INTENCJE MSZALNE: 11 — 17 VI 2018 r.

Poniedziałek

11 VI

700   
1800
  

1)  Sandrę Szurek – i. Leszka z żoną

2)  Anielę Porczyńską

 

Antoni Mikary – i. chrześniaka Adama Gryczyńskiego z rodziną

Wtorek

12 VI

700   

1800
  

Nie ma Mszy św.   

 

AntoniMikary – i. siostry Reginy z mężem  

Środa

13 VI

700   1800
  

Nie ma Mszy św.  

  

  Antoniego, Zofię, Marka, Piotra Pogorzelec, Pawła Gruszkę

Różaniec Fatimski

Czwartek

14 VI

700   

 

1800 

 

Nie ma Mszy św.   

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

1) Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

2)    Leszka Kowalika – i. Marioli i Andzreja Smolarków z dziećmi i ich rodzinami

Piątek

15 VI

700   1800
  

  Helenę Geder – i. Ewy Białożyk  z rodziną  

 

  Mariannę, Piotra, Emilię Stanisława i Bronisława Jaśkiewiczów

106 Rocznica konsekracji Kościoła Sobota   16 VI

700   


1800  

  Wacława Tułacza   

 

1)  Dziękczynna za dar świątyni, o zbawienie wszystkich zmarłych, którzy przyczynili się do jej powstania i wystroju oraz o Boże błogosławieństwo dla żyjących ofiarodawców, dzięki którym jest właściwa troska o dobra materialne parafii

2)    Janinę Wojcieszak – i. rodz. Pogorzelców z Gdyni

    (chrzest)

Niedziela

XI

 Okresu Zwykłego

17 VI

800   

1000 

 

1200 

1700 

  Teresę, Anielę i Stanisława Janików

Za PARAFIAN


 

  Alojzego Czerniewicza z racji imienin

 

Teofila, Mariannę Balcerczyków, Mirosława Włodarza  

 

 

   

 

 

 

Czwartek

  14 VI 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. O pokój w Ojczyźnie i na świecie.  O opiekę i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O zdrowie dla Włodzimierza, Krystiana i Kazimiery. O Boże błogosławieństwo dla kandydatów do sakramentu Bierzmowania i Ich rodzin.

    

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, Pawła Kasprzaka, s. Władysławę, s. Charitas, poległych i  pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, por. Annę Hołubowicz-Gadkowską, Jana Chwirałę, Joannę Gralińską, Stefanię Prus, Tomasza Nawrockiego,  Jana Wojtaszka, Mariannę Adamczewską, Mariannę Nowak, Bazylego Tułacza, Wacława Tułacza, Stanisława Kurzawę, Aleksandra Woźniaka, Zofię Przyłęcką, Mariana Dogielskiego, Stanisława Pogorzelca, Kazimierza Łakomiaka, Sławoja Szychtę, Janinę Wojcieszak, Jerzego Bunclera, Zenona Nowaka, Jana Wojciechowskiego, Janinę Bęcką, Irenę Narczyńską, Emilię i Stanisława  Szewczyków, Zbigniewa Rajcę, Lucynę Pilarczyk, Jadwigę Stobienię, Marka Juszczaka, Sławomira Rzepeckiego, Elżbietę Niestratę, Mariannę i Stanisława Flak, Mariannę i Józefa Litwę, Pelagię, Józefa i Piotra Jarychów, Józefę i Józefa Szychtów, Ryszarda Kicińskiego, Zofię i Bolesława Żurawskich, Jerzego Krzywdę, Antoniego Mikarego, Leszka Kowalika, zmarłych w czyśćcu cierpiących.