INTENCJE MSZALNE: 14 — 20 I 2019 r.

Poniedziałek

14 I

700   

 

1) Janinę Becką

2) Józefa Bęckiego

Wtorek

15 I

700   

 

1) Józefa Głuszczaka – i. Elżbiety i Leszka Antczaków z rodziną

2) Emilię Szewczyk

Środa

16 I

700   

 

1) Lucynę Pilarczyk – i. rodz. Ordonów

2) Sławomira Rzepeckiego – i. synów z mamą

Czwartek

17 I

700   

 

1)  Jadwigę Krysztofowicz

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

2)  Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

Piątek

18 I

700   

 

1) Elżbietę Antczak

2) Kazimierza Kałacha

Sobota

19 I

700   


1800 

1) Józefa Pawlaka – i. Anny Gawłowicz 

2) Józefa Klibra – i. syna Bogdana z rodziną  

1) Mariana Dogielskiego w 1 rocznicę śmierci  

2)  Z racji 90 rocznicy urodzin Krystyny dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Jubilatki i bliskich Jej sercu  

Niedziela

II

 Okresu Zwykłego

20 I

800   


1000 

1200 


1700 

Henryka Tułacza w 5 rocz. śmierci i Jego rodziców: Stefanię i Stanisława

za Parafian
(chrzest)

  Eugeniusza w 21 rocz. śmierci i Weronikę Rogów – i. wnuków: Marii, Elżbiety, Agnieszki i Macieja

  Stanisława Sikorę oraz  Zofię i Józefa Miluśkich

 

 

 

 

 

 


Czwartek

  17 I  

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

700 !!

 

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, dla p. Prezydenta i rządu, by jak najlepiej służyli Ojczyźnie. O pokój w Ojczyźnie i na świecie.  O opiekę i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O zdrowie dla Włodzimierza, Moniki.      

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, Pawła Kasprzaka, s. Władysławę, s. Charitas, poległych i  pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, por. Annę Hołubowicz-Gadkowską, Stanisława Pogorzelca, Lucynę i Aleksandra Pilarczyków, Jadwigę Stobienię, Marka Juszczaka, Jadwigę Krysztofowicz, Józefa Klibra, Wandę Tułacz, Justynę, Janinę i Stefana Marchwackich, Zdzisławę Bruź, Leona Klińskiego, Józefa Bęckiego, Zofię i Stanisława Kurzawów, Stanisława Wielgosza, Jana Grześkowiaka, Sylwestra Lintnera, Annę Bożenę i Andrzeja Dębowych, Zbigniewa Celera, Tadeusza Kujawę, Władysławę Gonerę, Henryka Kowalczyka, Marię Skonieczną, Józefę  Wróblewską, Teresę i Czesława Jaśkiewiczów, Zygmunta Chojnackiego, Andrzeja Kwiatkowskiego, Zofię Gąsiorowską, Danutę Bączkiewicz, Henryka Michalskiego, Stefana Garncarka, Kazimierza Sowę, Jacka Wróblewskiego, Weronikę Rogę, Janinę Jakóbczak, Mirosławę Galant,  Leszka Kowalika, Józefa Pawlaka, Kazimierza Zegarka, Krzysztofa Tułacza,  zmarłych w czyśćcu cierpiących.