OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XXXIII OKRESU ZWYKŁEGO (15 XI 2020 r.)

 

1.         W przyszłą niedzielę przeżywamy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy św. o g. 1000 zostanie odprawione nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem wraz z Aktem Przyjęcia Jezusa za Króla. Uczestnicząc w tym nabożeństwie możemy, pod zwykłymi warunkami, zyskać odpust  zupełny. Po Mszy św. o g.1000 spotkanie z chętnymi na nauki przedmałżeńskie. Uczestniczący w naukach przedmałżeńskich uczestniczą najpierw we Mszy św. o g. 1000.

2.      Do kancelarii parafialnej możemy zgłaszać za drogich naszemu sercu zmarłych na wypominki całoroczne.

3.          Jest prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, a dla dzieci Tęcza, Anioł Stróż, dla młodzieży Mały Gość Niedzielny. Są pozycje o tematyce religijnej m.in. Ewangelia 2021, Jedno serce. 33 dni z Maryją do Jezusa i inne.

4.         W przyszłą niedzielę z racji liturgicznego wspomnienia św. Cecylii, Patronki muzyki kościelnej, prosząc o Boże błogosławieństwo dla członków naszego Chóru, a dla zmarłych Chórzystów o radość życia wiecznego, zostanie odprawiona w Ich intencji Msza św. o godz. 1700.                                                                                                                                                         Proboszcz