INTENCJE MSZALNE: 7 — 13 V 2018 r.

Poniedziałek

7 V

700  

 

1800

Nie ma Mszy św.

 

  Stanisława i Irenę Kubiaków

Wtorek

8 V

700   

 

1800

  Annę i Stanisława Zimnych, rodz. Dziedziców i Zimnych

 

  Stanisławę Stasiak

Środa

9 V

700   

 

1800

Nie ma Mszy św.

 

  Stanisławę i Józefa Jędrusiaków

Czwartek

10 V

700  

 

1800

 

O Boże błogosławieństwo dla Tymona z racji 3 rocznicy urodzin

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

Piątek

11 V

700  

 

1800

  Zdzisławę Kisielińską – i. synowej Katarzyny i wnuczki Asi

 

Helenę, Stanisława, Marzannę Ochlików, Michała Szmajdzińskiego  

Sobota

12 V

700   

 


1800

Stanisława Salamona w 2 rocz. śmierci i zaGenowefę, Anielę i Michała Salamonów  

 

 Leona Lintnera, Mariannę, Michała i Jacka Jarczewskich   

Urocz.

Wniebowstąpienia

Pańskiego 

13 V

800  

1000

 

1200 

 

1700

  Zofię i Zenona Pacewiczów, Antoniego Gonerę


1)  Za PARAFIAN

2)    Zofię Pogorzelec

 

1)   Józefa, Mariannę Sztanderów, Stefana, Leokadię Stasiaków, Józefa Brodziaka

2)   Bronisławę Ugorną-Owczarek w 11 rocz. śm. – i. synaMieczysława z rodziną

 

1)   Weronikę, Stefana i Ryszarda Wojsów

2)    Józefa Chojnowskiego 

 

 

 

Czwartek

  10 V 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. O pokój w Ojczyźnie i na świecie.  O opiekę i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O zdrowie dla Włodzimierza i Kazimiery. O błogosławieństwo dla dzieci przygotowujących się do Pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. i dla dzieci Komunii św. rocznicowej.   

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, Pawła Kasprzaka, s. Władysławę, s. Charitas, poległych i  pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, por. Annę Hołubowicz-Gadkowską, Jana Chwirałę, Joannę Gralińską, Stefanię Prus, Tomasza Nawrockiego,  Jana Wojtaszka, Pawła Stasiaka, Mieczysława Stobienię, Czesławę Łukaszczyk, Mariannę Adamczewską, Mariannę Nowak, Bazylego Tułacza, Wacława Tułacza, Stanisława Kurzawę, Aleksandra Woźniaka, Zofię Przyłęcką, Mariana Dogielskiego, Stanisława Pogorzelca, Kazimierza Łakomiaka, Sławoja Szychtę, Janinę Wojcieszak, Jerzego Bunclera, Zenona Nowaka, Jana Wojciechowskiego, Janinę Bęcką, Irenę Narczyńską, Emilię i Stanisława  Szewczyków, Zbigniewa Rajcę, Lucynę Pilarczyk, Jadwigę Stobienię, Elżbietę Niestratę, Mariannę i Stanisława Flak, Mariannę i Józefa Litwę, Pelagię, Józefa i Piotra Jarychów, Józefę i Józefa Szychtów, Ryszarda Kicińskiego, Zofię i Bolesława Żurawskich, Janinę Kołodziejczak, Annę Pietrzak, Janinę Knop, Bogusława Olejnika, Sabinę, Stefana i Michała Sobierajów, Pawła Gruszkę zmarłych w czyśćcu cierpiących.