OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XXIV OKRESU ZWYKŁEGO (13 IX 2020 r.)

 

1.      W poniedziałek 14 września w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, inaczej niż w minione lata zamiast na CMENTARZU GRZEBALNYM będziemy sprawować o godz. 1800 Mszę św. w świątyni zarówno za nas, byśmy trzymając się Krzyża Chrystusowego i pamiętając o naszym powołaniu do nieba,  trwali w wierze i nie ulegali pokusie niewiary oraz za drogich naszemu sercu Zmarłych. – Co prawda ubolewamy nad tym, że od nas odeszli, ale radujemy się, żeśmy mogli ich mieć, i dziękujemy Bogu za to, że nadal są blisko nas.     

2.        Jest prasa katolicka: Opiekun, Niedziela, Gość Niedzielny i pozostałe czasopisma, które rozprowadzamy. Szczególnie zwróćmy uwagę na Anioła Stróża i Tęczę, czasopisma dla dzieci. Jest do nabycia kalendarz diecezjalny na 2021 r., przybliżający nam obecność prymasa tysiąclecia ks. kar. Stefana Wyszyńskiego na terenie naszej diecezji. Dochód ze sprzedaży kalendarza przeznaczony jest na utrzymanie seminarium duchownego w Kaliszu.    

3.        Dziś, zgodnie z Komunikatem Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich zbiórka przed kościołem do puszek na wspólnoty chrześcijańskie w Ziemi Świętej, a w przyszłą niedzielę zbiórka na KUL.

4.        W piątek 18 września przeżywamy w liturgii święto św. Stanisława Kostki. Módlmy się za Jego wstawiennictwem w intencji dzieci i młodzieży polskiej, by zawsze i wszędzie dochowały wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi tak jak tego uczy ich ich święty Patron.

5.  Prosimy, aby kandydaci przygotowujący się do sakramentu bierzmowania (którzy w czerwcu ukończyli szkołę podstawową) odebrali w zakrystii katechizmy bierzmowanych. Katechizmy są podpisane imiennie. W ostatnim tygodniu września odbędzie się spotkanie sprawdzające znajomość treści katechizmu w małych grupach. Szczegóły zostaną podane w niedługim czasie w  gablotce przy kościele.                                                                                                                                       Proboszcz