OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA V NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU ( 2 IV 2017 r. )

1.       Dziękujemy Bogu za dar czasu rekolekcyjnego i gratulujemy wszystkim, którzy ten dar dobrze wykorzystali na wzór roztropnych niewiast ewangelicznych.

 

2.     Za tydzień Niedziela Palmowa. Pobłogosławienie Palm i Procesja z palmami przed Mszą św. za Parafian o godz. 1200!!!

 

3.      Bóg zapłać za ofiary składane dziś na tacę na kwiaty i wystrój Grobu Pańskiego. Na ten cel można składać także ofiary do puszki na lewym filarze świątyni.

 

4.     Jest do nabycia nowy nr Opiekuna, Wpisu (warto zwrócić uwagę na artykuły: abpa Jędraszewskiego Na drodze do Emaus, ks. Waldemara Chrostowskiego, Kto uwierzy we wszystko) oraz pozostała prasa wraz z książkami o tematyce religijnej dla dzieci i dorosłych.

 

5.     Prosimy o modlitwę na rekolekcje gimnazjalistów, które rozpoczną się w naszym gimnazjum w środę.

 

6.     W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek miesiąca. Spowiedź rano przed i w czasie Mszy św. a po południu od g. 1600, następnie o g. 1700 Droga Krzyżowa i Msza św.   

 

7.      Są jeszcze wolne miejsca na misterium Męki Pańskiej na Cytadeli w Poznaniu – serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej formy modlitwy.

     8.      Z racji spowiedzi rekolekcyjnej w dekanacie kancelaria parafialna w   
            poniedziałek 3 IV br. będzie nieczynna.                                                                                                                  
proboszcz