OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XXXI OKRESU ZWYKŁEGO (31 X 2022 r.)

1.              We wtorek przeżywamy uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w dzień uroczystości w kościele o godz. 800 i 1000. O godz. 1400 msza św. poprzedzona wypominkami jednorazowymi i Koronką do miłosierdzia Bożego na cmentarzu parafialnym.

2.           W środę 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych tzw. Dzień Zaduszny Msze św. w kościele o godz. 800, 1100 wraz z modlitwami stacyjnymi  za Zmarłych i o g. 1700 poprzedzona różańcem  z  wypominkami jednorazowymi. Na Mszę św. o godz. 1100 rodziny Zmarłych w czasie od 1 XI 2021 r. do 1 XI 2022 r. przynoszą znicze, które w odpowiednim czasie, kiedy będą czytane nazwiska zmarłych przyniosą do Krzyża ustawionego przy ołtarzu. Serdecznie prosimy, by we mszy św. o godz. 1700 uczestniczyły dzieci i młodzież.

3.          W czwartek 3 listopada przeżywamy w naszej parafii Diecezjalny Dzień Adoracji Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Adorację rozpoczynamy po Mszy św. o godz. 800 w kaplicy św. Anny a kończymy o godz. 1700 różańcem w intencji nowozgłoszonych wypominek na niedziele całego roku a następnie Msza św.W tym dniu, tj. w czwartekzapraszamy na Godzinę Miłosierdzia o godz. 1500. Prosimy, by tak ułożyć sobie dzień 3 listopada, by Jezus nie był osamotniony w czasie wystawienia. Trwajmy na adoracji Pana Jezusa według ustalonego porządku modlitwy.

4.           W tym tygodniu Pierwszy Piątek miesiąca.  Spowiedź rano tylko przed Mszą św. a po południu od g. 1600. Msza św. wieczorowa o godz. 1700.

5.           Pamiętając o wskazaniu św. Ambrożego: O tych, których kochaliśmy za życia nie zapominajmy po śmierci zgłaszamy do Kancelarii Parafialnej na wypominki jednorazowe i całoroczne. Jednorazowe będą czytane w świątyni 2 listopada przed mszą o godz. 1700 oraz w tygodniu, jeśli będzie taka potrzeba.

6.           Jest do nabycia prasa katolicka: Opiekun, Gość Niedzielny, Niedziela, Mały Gość Niedzielny, Anioł Stróż  i inne. Jest kalendarz diecezjalny na 2023 r., będący cegiełką na utrzymanie seminarium oraz Ewangelia 2023 (dla dorosłych) i Ewangelia dla dzieci 2023.

 

7.           W piątek 4 listopada od godz. 1500 w Technikum św. Józefa jest możliwość adoracji relikwii bł. Carlo Acutisa, uczestniczenia także w koncercie i w Festiwalu TRATWA. Zachęcamy młodzież i dzieci z rodzicami do adoracji tychże relikwii. Program szczegółowy w Opiekunie i na stronie internetowej Kurii Diecezjalnej.                                                                                                                                                                                                                     Proboszcz

Plan adoracji w parafii Opatówek Chrystusa utajonego
w Najświętszym Sakramencie Ołtarza w kaplicy Św. Anny

3 listopada 2022 R. 

Godz. 800       Msza św. na rozpoczęcie adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie

 godz.  900          Żywy Różaniec,  Grupa O. Pio, Grupa Charytatywna.

godz. 1000   — wierni z wiosek: Szulec i Józefów oraz z ulic: Spacerowej, Kaliskiej, Kościelnej, Leśnej i Szkolnej.

godz. 1100      wierni z Borowa, Bogumiłowa i Trojanowa oraz z ulic: Piaskowej, 3-go Maja, Nowoogrodowej, Poprzecznej, Grabowej i Rogatki.

godz. 1200    wierni z Cieni Folwark oraz z ulic: Świętego Jana, Turkowskiej, Rosochatki i Ogrodowej. 

godz. 1300   — wierni z Cieni I, II i III  oraz z ulic: Spokojnej, Dworcowej, Działkowej, Marcina Kasprzaka, Placu Wolności i Józefa Poniatowskiego

godz. 1400 — wierni z wiosek: I, II, III i IV Michałowa oraz
z ulic: Jana Kilińskiego, Tadeusza Kościuszki, Krótkiej, Ludowej i Łódzkiej.

godz. 1500        Godzina Miłosierdzia

godz. 1600   — wierni z ulic: ks. Adama Marczewskiego, Piotra Szadkowskiego, Braci Gillerów, Gen. Józefa Zajączka, Kwiatowej i Parkowej oraz wierni, którzy nie mogli uczestniczyć w adoracji w wyznaczonym czasie.

godz. 1700Mszaśw.na zakończenie Dnia Adoracji najśw. sakramentu. 

        Mamy tyle ważnych spraw w swoim życiu zarówno radosnych jak i trudnych o których powinniśmy porozmawiać z Jezusem, utajonym w Najświętszym Sakramencie. Przyjdźmy więc do Niego i usiądźmy niejako u Jego stóp tak jak to uczyniła Maria, która najlepszą cząstkę obrała i tak jak Ona zasłuchajmy się w naukę Mistrza i serdecznie z Nim porozmawiajmy. Niech Chrystus ukryty pod postacią chleba nie zostanie przez nas opuszczony — trwajmy przy Nim na modlitwie i brońmy swej przyjaźni z Nim, by nic jej ani nie osłabiło, ani nie przerwało. Niech wraz z rodzicami, dziadkami i chrzestnymi nie zabraknie na adoracji Jezusa dzieci i młodzieży naszej parafii!!!