OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ I ADWENTU (27 XI 2022 r.)

1.        Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent — czas pobożnego, radosnego i odpowiedzialnego przygotowywania się do uroczystości  Narodzenia Pańskiego. Zachęcamy do gorliwego  uczestniczenia zarówno w świątyni jak też w naszych domach, dzięki transmisji z naszej świątyni w  Roratach, które będą odprawiane w dni powszednie adwentu o g. 1700. W sobotę niedzielna Msza św. wieczorem o godz. 1800. Uczyńmy wszystko, by razem z Maryją i św. Józefem jak najowocniej przygotować się do uroczystości Bożego Narodzenia. Dzieci uczestniczące w roratach otrzymują obrazki – pamiątki uczestnictwa oraz losują figurkę Matki Bożej, którą zabierają do domu i przy której gromadzi się rodzina na wspólnej modlitwie.

2.     W przyszłą niedzielę Mszą św. w sobotni wieczór 3 grudnia rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, które będzie prowadził ks. mgr Józef Sierpiejko z Białynicz na Białorusi. W niedzielę 4 grudnia po Mszy św. o g. 1000 spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu Bierzmowania. Po Mszy św. o g. 1000 spotkanie z kandydatami do sakramentu Bierzmowania. Po Mszy św. o g. 1200 spotkanie rekolekcyjne z rodzicami dzieci Komunii św. rocznicowej i rodzicami dzieci, które w tym roku szkolno - katechetycznym przygotowują się do Pierwszej Komunii św.       

3.    W tym tygodniu Pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź rano tylko przed Mszą św. (w razie potrzeby także po Mszy św.), a po południu od g. 1600.

4.      Jest prasa katolicka: Opiekun, Niedziela, Gość Niedzielny i książki o tematyce religijnej, m.in. Panie, zostań w moim sercu. Rozmowa z Jezusem po przyjęciu Komunii Świętej, kalendarz książkowy 365 stron życia
i inne.

5.        Z racji rorat Kancelaria Parafialna we wtorki, środy, czwartki będzie czynna około 20 minut po Mszy św. lub dłużej, jeśli będą interesanci.W poniedziałek, piątek i sobotę kancelaria czynna jak dotychczas tj. o godz. 900. W tym tygodniu w poniedziałek kancelaria nie będzie czynna.

6.    Zgodnie z edycja naszej parafii także w tym roku chcemy wesprzeć Dom Ochrony Życia Poczętego prowadzonego przez Siostry Jezusa Miłosiernego w Odolanowie. Na karteczkach przy ołtarzu Matki Boskiej Częstochowskiej znajdują się podpowiedzi-sugestie, wskazujące co jest bardzo potrzebne do prowadzenia tego domu. Nie znaczy to, że nie można przekazać innych darów serca, które wybierzemy jako wyraz naszej troski o ten dom. Dary przynosimy do kościoła do dnia 11 grudnia włącznie i składamy przy ołtarzu Matki Bożej, skąd w następnym tygodniu zostaną dostarczone do Odolanowa.

7.        W ramach Wigilijnego dzieła Pomocy Dzieciom i charytatywnej działalności parafii rozprowadzane są świece z Caritas, które po Wieczerzy wigilijnej zanosimy na groby naszych bliskich. Uprzejmie prosimy, by Ci z Parafian, którzy mogą i chcą pomóc potrzebującym zechcieli włączyć się w działalność Parafialnego Punktu Charytatywnego. Datki na ten cel można składać do puszki św. Antoniego.

8.       Nasza nowo powstała grupa młodzieżowa w przyszłą Niedzielę będzie rozprowadzać w kościele kartki świąteczne, własnoręcznie wypieczone pierniki oraz sianko pod stół wigilijny. Ofiary będą przeznaczone na fundusz dla naszej wspólnoty młodzieżowej.

9.        W przyszłą niedzielę przeżywamy Dzień modlitwy i  pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Wspierając modlitwą naszych braci w wierze na Kresach Rzeczpospolitej, w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej złożymy także na ten cel ofiary do puszek – za to wsparcie serdeczne Bóg zapłać.

10.     Msze św. w tym tygodniu wg planu wywieszonego w gablotce parafialnej.

11.      W czwartek o godz. 1630 adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych – serdecznie zapraszamy.                                                                                                                                     Proboszcz