OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ WNIEBOWZIĘCIA NMP (15 VIII 2021 r.)

 

1.               Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w czwartki w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. Mamy w pamięci słowa św. Jana Pawła II skierowane do wiernych i ludzi dobrej woli w czasie Mszy św. 22 kwietnia 2001 r.: Wyniesienie na ołtarze tej prostej zakonnicy [Siostry Faustyny], córki mojej Ojczyzny, jest darem nie tylko dla Polski, ale dla całej ludzkości. Orędzie, którego była głosicielką, jest bowiem właściwą i przekonującą odpowiedzią, jakiej Bóg zechciał udzielić na pytania i oczekiwania ludzi naszej epoki, naznaczonej przez straszliwe tragedie. Pewnego dnia Jezus powiedział do Siostry Faustyny: Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego (Dz. 300). Boże Miłosierdzie! Oto paschalny dar, który Kościół otrzymuje od Chrystusa i ofiarowuje ludzkości u zarania trzeciego tysiąclecia. A w Liście skierowanym do naszej kaliskiej diecezji z okazji misji Miłosierdzia Bożego św. Jan Paweł II napisał: Wielu sercom przyniosło otuchę to proste wezwanie, jakie podpowiedziała nam Opatrzność za pośrednictwem świętej Faustyny: Jezu, ufam Tobie. Niech ten akt zawierzenia Jezusowi rozbrzmiewa w sercach wszystkich, rozprasza ciemności grzechu i sprawi, aby światło miłosierdzia przeniknęło życie każdego człowieka.Weźmy sobie do serca te słowa św. Jana Pawła II, wybrane z Jego bogatego nauczania o miłosierdziu Bożym i gorliwie uczestniczmy w każdy czwartek w naszej parafii w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. Proszę o to dzieci, młodzież, dorosłych: ludzi w sile wieku i jesieni życia. Przeczytajmy to co przybliża nam baner wywieszony na ogrodzeniu dzwonnicy!!!     

 

2.        Jest prasa katolicka: Opiekun, Gość Niedzielny, Niedziela, Tęcza, Anioł Stróż.

 

3.        Msze św. w tym tygodniu wg porządku podanego w gablotce parafialnej.

 

4.        Dziś po mszy św. wieczorowej powraca nasza Grupa Oliwkowa z Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Wyjdźmy z kwiatami na powitanie Pielgrzymów.
                                                                                                                                Proboszcz