INTENCJE MSZALNE: 16 X — 22 X 2017 r.

Poniedziałek

16 X

700   

 


1700  

1) Leszka Reksę

2) Danutę Kopeć


Różaniec.    Józefa Wietrzycha

Wtorek

17 X

700   

1700  

  Tomasza Nawrockiego – i. brata Wojciecha   


 Różaniec. 
  Jadwigę, Franciszkę, Teofila, Jadwigę, Wojciecha Piotrowskich

Środa

18 X

700   

1700  

  Stanisława Matysiaka


 Różaniec. 
Jana Wojtaszka

Czwartek

19 X

700   

 

1700 

  Pawła Stasiaka

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

1)  Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

2)    Józefa i Mariannę Janiaków, zm. z rodz. Janiaków i Spiżów

Piątek

20 X

700   


1700  

  Mariannę Kopeć


 Różaniec

  Bożenę Gąsiorowską – i. Patrycji i Kamila 

Sobota

21 X

700   

1600  

1700  

1800  

† Aleksandra Sobkowicza  


O Boże błogosł. dla nowożeńców: Marty Raniś i Przemysława Sygulskiego

O Boże błogosł. dla nowożeńców: Marii Janiak i Jacka Poniszewskiego

W 10 rocznicę ślubu Bogumiła i Angeliki z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosł. na dalsze lata i dla Bliskich naszemu sercu

Niedziela

XXIX

 Okresu Zwykłego

22 X

800    —1000 

1200  

1630

Helenę, Michała Juszczaków, Stefanię i Pawła Klibrów
Za PARAFIAN

Zenobię i Władysława Klibrów i rodz. Gawłów

Nabożeństwo Różańcowe. Sakrament Bierzmowania.

† Wacława Prusa w 33 rocz. śmierci           

 

  

 

 

 

Czwartek

 19 X 

2017

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O opiekę i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O Boże błogosławieństwo dla Pana Prezydenta Andrzeja Dudy i dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. O pokój w Ojczyźnie i na świecie. O zdrowie dla Włodzimierza i Anny. O Boże błogosławieństwo dla kandydatów do sakramentu Bierzmowania i dla ich rodzin.  O Boże błogosł. dla Patrycji z racji 10 rocznicy urodzin 

   

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz-Gadkowską, poległych w czasie II Wojny Światowej w walce z Niemcami i bolszewikami, pomordowanych w obozach koncentracyjnych, łagrach sowieckich
a szczególnie w Katyniu i w okresie powojennym, Kazimierza Judasza, Zofię Dybioch,  Radosława Kąkola, Krystynę Szymczak, Jana Chwirałę, Krystynę Kwiatkowską, Bolesławę Klińską, Henryka Gawła, Joannę Gralińską, Henryka Śmietańskiego, Tomasza Kwintę, Czesławę Garbacz, Marię Chojnacką, Eugenię Kurek, Radosława Głowinkowskiego, Danutę Lazarek, Leonarda Ugornego, Janusza Bugajnego, Ryszarda Jarycha, Teresę Korzepską, Stanisława Wietrzycha, Krzysztofa Chlebowskiego, Stefanię Prus, Stanisława Matysiaka, Tomasza Nawrockiego, Danutę Kopeć, Sławomira Nowickiego, Mariannę Kopeć, Jana Wojtaszka, Pawła Stasiaka, Waldemara Rabiegę, Teresę Wienc, Jadwigę Pawłowską, Stanisława Kępę, Mieczysława Stobienię, Czesławę Łukaszczyk, Mariannę Adamczewską, Mariannę Grzegorek, Sabinę i Leszka Reksa, Jerzego, Walerię i Stefana Witczaków, Krystynę Sałek, Józefę Szlenkier, Jerzego Wojtaszka, Annę, Władysława, Kazimierza i zmarłych z rodziny Stasiaków, Genowefę i Stefana Żurawskich, Teresę Kotecką, Ksawerę Skowrońską, Józefa i Mariannę Janiaków, zm. z rodz. Janiaków i Spiżów,   zmarłych w czyśćcu cierpiących.