INTENCJE MSZALNE: 29 X — 4 XI 2018r.

                                                           

Poniedziałek   29 X 

 g.  700                Mariana Dogielskiego    

g.  1700           Różaniec. Ewę Krzywdę w 3 rocz. śmierci

 

Wtorek –  30 X 

g.  700                Sławoja Szychtę                

g.  1700   Różaniec. †  Michała, Wiktorię, Marcina Szmajdzińskich, Jana Jagielskiego               

Środa 31  XI 

 g.  700              Stanisława Pogorzelca                          

g.  1700        Różaniec. Msza św. z uroczystości Wszystkich Świętych                              Józefa i Stefanię Zimnych

                       

Uroczystość Wszystkich Świętych   

Czwartek  – 1 XI 

g.800             Marka Rapałę – i. chrześniaka Wojciecha z rodziną                                        

g.1000         Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego                                                               Intencja z próśb z nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego 

g.  1400     Na Cmentarzu:  za Parafian   

 

Dzień Zaduszny

Pierwszy Piątek Miesiąca – 2 XI 

 g.800            1)   Kazimierza Łakomiaka

                    2)  Wg intencji wyznaczonej przez Ojca Świętego                

g.1100        Za wszystkich Wiernych Zmarłych

          (Na tę Mszę św. rodziny Zmarłych w czasie od 1 XI 2017 r. do 1 XI 2018 r. przynoszą znicze, które w odpowiednim czasie, kiedy będą czytane nazwiska zmarłych przyniosą do Krzyża ustawionego przy ołtarzu) 

g. 1700        Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy parafii

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Sobota – 3 XI

 

g.800      1) Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Maryi za zniewagi Jej wyrządzone  

                    2)    Stanisława Pogorzelca                   

g. 1500         Godzina Miłosierdzia

1800            Piotra Marciniaka                          

Niedziela XXXI Okresu Zwykłego   

4  XI                 

 g.800            Pawła i Stefanię Klibrów, Henryka i Jana Burzyńskich

g.1000         1)   Za Parafian

                    2)    Michała, Józefę i Marcina Świeców                                    

g.1200         1)  W intencji ks. Karola z racji Imienin

                 2)  O Boże błogosławieństwo dla Beniamina Tomaszewskiego z racji 1-go roczku życia

g. 1630  - Różaniec

g. 1700           Jadwigę Mielcarek – i. wnuczki Renaty z rodziną

 

 

 

Czwartek

  1 XI  

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

 

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. O pokój w Ojczyźnie i na świecie.  O opiekę i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O zdrowie dla Włodzimierza, Kazimiery, Marka i Weroniki.     

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, Pawła Kasprzaka, s. Władysławę, s. Charitas, poległych i  pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, por. Annę Hołubowicz-Gadkowską, nieżyjących uczestników Powstania Warszawskiego, Jana Chwirałę, Stefanię Prus, Jana Wojtaszka, Mariana Dogielskiego, Stanisława Pogorzelca, Emilię i Stanisława  Szewczyków, Zbigniewa Rajcę, Lucynę i Aleksandra Pilarczyków, Jadwigę Stobienię, Marka Juszczaka, Jadwigę Krysztofowicz, Józefa Klibra, Marka Dżazgę, Wandę Tułacz, Marię Łosiak-Cecotkę, Marię Kaszubę, Justynę, Janinę i Stefana Marchwackich, Aleksandra Antkowiaka, Zdzisławę Bruź, Leona Klińskiego, Józefa Bęckiego, Zofię Kurzawę, Stanisława Wielgosza, Jana Grześkowiaka, Sylwestra Lintnera, Annę Bożenę Dębową, Zbigniewa Celera, Tadeusza Kujawę, Władysławę Gonerę, Mariana Zakręta, Leszka Kowalika, Stanisławę Kamecką, zmarłych w czyśćcu cierpiących.