwiatkowską, Bolesławę Klińską, Henryka Gawła, Stanisława Juszczaka,  Joannę Gralińską, Henryka Śmietańskiego, Tomasza Kwintę, Czesławę Garbacz, Zdzisława Rutowicza, Marię Chojnacką, Eugenię Kurek, Jana Ciepluchę, Radosława Głowinkowskiego, Danutę Lazarek, Arkadiusza Narczyńskiego, Leonarda Ugornego, Janusza Bugajnego, Ryszarda Jarycha, Teresę Korzepską, Stanisława Wietrzycha, Krzysztofa Chlebowskiego, Stefanię Prus, Stanisława Matysiaka, Leszka i Sabinę Reksów, Leokadię Kliber, Tomasza Nawrockiego, Danutę Kopeć, Sławomira Nowickiego, Mariannę Kopeć, Jana Wojtaszka, Jerzego, Walerię i Stefana Witczaków, Krystynę Sałek, Kazimierza Krysiaka, Edmunda Ziemskiego, zmarłych w czyśćcu cierpiących.