INTENCJE MSZALNE: 2 — 8 VII 2018 r.

Poniedziałek

2 VII

700   

 

1800  

Zofię Przyłęcką   

 

 Tomasza Nawrockiego w 1 rocz. śmierci – i. rodziców i synów : Sebastiana i Tobiasza z mamą

Wtorek

3 VII

700   

 

1800  

Nie ma Mszy św.   Sławomira Nowickiego w 1 rocz. śmierci

Środa

4 VII

700   

 

1800  

Nie ma Mszy św.   Mariannę, Katarzynę i Edwarda Winnowiczów

Czwartek

5 VII

700   

1800 

 

 Jana Rena

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

Pierwszy Piątek miesiąca  

6 VII

700    

 

1700  

Stanisława Kurzawę

 

Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy parafii

Sobota

7 VII

700   


1800 

Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi Jej wyrządzone
 
  Kazimierę, Arkadiusza, Adama Napadków, Stanisławę Dypę
chrzest

Niedziela

XIV

 Okresu Zwykłego

8 VII

800   

1000 

1200 

 

1700 

  Mariannę w 1 rocz. śmierci i Eugeniusza Kopciów

Za PARAFIAN    

  Janinę i Ignacego Jaskułów, Stanisława Juszczaka  Czesława Drożdża

Pole tekstowe: INTENCJE MSZALNE:
2  —  8  VII  2018 r.

 

   

 

 

 

 

Czwartek

  5 VII 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. O pokój w Ojczyźnie i na świecie.  O opiekę
i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O zdrowie dla Włodzimierza, Krystiana i Kazimiery. O Boże błogosławieństwo dla dzieci i młodzieży  na czas wakacji i dla wypoczywających na urlopach.

   

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, Pawła Kasprzaka, s. Władysławę, s. Charitas, poległych i  pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, por. Annę Hołubowicz-Gadkowską, Jana Chwirałę, Joannę Gralińską, Stefanię Prus, Tomasza Nawrockiego,  Jana Wojtaszka, Bazylego Tułacza, Wacława Tułacza, Zofię Przyłęcką, Mariana Dogielskiego, Stanisława Pogorzelca, Kazimierza Łakomiaka, Janinę Wojcieszak, Zenona Nowaka, Jana Wojciechowskiego, Janinę Bęcką, Irenę Narczyńską, Emilię i Stanisława  Szewczyków, Zbigniewa Rajcę, Lucynę Pilarczyk, Jadwigę Stobienię, Marka Juszczaka, Sławomira Rzepeckiego, Jadwigę Krysztofowicz, Elżbietę Antczak, Kazimierza Kałacha, Elżbietę Niestratę, Mariannę i Stanisława Flak, Mariannę i Józefa Litwę, Pelagię, Józefa i Piotra Jarychów, Józefę i Józefa Szychtów, Antoniego Mikarego, Leszka Kowalika, Mariannę, Władysława, Jana, Stanisława, Kazimierza Judaszów, Wandę Ruch, Janinę, Stanisława Szymańskich, Martę, Wacława, Andrzeja, Grzegorza Frankiewiczów, Stanisławę i Antoniego Rybaków, Stanisława i Wandę Baizertów, Jana, Władysławę, Edwarda, Leona Juszczaków, Pawła, Jadwigę i Jana Drobników, Helenę Gaderę, Mirosławę Matuszak-Sakowską, Irenę Guglas, Józefa, Antoninę, Stanisława, Mariannę i Bronisława Maniów, Mariannę, Leonardę, Stefana, Henryka, Stefana i Leonarda Ugornych, zmarłych w czyśćcu cierpiących.