INTENCJE MSZALNE: 10 — 16 IX 2018 r.

Poniedziałek

10 IX

700   

1800  

  Zofię Przepiórkę

 …………………..

Wtorek

11 IX

700   

1800  

  Elżbietę Lachowską

 Mariannę Nawrocką w 20 rocz. śmierci

Środa

12 IX

700   

1800  

  Mariana Dogielskiego

 Mieczysława Piechotę

Czwartek

13 IX

700   

1800 

Nie ma Mszy św.

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

1)Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

2)    Zofię Przyłęcką

Różaniec Fatimski

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Piątek

14 IX

700   

 


1800  

1)   Stanisława Pogorzelca

2)  Kazimierza Łakomiaka

 

Na Cmentarzu Grzebalnym

Sobota

15 IX

700   

1600  

 


1800  

  Sławoja Szychtę 

O Boże błog. dla nowoż.: Iwony Henrysiak i Huberta Niełacnego


  Annę i Stanisława Zimnych,rodzinę Dziedziców i Zimnych

Niedziela

XXIV

 Okresu Zwykłego

16 IX

800   - 1000  -

1200    

1700   

  Józefa Kujawę w 39 rocz. śmierci i Jego żonę Annę i wnuczkę Alicję

Za PARAFIAN

  Bronisławę i Antoniego Tomaszewskich, Jadwigę Papierską, Romualda Świeczkowskiego, Sebastiana Wiktorko


  Ryszarda Łuczenczyna

 

   

 

 

 

 

Czwartek

  13 IX 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. O pokój w Ojczyźnie i na świecie.  O opiekę i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O zdrowie dla Włodzimierza, Kazimiery, Krystiana i Anny.

   

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, Pawła Kasprzaka, s. Władysławę, s. Charitas, poległych i  pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, por. Annę Hołubowicz-Gadkowską, nieżyjących uczestników Powstania Warszawskiego, Jana Chwirałę, Stefanię Prus, Tomasza Nawrockiego,  Jana Wojtaszka, Mariana Dogielskiego, Stanisława Pogorzelca, Zenona Nowaka, Emilię i Stanisława  Szewczyków, Zbigniewa Rajcę, Lucynę i Aleksandra Pilarczyków, Jadwigę Stobienię, Marka Juszczaka, Jadwigę Krysztofowicz, Elżbietę Antczak, Kazimierza Kałacha, Józefa Klibra, Marka Dżazgę, Wandę Tułacz, Marię Łosiak-Cecotkę, Marię Kaszubę, Justynę, Janinę i Stefana Marchwackich, Aleksandra Antkowiaka, Albinę Ankudowicz, Zdzisławę Bruź, Leona Klińskiego, Leszka Kowalika, Stanisławę Kamecką, Marka Karkoszkę, Bronisławę Modlińską, Marię Grzeszczak, Władysława Królaka, Józefę Siciarek, Janinę, Michała, Antoniego Mikarych, Anastazję, Józefa Pogorzelców, Kazimierę i Stefana Kiszków,  zmarłych w czyśćcu cierpiących.