INTENCJE MSZALNE: 19 — 25 XI 2018 r.

Poniedziałek

19 X

700   1800  

1) Kazimierza Łakomiaka

2) Janinę Wojcieszak

   Zofię Kurzawę –i. Żywego Różańca

Wtorek

20 X

700   

1800  

  Nie ma Mszy św.

 

  Edmunda Żywiołowskiego – i. Donaty i Dariusza Żywiołowskich z rodziną

Środa

21 X

700   

1800  

  Jana Wojciechowskiego

 

  Marka Rapałę – i. rodziny Włodarczyków

Czwartek

22 X

700   


1800 

  Zenona Nowaka

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

Piątek

23 X

700   

1800  

Janinę Bęcką  

  Macieja Woźniaka w 6 rocz. śmierci  

Sobota                24 X

700   1800  

1) Irenę Narczyńską – i. siostry Mirosławy

2) Emilię Szewczyk – i. syna Sylwestra z żoną

O Boże błogosławieństwo dla Jana z racji 70 rocznicy urodzin i dla wnuka Filipa z racji 18 rocznicy urodzin

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 25 X

800     

1000   


1200    


1700  

  Mariannę Ren w 7 rocznicę śmierci i Jana Rena w 1 rocznicę śmierci

Za PARAFIAN

 

  Stanisławę, Józefa, Marię, Szymona Jędrusiaków

 

Andrzeja, Barbarę i Piotra

 

 


 

 

 

Czwartek

  22 XI  

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. O pokój w Ojczyźnie i na świecie.  O opiekę i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O zdrowie dla Włodzimierza. O błogosł. Boże dla Tobiasza i Jego rodziców.     

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, Pawła Kasprzaka, s. Władysławę, s. Charitas, poległych i  pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, por. Annę Hołubowicz-Gadkowską, nieżyjących uczestników Powstania Warszawskiego, Jana Chwirałę, Stefanię Prus, Jana Wojtaszka, Mariana Dogielskiego, Stanisława Pogorzelca, Emilię i Stanisława  Szewczyków, Zbigniewa Rajcę, Lucynę i Aleksandra Pilarczyków, Jadwigę Stobienię, Marka Juszczaka, Jadwigę Krysztofowicz, Józefa Klibra, Wandę Tułacz, Marię Łosiak-Cecotkę, Justynę, Janinę i Stefana Marchwackich, Aleksandra Antkowiaka, Zdzisławę Bruź, Leona Klińskiego, Józefa Bęckiego, Zofię i Stanisława Kurzawów, Stanisława Wielgosza, Jana Grześkowiaka, Sylwestra Lintnera, Annę Bożenę Dębową, Zbigniewa Celera, Tadeusza Kujawę, Władysławę Gonerę, Henryka Kowalczyka, Marię Skonieczną, Mariana Zakręta, Leszka Kowalika, Pelagię, Józefa, Piotra Jarychów, Mariannę, Józefa, Leona Litwów, Ewę Drobnik, Mariannę Gryczyńską, zmarłych w czyśćcu cierpiących.