OGŁOSZENIA NA UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA (22 XI 2020 r.)

 

1.         Dzisiaj w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata po Mszy św. o g. 1000 zostanie odprawione (zostało odprawione) nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem wraz z Aktem Poświecenia Rodziny Ludzkiej Chrystusowi Królowi. Uczestnicząc w tym nabożeństwie możemy, pod zwykłymi warunkami, zyskać odpust  zupełny. Po tej Mszy św. rozpoczynamy nauki przedmałżeńskie.  

2.         W przyszłą niedzielę 29 listopada rozpoczynamy Adwent. Jest to czas pobożnego i radosnego oczekiwania na uroczystość  Narodzenia Pańskiego. Już dzisiaj zachęcamy wszystkich do gorliwego uczestniczenia w Roratach, któreakcentują rolę czuwania w życiu chrześcijanina. Ważne jest także otwarcie się na potrzeby bliźnich – dlatego to w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom nabywamy świece, które po Wieczerzy Wigilijnej zanosimy na groby naszych Bliskich. Do puszki św. Antoniego, gdzie znajdują się świece, składamy ofiary na działalność parafialnego punktu charytatywnego. Dary w naturze można składać przy ołtarzu M.B. Częstochowskiej, skąd można wziąć tzw. tytkę charytatywną do której składamy dary w naturze.

3.     Do kancelarii parafialnej zgłaszamy za drogich naszemu sercu zmarłych na wypominki jednorazowe i całoroczne. Msze św. w tym tygodniu wg planu wywieszonego w gablotce.?

4.     Jest prasa katolicka nowy numer Opiekuna, Niedzieli, Gościa Niedzielnego, Mały Gość Niedzielny z płytą CD i pozostałe czasopisma. Są pozycje o tematyce religijnej m.in. Ewangelia 2021, Różaniec za dzieci i inne.                                                                                                                           Proboszcz