OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XI OKRESU ZWYKŁEGO (17 VI 2018 r.)

   1.    W sobotę 23 czerwca przypada Dzień Ojca. W szczególny sposób w intencji Ojców będziemy modlili się w czwartek na nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego i w sobotę, ofiarując nabożeństwo do Serca Pana Jezusa w intencji Ojców, prosząc o niebo dla zmarłych a dla żyjących o potrzebne łaski, by mądrze wybierając pięknie szli przez życie.

2.   W niedzielę 24 czerwca przeżywamy uroczystość św. Jana Chrzciciela. We wtorek i środę nie ma Mszy św. rano. 

3.     Jest do nabycia prasa katolicka nowy nr Opiekuna, Miłujcie się, Niedzieli
i Wzrastania. W Małym Gościu Niedzielnym jest dodatek o mundialu. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych są interesujące książki o tematyce religijnej i historycznej m.in. Ewangelia na każdy dzień. Czytania i komentarze. Ewangeliczne krople, Kocham Polskę. Wydanie jubileuszowe 100 lat odzyskania niepodległości, Polska na mundialach i inne.  

4.   W związku z nowymi przepisami, obowiązującymi w krajach UE (RODO)niniejszym informujemy, że świadectwo chrztu czy też jego kopia (dotyczy to także innych dokumentów np. świadectwa małżeństwa, zaświadczenia dla chrzestnych itp.) mogą być wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom. Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.

       Przy tej okazji przypominamy też, że wg prawa kanonicznego naszego Kościoła,  jak
i synodalnego naszej diecezji sakramenty powinny być przyjmowane w swojej parafii. Dla słusznej przyczyny mogą być przyjmowane poza parafią, ale za zgodą proboszcza własnej parafii.

5.   W piątek 22 czerwca o godz. 1030 Msza św. w intencji absolwentów naszego Gimnazjum na którą zapraszamy ich Rodziców i przyjaciół a o godz. 1800 będziemy gościli wśród nas tegorocznych Księży Neoprezbiterów, którzy odprawią Mszę św. i udzielą prymicyjnego błogosławieństwa. Serdecznie zapraszamy Parafian do uczestniczenia w tej Mszy św. i do modlitwy o dobre i liczne powołania z naszej parafii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Proboszcz