OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XXX OKRESU ZWYKŁEGO (27 X 2019 r.)

1.         1 listopada wuroczystość Wszystkich ŚwiętychMsze św. w świątyni tylko o godz. 800 i 1000. Na cmentarzu parafialnym Msza św. o godz.1400. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na cmentarzu parafialnym. Z racji uroczystości w tym dniu nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

2.         Z racji Pierwszego piątku miesiąca, który przypada w tym dniu 1 listopada spowiedź w przeddzień 31 października.

3.         W sobotę 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych tzw. Dzień Zaduszny Msze św. w kościele o godz. 800, 1100 wraz z modlitwami stacyjnym  za Zmarłych – na tę Mszę św. o g. 1100 rodziny Zmarłych w czasie od 1 XI 2018 r. do 1 XI 2019 r. przynoszą znicze, które w odpowiednim czasie, kiedy będą czytane nazwiska zmarłych przyniosą do Krzyża ustawionego przy ołtarzu.O g. 1800 Msza św. niedzielna poprzedzona różańcem  z  wypominkami jednorazowymi i niedzielnymi nowo zgłoszonymi na g. 800.

4.         3 listopada przeżywamy w naszej parafii Diecezjalny Dzień Adoracji Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Dlatego, że ten dzień w tym roku przypada w niedzielę adoracja będzie w kaplicy św. Anny pomiędzy mszami.

5.         W niedzielę 3 listopada przed Mszą św. o godz. 1000 będą wypominki przyjęte na rok 2019/20 a przed Mszą św. o godz. 1700 różaniec z nowo przyjętymi wypominkami na niedzielę na g.1200.  

6.         Pamiętając o słowach św. Hieronima wypowiedziane po śmierci Matki: Ubolewamy nad tym, że od nas odeszła, ale cieszymy się, żeśmy ją mogli mieć, i dziękujemy Bogu, że nadal jest blisko nasoraz słowach H. Sienkiewicza: Śmierć jest bezsilną wobec kochania, które idzie za grób; może drogą duszę zabrać, ale nie może nam zabronić jej kochaćmożemy za drogich naszemu sercu zmarłych zgłaszać 1 listopada do kancelarii parafialnej na wypominki jednorazowe i całoroczne, spełniając także w ten sposób wskazanie św. Ambrożego: O tych, których kochaliśmy za życia nie zapominajmy po śmierci.

7.         Jest prasa katolicka: wraz z Opiekunem i inne czasopisma. Za ofiary składane na prace w kościele podziękujemy w przyszłą niedzielę.                           
                                                                                                                                                             Proboszcz

 

Odpust za zmarłych

 

Wierni, którzy w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny nawiedzą kościół, kaplicę pu­bliczną lub półpubliczną, mogą uzyskać w danym dniu jeden raz odpust zupeł­ny, który można ofiarować za zmarłych. W cza­sie nawiedzenia należy odmówić: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz przystąpić do spowiedzi, Komu­nii św. i odmówić dowolną modlitwę w inten­cji Ojca Świętego (por. Ench. Indulg. 67).

 Wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać odpust zupełny, ofiarując go za cierpiących w czyśćcu. ( por. Ench. Indulg. 13).

 

Z racji Diecezjalnego Dnia Adoracji w naszej Parafii:

Mamy tyle ważnych spraw w swoim życiu zarówno radosnych jak i trudnych o których powinniśmy porozmawiać z Jezusem, utajonym w Najświętszym Sakramencie. Przyjdźmy więc do Niego i usiądźmy niejako u Jego stóp tak jak to uczyniła Maria, która najlepszą cząstkę obrała i tak jak Ona zasłuchajmy się w naukę Mistrza i serdecznie z Nim porozmawiajmy. Niech Chrystus ukryty pod postacią chleba nie zostanie przez nas opuszczony — trwajmy przy Nim na modlitwie i brońmy swej przyjaźni z Nim, by nic jej ani nie osłabiło, ani nie przerwało. Niech wraz z rodzicami, dziadkami i chrzestnymi nie zabraknie na adoracji Jezusa dzieci i młodzieży naszej parafii!!!