INTENCJE MSZALNE: 9 X — 15 X 2017 r.

Poniedziałek

9 X

700   1700  

1) Stanisława Matysiaka  

2) Leokadię Kliber  

Różaniec. 
  Kazimierę Żulicką w 36 rocz. śmierci, jej męża Leona i córkę Sabinę

Wtorek

10 X

700   

 


1700  

Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za 25 lat małżeństwa, otrzymane łaski, za rozwiązane trudności życiowe oraz z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Jubilatów i rodziny 


 Różaniec. 
Stanisława Śniegułę w 19 rocznicę śmierci i zm. z rodziny Świerków i Śniegułów

Środa

11 X

700   

1700  

  Tomasza Nawrockiego – i. brata Piotra z żoną i synami


 Różaniec. 
Kazimierę Bęcka w 2 rocz. śmierci oraz wnuczka Michała
i córkę Dorotę

Czwartek

12 X

700   

 

1700 

  Danutę Kopeć

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

1) Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

2)  O Boże błogosł. dla Patrycji z racji 10 rocznicy urodzin –int. dziadków

Piątek

13 X

700   


1700  

Nie ma Mszy św.  

 
 Różaniec Fatimski wraz z procesją ulicami miasta 

1)   Jana Kurka w 15 rocz. śmierci

2) †  Edwarda i Eugeniusza Posiłków

3) Marcina i Tadeusza Kocembów

Sobota

14 X

700   

 


1800  

1) †  Bożenę Gąsiorowską – i. Marka Gąsiorowskiego z rodziną

2)   Sławomira Nowickiego


  Barbarę Kujawę w 15 rocz. śm. i za Klemensa Krawczykowskiego  

Niedziela

XXVIII

 Okresu Zwykłego

15 X

800   

1000 

1200  

1630

  Janinę, Antoninę, Marcina Wojtaszków, Bronisławę i Antoniego Wojtaszków

Za PARAFIAN chrzest  † Jadwigę Brodziak

Zmarłych Nauczycieli i Pracowników Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka

Nabożeństwo Różańcowe. Błogosławieństwo Krzyży dla kandydatów do Bierzmowania.              Z racji Imienin Jadwigi  

 

 

   

 

 

 

Czwartek

 12  X 

2017

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O opiekę i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O Boże błogosławieństwo dla Pana Prezydenta Andrzeja Dudy i dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. O pokój w Ojczyźnie i na świecie. O zdrowie dla Włodzimierza i Anny. O Boże błogosławieństwo dla kandydatów do sakramentu Bierzmowania i dla ich rodzin.  O Boże błogosł. dla Patrycji z racji 10 rocznicy urodzin  

   

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz-Gadkowską, poległych w czasie II Wojny Światowej w walce z Niemcami i bolszewikami, pomordowanych w obozach koncentracyjnych, łagrach sowieckich a szczególnie w Katyniu i w okresie powojennym, Kazimierę Bęcką, Kazimierza Judasza, Stanisława Nawrockiego, Zofię Dybioch,  Radosława Kąkola, Krystynę Szymczak, Jana Chwirałę, Krystynę Kwiatkowską, Bolesławę Klińską, Henryka Gawła, Stanisława Juszczaka,  Joannę Gralińską, Henryka Śmietańskiego, Tomasza Kwintę, Czesławę Garbacz, Marię Chojnacką, Eugenię Kurek, Jana Ciepluchę, Radosława Głowinkowskiego, Danutę Lazarek, Leonarda Ugornego, Janusza Bugajnego, Ryszarda Jarycha, Teresę Korzepską, Stanisława Wietrzycha, Krzysztofa Chlebowskiego, Stefanię Prus, Stanisława Matysiaka, Tomasza Nawrockiego, Danutę Kopeć, Sławomira Nowickiego, Mariannę Kopeć, Jana Wojtaszka, Pawła Stasiaka, Waldemara Rabiegę, Teresę Wienc, Jadwigę Pawłowską, Stanisława Kępę, Mieczysława Stobienię, Czesławę Łukaszczyk, Mariannę Adamczewską, Sabinę i Leszka Reksa, Jerzego, Walerię i Stefana Witczaków, Krystynę Sałek, Józefę Szlenkier, Mieczysława Sztrajta, Magdalenę Dudek, Franciszka Jurgę, Jerzego Wojtaszka, Annę, Władysława, Kazimierza i zmarłych z rodziny Stasiaków,  zmarłych w czyśćcu cierpiących.