Małżeństwo

Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Dokumenty:

- aktualny wyciąg z aktu chrztu (nie starszy niż trzymiesięczny),

- zaświadczenie o sakramencie bierzmowania

- dowód osobisty,

- zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i poradnictwo rodzinne,

- zaświadczenie o ukończeniu katechez przedślubnych,

- o pozostałych dokumentach narzeczeni zostaną poinformowani w Kancelarii.

Świadkowie ślubu zgłaszają się w zakrystii na 15 min. przed Mszą ślubną z dowodami tożsamości.