OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA III NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ( 21 I 2018 r.)

1.             Jest do nabycia prasa katolicka szczególnie nowy numer Opiekuna jak i pozostałe czasopisma religijne, które rozprowadzamy w parafii, a szczególnie dla dzieci: Anioł Stróż, Tęcza, Świat Misji. Dla młodzieży Wzrastanie i Mały Gość Niedzielny.  

2.            W przyszłą niedzielę 28 stycznia w GOK-u o godz. 1400 spotkanie wszystkich grup duszpasterskich. Składka 10 zł. – zgłoszenia u p. Adeli Jarych i Krystyny Kołomeckiej.

3.            OSP Opatówek serdecznie dziękuje za dar pluszaków. Akcja pokazała niezwykła wielkość serc wielu ludzi – Bóg zapłać. Treść podziękowania OSP Opatówek wywieszona jest w gablotce parafialnej.  

                                                                                                                           Proboszcz


 Porządek kolędy od 22 do 28 I 2017 r.:

 

Poniedziałek 22 stycznia od godz. 1500:

  ul. Nowoogrodowa: jeden ksiądz

  ul. Kwiatowa: jeden ksiądz

Wtorek 23 stycznia:

  ul. Łódzka nry parzyste, począwszy od stacji benzynowej: jeden ksiądz od godz. 900. 

Środa 24 stycznia od godz. 1400:

  ul. Parkowa dwóch księży: jeden rozpocznie od Bl. nr 10 od p. Hieronimy Kasprzak a drugi od Bl nr 2 od nr 1 mieszkania

Czwartek 25 stycznia od godz. 1400:

  ul. Piaskowa: dwóch księży: jeden ksiądz od p. Anny Litwy i pp. Maciejaków a drugi ksiądz od Bl. nr 9 od nr 1 mieszkania. 

Piątek 26 stycznia: nie ma kolędy

Sobota 27 stycznia od godz. 900:

  ul. Poniatowskiego: 3 księży

            Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską świadczy o naszej więzi z Kościołem i woli trwania w Kościele. Dlatego  uprzejmie informujemy, że Ci z Państwa, którzy z różnych przyczyn nie mogli przyjąć w wyznaczonym czasie kolędy mogą się umówić z księdzem na dogodny dla obu stron czas, aby pobłogosławić swe mieszkanie i rodzinę z racji wizyty duszpasterskiej.