OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ ( 14 IV 2019 r. )

1.       Dzisiejszą Niedzielą, zwaną Niedzielą Męki Pańskiej lub Palmową rozpoczynamy liturgiczną celebrację misterium naszego odkupienia dokonanego przez Chrystusa, począwszy od Jego uroczystego wjazdu do Jerozolimy, aż do Jego błogosławionej męki i chwalebnego zmartwychwstania. Okres Wielkiego Postu trwa do Wielkiego Czwartku. Od Mszy Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne, które obejmuje Wielki Piątek i Wielką Sobotę, ma swój ośrodek w Wigilii Paschalnej i kończy się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. W Triduum Paschalnym powinniśmy uczestniczyć w liturgii. W Wielki Poniedziałek i w dniach Triduum Paschalnego a więc w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i w Wielką Sobotę Kancelaria Parafialna będzie nieczynna.

2.          W Wielki Czwartek dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Liturgia Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się o godz. 1900. Na liturgię przynosimy skarbonki z jałmużną postną i składamy przy ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej. W tym dniu szczególnie wraz z rodzicami zapraszamy dzieci z Komunii św. rocznicowej i dzieci przygotowujące się do Pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. Okazja do spowiedzi od g. 1730 do 1830. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy przechowania — adoracja Chrystusa (w ciemnicy) do godz. 2300. Wznowienie adoracji w Wielki Piątek o g. 900.

3.          W Wielki Piątek Liturgia Męki Pańskiej o godz. 1900, a po jej zakończeniu przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego i adoracja do godz. 2300. W tym dniu obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Okazja do spowiedzi od g. 1730 do 1830. Każdego dnia począwszy od Wielkiego Piątku zapraszamy na godz. 1500 na Nowennę do Miłosierdzia Bożego, trwającą do soboty 27 kwietnia włącznie. W wigilię święta Miłosierdzia Bożego (dawna Biała Niedziela) rozpoczniemy o godz. 1900 adorację Najświętszego Sakramentu, trwającą do g. 300 w nocy, którą zakończymy Mszą św. Plan adoracji podamy za tydzień w Niedzielę Wielkanocną.  

4.          W Wielką Sobotę rozpoczęcie adoracji Chrystusa w Bożym Grobie o godz. 900. Do adoracji w sposób zorganizowany zapraszamy strażaków, młodzież, ministrantów, Żywy Różaniec i wszystkich Wiernych. Święcenie pokarmów o godz. 1200, 1300, 1400, 1500 i 1600. W tym dniu Kościół zachęca Wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Liturgia Wigilii Paschalnej, sprawowana w Noc Paschy rozpocznie się o godz. 2100 i zakończy się procesją rezurekcyjną w nocy. Serdecznie prosimy o udział chór, orkiestrę, asystę i osoby noszące feretrony i sztandary oraz dziewczynki sypiące kwiatki. Następne Msze św. w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 1000, 1200 i o 1700.  

5.           Jest prasa katolicka: Opiekun, Gość Niedzielny, Niedziela, Apostolstwo Chorych.Są książki, m.in. Maryja rozwiązująca węzły. Nowenna, która ratuje małżeństwa i inne.

6.      W czasie przechowywania w Wielki Piątek Pana Jezusa, utajonego w Najświętszym Sakramencie w tzw. Ciemnicy nie powinna się powtórzyć w naszej parafii sytuacja, którą przeżył Pan Jezus w Ogrójcu, kiedy Apostołowie posnęli i zostawili Go samego. Adoracja Chrystusa w Ciemnicy w Wielki Piątek będzie przebiegać według następującego porządku:

godz. 900      Żywy Różaniec 

godz. 1000  — wierni z wiosek: Szulec i Józefów oraz z ulic: Spacerowej,  Kaliskiej, Kościelnej, Leśnej i Szkolnej.

godz. 1100  — wierni z Borowa oraz z ulic: Piaskowej, 3-go Maja, Nowoogrodowej, Poprzecznej

      i Rogatki.

godz. 1200   —wierni z Cieni Folwark oraz z ulic: Świętego Jana, Turkowskiej, Ogrodowej i Rosochatki.  

godz. 1300 — wierni z Cieni I, II i III  oraz z ulic: Spokojnej, Dworcowej, Działkowej,  
Marcina Kasprzaka, Placu Wolności i Józefa Poniatowskiego.

godz. 1400  wierni z wiosek: I, II, III i IV Michałowa, Bogumiłowa i Trojanowa oraz z ulic:
Jana Kilińskiego, Tadeusza Kościuszki, Krótkiej, Ludowej i Łódzkiej.

godz. 1500     Godzina Miłosierdzia

godz. 1600     wierni z ulic: Braci Gillerów, Gen. Józefa Zajączka, ks. Adama Marczewskiego,

      Piotra Szadkowskiego, Parkowej, Kwiatowej i Grabowej. 

godz. 1700     ci Wierni, którzy nie mogli wcześniej trwać na adoracji Jezusa Eucharystycznego.

7.         Spotkanie wszystkich ministrantów ze szkół: podstawowej i ponadgimnazjalnych w środę o g. 1430 – zbiórka obowiązkowa, dotyczy asysty świąt Wielkiej Nocy.                                                                                                                                                         Proboszcz