INTENCJE MSZALNE: 17 — 23 IX 2018 r.

Poniedziałek

17 IX

700   1800  

  Antoninę Olszynę –i. kuzynek Ewy, Henryki i Jagody z rodzinami   

 

 Henryka Mencla – i. rodz. Włodarczyków

Wtorek

18 IX

700   


1800  

  Mariana Witczaka – i. Krystyny i Andrzeja Kołomeckich


 Ewę Drobnik – i. rodziców i siostry z rodziną

Środa

19 IX

700   


1800  

  Stanisława Pogorzelca


 Sabinę i Leszka Reksów – i. Janiny Pogorzelec

Czwartek

20 IX

700   

 

1800 

  Elżbietę Lachowską

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

 

 

Piątek

21 IX

700   


1800  


  Zofię Przepiórkę – i. koleżanek i kolegów syna Sławka z GS, SCh Opatówek

 


 Jacka, Mariannę, Michała Jarczewskich, Leona Lintnera

Sobota

22 IX

700   

 

1700  

 


1800  

  Mariana Dogielskiego  

 

 O Boże błog. dla nowoż.: Agnieszkę Salamon i Michała Kopcia.

   Helenę, Stanisława, Mrzannę Ochlików, Michała Szmajdzińskiego

Niedziela

XXV

 Okresu Zwykłego

23 IX

800     

1000   1200   

1700   

  Helenę, Michała Juszczaków, Stefanię i Pawła Klibrów

1) Za PARAFIAN – szczególnie polecamy kandydatów do Bierzmowania i Ich Rodziców

2)  Mariannę Kopeć – i. siostry z rodziną

Tomasza, Zenona Niewiesiów, Helenę i Stanisława Kopciów

  Piotra Błaszczaka

 

   

 

 

 

          

Czwartek

  20  IX 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. O pokój w Ojczyźnie i na świecie.  O opiekę i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O zdrowie dla Włodzimierza, Kazimiery, Krystiana i Anny.

   

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, Pawła Kasprzaka, s. Władysławę, s. Charitas, poległych i  pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, por. Annę Hołubowicz-Gadkowską, nieżyjących uczestników Powstania Warszawskiego, Jana Chwirałę, Stefanię Prus, Tomasza Nawrockiego,  Jana Wojtaszka, Mariana Dogielskiego, Stanisława Pogorzelca, Zenona Nowaka, Emilię i Stanisława  Szewczyków, Zbigniewa Rajcę, Lucynę i Aleksandra Pilarczyków, Jadwigę Stobienię, Marka Juszczaka, Jadwigę Krysztofowicz, Kazimierza Kałacha, Józefa Klibra, Marka Dżazgę, Wandę Tułacz, Marię Łosiak-Cecotkę, Marię Kaszubę, Justynę, Janinę i Stefana Marchwackich, Aleksandra Antkowiaka, Albinę Ankudowicz, Zdzisławę Bruź, Leona Klińskiego, Józefa Bęckiego, Zofię Kurzawę, Leszka Kowalika, Stanisławę Kamecką, Marka Karkoszkę, Bronisławę Modlińską, Marię Grzeszczak, Władysława Królaka, Józefę Siciarek, Janinę, Michała, Antoniego Mikarych, Anastazję, Józefa Pogorzelców, Kazimierę i Stefana Kiszków,  zmarłych w czyśćcu cierpiących.