INTENCJE MSZALNE: 27 — 3 XII 2017 r.

Poniedziałek

27 XI

700     

 

1800    

1)    Jana Wojtaszka

2)    Danutę Kopeć

   Zdzisława Rutowicza z racji Imienin 

Wtorek

28 XI

700     

1800    

 Nie ma Mszy św.

 

   Bronisława Janika, Stanisława Nogaja – int. rodz. Janików i Grześkowiaków

Środa

29 XI

700     

1800    

Nie ma Mszy św.

 

  Andrzeja Pogorzelca 

Czwartek

30 XI

700   


1800 

  Pawła Stasiaka 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

Pierwszy Piątek miesiąca 

1 XII

700     

1700    

  Mariannę Kopeć

   

  Waldemara Rabiegę

Sobota

2 XII

700     

1800     

 

  Jadwigę Pawłowską

 

  Adama Kuszajewskiego w 3 rocz. śmierci 

(chrzest)

Niedziela

I

Adwentu

3 XII

800     


1000   

 1200    1700  

  Mariannę i Franciszka Juszczaków, Stanisławę i Nepomucyna Michalaków, Stanisławę, Józefa i Jana Chwirałów

1)  Za PARAFIAN

2)   O Boże błogosławieństwo z racji roczku dla Szymonka i Jego najbliższych oraz o zdrowie dla Niego i szczęśliwy przebieg operacji

1)  Elżbietę Zielińską w 8 rocz. śmierci – i. syna z rodziną

2)  Z okazji 75 –lecia urodzin Stefanii – i. syna z rodziną

  Andrzeja, Barbarę i Piotra Dybiochów


                                                                                                                                    

 

  

 

 

 

 

Czwartek

 30 XI 

2017

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O opiekę i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O Boże błogosławieństwo dla Pana Prezydenta Andrzeja Dudy i dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. O pokój w Ojczyźnie i na świecie. O zdrowie dla ks. Pawła, Włodzimierza, Anny i Kazimiery. O Boże błogosławieństwo dla Mateusza z racji 5 rocz. urodzin i dla Jego Najbliższych. O Boże błogosławieństwo dla Pasterza diecezji z racji 21 rocznicy świeceń biskupich.

   

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, s. Władysławę, s. Charitas, poległych i  pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków,  por. Annę Hołubowicz-Gadkowską, Kazimierza Judasza, Krystynę Szymczak, Jana Chwirałę, Krystynę Kwiatkowską, Henryka Gawła, Joannę Gralińską, Henryka Śmietańskiego, Marię Chojnacką, Eugenię Kurek, Danutę Lazarek, Leonarda Ugornego, Janusza Bugajnego, Ryszarda Jarycha, Stanisława Wietrzycha, Stefanię Prus, Tomasza Nawrockiego,  Mariannę Kopeć, Jana Wojtaszka, Pawła Stasiaka, Waldemara Rabiegę, Jadwigę Pawłowską, Stanisława Kępę, Mieczysława Stobienię, Czesławę Łukaszczyk, Mariannę Adamczewską, Mariannę Grzegorek, Mariannę Nowak, Irenę Zimną, Bazylego Tułacza, Wacława Tułacza, Krzysztofa Drobnika, Sabinę i Leszka Reksa, Jerzego, Walerię i Stefana Witczaków, Krystynę Sałek, Ksawerę Skowrońską, Reginę Bugajną, Stanisława Skowrońskiego z rodziną, Marię Ubych, Mariannę i Michała Gurczyńskich, Jana Judasza, zmarłych w czyśćcu cierpiących.