OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE W VI NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ ( 21 V 2017 r. )

1.      W przyszłą niedzielę w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 78 osobowa grupa naszych młodych Parafian po raz pierwszy będzie uczestniczyła we Mszy św.
o g. 1000. Przychodzących na tę mszę uprzejmie prosimy, by wybrali sobie inną godzinę, gdyż do świątyni wejdą tylko dzieci, rodzice i zaproszeni przez nich Goście.

2.      23 maja po mszy św. wieczorowej modlitewne spotkanie Grupy O. Pio na które zapraszamy zainteresowanych tą modlitwą. 25 maja zapraszamy wiernych na godz. 1730 na adorację Najświętszego Sakramentu w intencji powołań kapłańskich i zakonnych z naszej parafii.

3.         Z racji Dnia Matki 26 V nabożeństwo majowe ofiarujemy za nasze Mamy: dla Zmarłych, prosząc o niebo a dla Żyjących o Boże błogosławieństwo na drogach Ich życia. Po mszy św. Droga Krzyżowa, prowadzona przez Grupę O. Pio, m.in. także za nasze zmarłe Mamy. 27 maja po mszy św. wieczorowej zapraszamy na Krąg Biblijny. W sobotę 27 V Kancelaria parafialna będzie nieczynna.

4.          Jest do nabycia nowy numer Opiekuna, Gościa Niedzielnego, Miłujcie się, Niedzieli, WPIS-u, Apostolstwa Chorych.Dla dzieci: Tęcza, Ola i Jaś, Anioł Stróż. Dla młodzieży Mały Gość Niedzielny, Wzrastanie. Jest Pismo św. Stary i Nowy Testament, wyd. tzw. oazowe, które jest prezentem dla dzieci komunii św. rocznicowej oraz książki o tematyce religijnej szczególnie związanej z Fatimą.

5.      Już dziś informujemy Wiernych, że Msza św. wraz z wypominkami za zmarłych w święto N.M.P. Matki Kościoła zostanie odprawiona na naszym cmentarzu w poniedziałek 5 czerwca o g. 1800.

6.    W poniedziałek po mszy św. wieczorowej prosimy na spotkanie zainteresowanych wyjazdem do Pragi i do Ricany naszego partnerskiego miasta Rodziców dzieci ze scholi, ministrantów i osoby, które z naszej parafii wyjechały na ŚDM do Krakowa. Przed świątynią można nabyć magnesy, związane z objawieniami fatimskimi – dochód przeznaczony jest na dzieci naszej parafii.                                           proboszcz