OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA II NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ( 17 I 2021 r.)

 

1.        Z racji Dnia Babci (21 I) i Dziadka (22 I) zapraszamy do modlitwy w Ich intencjach zarówno za żyjących jak i zmarłych w czwartek na nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego.

2.    Jest do nabycia prasa katolicka szczególnie nasz diecezjalny Opiekun, Niedziela, Gość Niedzielny. Jest list papieża Franciszka o św. Józefie Patris corde (Ojcowskim sercem), popularna książeczka Wszystko o św. Józefie i inne.

3.           W przyszłą niedzielę o g. 1000 zapraszamy na Mszę św. w intencji ś.p. ks. kan. Tadeusza Sobczaka w 12 rocznicę Jego śmierci.

4.       18 stycznia rozpoczynamy Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W swoich modlitwach prośmy Boga o dar jedności dla podzielonego chrześcijaństwa. 

5.         W poniedziałek 25 stycznia będą audycje o naszej parafii w diecezjalnym radiu Rodzina i telewizji internetowej św. Józefa.

6.             W środę o godz. 1700 spotkanie uczniów klas ósmych: A i B w kościele z ks. Karolem a w piątek też o godz. 1700 spotkanie z uczniami kl. 8 C.

7.              W przyszłą niedzielę rozpoczynamy kolędę w czasie pandemii Mszą św. o godz. 1500 dla wiernych wsi Borów na trasie od p. Mirosława Gruszki do pp. Rogów. Borów pola będą w innym terminie.

8.    We wtorek o godz. 1800 odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych dla uczniów kl. III A, a w środę też o 1800 dla uczniów kl. III B.                                                                           Proboszcz