INTENCJE MSZALNE: 4 — 10 IX 2017 r.

Poniedziałek

4 IX

800   1800  

1)   Teresa Korzepska   

2)   Krzysztof Chlebowski

 Jolantę, Stefana, ks. Jarosława, Mirosława Włodarzów, Edytę, Zdzisława Balcerzyków

Wtorek

5 IX

700   

1800  

  Jana    

1)  Marię, Jerzego, Władysławę i Józefa Janiaków

2)   Eugeniusza Osickiego – i. chrzestnej z rodziną 

Środa

6 IX

700   1800  

1)   Stanisława Matysiaka

2)   Leszka Reksę

 Radosława Głowinkowskiego – i. żony

Czwartek

7 IX

700   


1800 

1)   Leokadię Kliber

2)   Danutę Kopeć

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

Święto

Narodzenia NMP

Piątek

8 IX

800   

1100 
1800 

   Radosława Głowinkowskiego – i. Zofii Gąsiorowskiej z rodziną 

   Marię Chojnacką – i. syna Arkadiusza z rodziną

 Mariannę i Czesława Wietrzychów

Sobota

9 IX

700   

 

1600  

1800  

1)  Józefę Adamkiewicz w 20 rocz. śm. i†Jana Adamkiewicza oraz zmarłych z rodz. Kuś

2)  Stefanię Prus – i. wnuczki Małgorzaty z rodziną

O Boże błog. dla nowoż.: Agnieszki Świec i Krystiana Mysłek 


  Klemensa Krawczykowskiego, Barbarę Kujawę

Niedziela

XXIII

 Okresu Zwykłego

10 IX

800    —1000 


1200    

1700   

  Mieczysława Piechotę

1)  Za PARAFIAN

2)    Zofię i Tadeusza Niegowskich

  Bronisławę i Antoniego Tomaszewskich, Jadwigę Papierską

  Stefanię i Wacława Przyjaznych

 

 

 

 

Czwartek

  7

IX 

2017

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne: O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O opiekę i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O Boże błogosławieństwo dla Pana Prezydenta Andrzeja Dudy i dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. O pokój w Ojczyźnie i na świecie.
O zdrowie dla Włodzimierza i Anny. O Boże błogosławieństwo dla Adama i dla dzieci, które rozpoczęły rok szkolno-katechetyczny 2017/2018.

   

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz-Gadkowską, poległych w czasie II Wojny Światowej w walce z Niemcami i bolszewikami, pomordowanych w obozach koncentracyjnych, łagrach sowieckich a szczególnie w Katyniu i w okresie powojennym, Leona Janika, Kazimierę Bęcką, Kazimierza Judasza, Stanisława Nawrockiego, Zofię Dybioch,  Radosława Kąkola, Krystynę Szymczak, Jana Chwirałę, Krystynę Kwiatkowską, Bolesławę Klińską, Henryka Gawła, Stanisława Juszczaka,  Joannę Gralińską, Henryka Śmietańskiego, Tomasza Kwintę, Czesławę Garbacz, Marię Chojnacką, Eugenię Kurek, Jana Ciepluchę, Radosława Głowinkowskiego, Danutę Lazarek, Arkadiusza Narczyńskiego, Leonarda Ugornego, Janusza Bugajnego, Ryszarda Jarycha, Teresę Korzepską, Stanisława Wietrzycha, Krzysztofa Chlebowskiego, Stefanię Prus, Stanisława Matysiaka, Leszka i Sabinę Reksów, Tomasza Nawrockiego, Danutę Kopeć, Sławomira Nowickiego, Mariannę Kopeć, Jana Wojtaszka, Pawła Stasiaka, Jerzego, Walerię i Stefana Witczaków, Krystynę Sałek, Janinę, Michała Mikarych, Anastazję, Józefa Pogorzelców, Kazimierę i Stefana Kiszków, Irenę, zmarłych w czyśćcu cierpiących.