OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ ( 10 IV 2022 r. )

 

1.           Dzisiejszą Niedzielą, zwaną Niedzielą Męki Pańskiej lub Palmowąrozpoczynamy liturgiczną celebrację misterium naszego odkupienia dokonanego przez Chrystusa, począwszy od Jego uroczystego wjazdu do Jerozolimy, aż do Jego błogosławionej męki i chwalebnego zmartwychwstania. Okres Wielkiego Postu trwa do Wielkiego Czwartku. Od Mszy Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne, które obejmuje Wielki Piątek i Wielką Sobotę, ma swój ośrodek w Wigilii Paschalnej i kończy się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. W Triduum Paschalnym powinniśmy uczestniczyć w liturgii. W Wielki Poniedziałek, Wtorek i w dniach Triduum Paschalnego a więc w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i w Wielką Sobotę Kancelaria Parafialna będzie nieczynna.

 

2.          W Wielki Czwartekdzień ustanowienia Eucharystiii Kapłaństwa. Liturgia Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się o godz. 1900. W tym dniu szczególnie wraz z rodzicami zapraszamy dzieci z Komunii św. rocznicowej i dzieci przygotowujące się do Pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. Okazja do spowiedzi od g. 1730 do 1830. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy przechowania — adoracja Chrystusa (w ciemnicy) do godz. 2300. Wznowienie adoracji w Wielki Piątek o g. 900.

 

3.          W Wielki PiątekLiturgia Męki Pańskiej o godz. 1900, a po jej zakończeniu przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego i adoracja do godz. 2300. W tym dniu obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Okazja do spowiedzi od g. 1730 do 1830. Każdego dnia począwszy od Wielkiego Piątku zapraszamy na godz. 1500 na Nowennę do Miłosierdzia Bożego, trwającą do soboty 23 kwietnia włącznie.

 

4.          W Wielką Sobotę rozpoczęcie adoracji Chrystusa w Bożym Grobie o godz. 900. Do adoracji w sposób zorganizowany zapraszamy strażaków, młodzież, ministrantów, Żywy Różaniec i wszystkich Wiernych. Święcenie pokarmów o godz. 1200, 1300, 1400, 1500 i 1600. W tym dniu Kościół zachęca Wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. LiturgiaWigilii Paschalnej, sprawowana w Noc Paschy rozpocznie się o godz. 2100 i zakończy się procesją rezurekcyjną w nocy. Serdecznie prosimy o udział orkiestrę, asystę i osoby noszące feretrony i sztandary oraz dziewczynki sypiące kwiatki. Następne Msze św. w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 1000, 1200 i o 1700.  

 

5.          Jest prasa katolicka: Opiekun, Gość Niedzielny, Niedziela,.Są książki, m.in. Maryja płacze na Ukrainie, My i niebo, Czułość Maryi i słowa napomnienia dla jej dzieci, obydwie z podtytułem Przesłania z Trevignano Romano, Świętujemy Wielkanoc, Zbawienie przyszło przez Krzyż, Kurs wiary i inne.

 

6.         W czasie przechowywania w Wielki Piątek Pana Jezusa, utajonego w Najświętszym Sakramencie w tzw. Ciemnicy nie powinna się powtórzyć w naszej parafii sytuacja, którą przeżył Pan Jezus w Ogrójcu, kiedy Apostołowie posnęli i zostawili Go samego. Adoracja Chrystusa w Ciemnicy w Wielki Piątek będzie przebiegać według następującego porządku:

 

godz. 900      Żywy Różaniec, Grupa O. Pio 

 

godz. 1000  — wierni z wiosek: Szulec i Józefów oraz z ulic: Spacerowej,  Kaliskiej, Kościelnej, Leśnej i Szkolnej.

 

godz. 1100  — wierni z Borowa oraz z ulic: Piaskowej, 3-go Maja, Nowoogrodowej, Poprzeczneji Rogatki.

 

godz. 1200   — wierni z Cieni Folwark oraz z ulic: Świętego Jana, Turkowskiej, Ogrodowej i Rosochatki.  

 

godz. 1300 — wierni z Cieni I, II i III  oraz z ulic: Spokojnej, Dworcowej, Działkowej,Marcina Kasprzaka, Placu Wolności i Józefa Poniatowskiego.

 

godz. 1400  wierni z wiosek: I, II, III i IV Michałowa, Bogumiłowa i Trojanowa oraz z ulic: Jana Kilińskiego, Tadeusza Kościuszki, Krótkiej, Ludowej i Łódzkiej.

 

godz. 1500     Godzina Miłosierdzia

 

godz. 1600     wierni z ulic: Braci Gillerów, Gen. Józefa Zajączka, ks. Adama Marczewskiego,

 

      Piotra Szadkowskiego, Parkowej, Kwiatowej i Grabowej. 

 

godz. 1700     ci Wierni, którzy nie mogli wcześniej trwać na adoracji Jezusa Eucharystycznego.

 

7.          Wszystkich ministrantów zapraszamy na zbiórki, dotyczące świąt Wielkiej Nocy:
w środę o g. 1830, w piątek o godz. 1100a w sobotę o godz. 1000.

 

8.          Osoby, które zapisały się na pielgrzymko – wycieczkę na Ziemię Kłodzka prosimy o wpłatę i dane do ubezpieczenia do dn. 18 kwietnia.                                                                                                                                                                                 Proboszcz

 

 

 

 

 

 

 

Rzymsko – Katolicka  Parafia
Najśw. Serca Pana Jezusa
                          ul. Kościelna 9
                       

62-860 Opatówek

 

 

 

 

 

 

 

Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie w Wielki Piątek

 

 

 

godz. 900      Żywy Różaniec, Grupa O. Pio. 

 

godz. 1000    wierni z wiosek: Szulec i Józefów oraz z ulic: Spacerowej,  Kaliskiej, Kościelnej, Leśnej i Szkolnej.

 

godz. 1100  — wierni z Borowa oraz z ulic: Piaskowej, 3-go Maja, Nowoogrodowej, Poprzecznej i Rogatki.

 

godz. 1200   — wierni z Cieni Folwarkoraz z ulic: Świętego Jana, Turkowskiej, Ogrodowej i Rosochatki.  

 

godz. 1300— wierni z Cieni I, II i III  oraz z ulic: Spokojna, Dworcowej, Działkowej, Marcina Kasprzaka, Placu Wolności i Józefa Poniatowskiego.

 

godz. 1400  wierni z wiosek: I, II, III i IV Michałowa, Bogumiłowa i Trojanowa oraz z ulic: Jana Kilińskiego, Tadeusza Kościuszki, Krótkiej, Ludowej i Łódzkiej.

 

godz. 1500     Godzina Miłosierdzia

 

godz. 1600     wierni z ulic: Braci Gillerów, Gen. Józefa Zajączka, ks. Adama Marczewskiego, Piotra Szadkowskiego, Parkowej, Kwiatowej i Grabowej. 

 

godz. 1700     ci Wierni, którzy nie mogli wcześniej trwać na adoracji Jezusa Eucharystycznego.