OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ I ADWENTU (29 XI 2020 r.)

 

1.         Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent — czas pobożnego, radosnego i odpowiedzialnego przygotowywania się do uroczystości  Narodzenia Pańskiego. Zachęcamy do gorliwego  uczestniczenia zarówno w świątyni jak też dzięki transmisji z naszego kościoła   Roratach, które będą odprawiane w dni powszednie adwentu o g. 1700. W sobotę niedzielna Msza św. wieczorem o godz. 1800. Uczyńmy wszystko, by razem z Maryją i św. Józefem jak najowocniej przeżyć czas roratniego przygotowania się do uroczystości Bożego Narodzenia. Bardzo prosimy, by rodzice, dziadkowie, starsze rodzeństwo, korzystając z transmisji rorat, uczestniczyli z dziećmi w domach ze zgromadzonymi w świątyni wiernymi w roratach lub innych nabożeństwach. W naszej świątyni może uczestniczyć 50 osób w liturgii.

 

2.        W przyszłą niedzielę Mszą św. w sobotni wieczór 5 grudnia rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, które będzie prowadził ks. Jan Ludwiczak. Po Mszy św. o g. 1200 spotkanie rekolekcyjne z rodzicami dzieci Komunii św. rocznicowej i rodzicami dzieci aktualnie przygotowującymi się do Pierwszej Komunii św.           

 

3.     W tym tygodniu Pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź rano tylko przed Mszą św. (w razie potrzeby także po Mszy św.), a po południu od g. 1600.

 

4.        Jest prasa katolicka i książki o tematyce religijnej. 

 

5.        Z racji rorat Kancelaria Parafialna we wtorki, środy, czwartki będzie czynna pół godziny po Mszy św. lub dłużej, jeśli będą interesanci. W poniedziałek, piątek i sobotę kancelaria czynna jak dotychczas tj. o godz. 900.

 

6.        W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie – Bóg zapłać!

 

7.        Młodzież ze Szkolnego Koła Caritas, działającego przy Szkole Podstawowej w Opatówku zaprasza Parafian do wsparcia Domu Ochrony Życia Poczętego prowadzonego przez Siostry Jezusa Miłosiernego w Odolanowie. W tym roku chcemy przekazać żywność i środki czystości. Na serduszkach przy ołtarzu Matki Boskiej Częstochowskiej znajdują się podpowiedzi-sugestie co można zakupić, co jest potrzebne Siostrom do prowadzenia domu. Dary przynosimy do Kościoła do dnia 13 grudnia włącznie i składamy przy ołtarzu Matki Bożej skąd w następnym tygodniu zostaną dostarczone do Odolanowa.

 

8.        W ramach Wigilijnego dzieła Pomocy Dzieciom i charytatywnej działalności parafii rozprowadzane są świece z Caritas, które po Wieczerzy wigilijnej zanosimy na groby naszych bliskich. Uprzejmie prosimy, by Ci z Parafian, którzy mogą i chcą pomóc potrzebującym zechcieli włączyć się w działalność Parafialnego Punktu Charytatywnego. Datki na ten cel można składać do puszki św. Antoniego.

 

9.        W przyszłą niedzielę przeżywamy Dzień modlitwy i  pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Wspierając modlitwą naszych braci w wierze na Kresach Rzeczpospolitej, w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej złożymy także na ten cel ofiary do puszek – za to wsparcie serdeczne Bóg zapłać.

 

                                                                                                                   Proboszcz