OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE W NIEDZIELĘ NARODZENIA PAŃSKIEGO (25 XII 2022 r.)

1.                  W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia 26 grudnia, święto św. Szczepana, Pierwszego Męczennika, o g. 1130 koncert kolęd orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku – serdecznie zapraszamy.

2.                    W sobotę 31 grudnia na zakończenie Roku Cywilnego 2022 nabożeństwo przebłagalno – dziękczynne o godz. 1700,a następnie Msza św. z uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki z przeproszeniem za grzechy w mijającym roku, z prośbą o Boże błogosławieństwo na Nowy 2023 Rok.

3.                    Z racji prawa liturgicznego naszego Kościoła święto Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa będzie przeżywane w piątek 30 grudnia.  

4.                    1 stycznia w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Msze św. tak jak w niedzielę.

5.                     Z racji kolędy msze św. w tym tygodniu, z wyjątkiem wtorku i soboty, łącznie z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego rano o godz. 700.    

6.                    Kancelaria Parafialna w czasie kolędy nieczynna. W sprawach ważnych proszę kontaktować się z kapłanem rano po Mszy św. W sytuacjach nagłych po uzgodnieniu  telefonicznym pod nr: 601853524 lub 731755800.

7.                     Drogim naszemu sercu Gościom i Parafianom składamy serdeczne życzenia świąteczne: niech Boże błogosławieństwo płynące z Betlejemskiej Groty wypełnia nasze serca i rozlewa się na otoczenie, które współtworzymy, byśmy mądrze wybierając, pięknie szli przez życie, czyniąc wszystko wzorem naszych praojców w wierze na większą chwałę Bożą i nasz pożytek doczesny i wieczny. Także  naszym wschodnim sąsiadom życzymy zakończenia wojny i Bożego pokoju. Wspólnie śpiewając prosimy: Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą w dobrych radach, w dobrym bycie. Wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami. I o to samo prosimy dla naszych sąsiadów, broniących Ojczyzny i walczących o pokój na Ukrainie.

8.                    W środę 28 XII rozpoczynamy wizytę duszpasterską, zwaną kolędą. Serdecznie prosimy, by jeśli kolęda jest od rana przyjeżdżać po księży na godz. 830. Zachowujemy dotychczasowy porządek kolędy. Uczniowie przygotowują zeszyty z religii z wpisem Katechety. Za tworzenie w czasie kolędy radosnej atmosfery modlitwy składamy serdeczne Bóg zapłać. Ofiary składane przy tej okazji w części przeznaczonej, zgodnie z przepisami prawa kościelnego, na kościół  zostaną zainwestowane w dokończenie malowania nawy głównej. Pamiątką kolędy dla rodziny jest książeczka pt. Wierzę w Kościół Chrystusowy. Życzymy jej owocnej lektury.

9.                    W czasie wizyty duszpasterskiej czytamy wiersz 11 z „Trzeciego Listu św. Jana Apostoła”: Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro! Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga; ten zaś, kto czyni źle, Boga nie widział.

 

Trzeci List Świętego Jana, wiersz 11:

 

             Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro! Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga; ten zaś, kto czyni źle, Boga nie widział.

 

Porządek kolędy w tym tygodniu:


Środa 28 grudnia
od godz. 900

        Cienia Druga jeden ksiądz

        Cienia Trzecia jeden ksiądz

Czwartek 29 grudnia od godz. 900

  Józefów: dwóch księży

Piątek 30 grudnia od godz. 900

        Cienia Folwark, jeden ksiądz

        Cienia Pierwsza, jeden ksiądz

Sobota 31 grudnia od godz. 900

        Michałów Pierwszy, jeden ksiądz

        ul. Szkolna, począwszy od nr 2

                                                                                                                                Proboszcz