OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XXVIII OKRESU ZWYKŁEGO (11 X 2020 r.)

 

1.         Dziś przeżywamy XX Dzień Papieski. Z tej racji, jak każdego roku, składamy ofiary do puszek na stypendia dla zdolnej młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej – serdeczne Bóg zapłać za to budowanie żywego pomnika wdzięczność św. Janowi Pawłowi II.

2.         13 października we wtorek ostatni w tym roku Różaniec Fatimski, który będzie odprawiany po mszy św. – prosząc o szybkie ustanie pandemii, uczestniczmy gorliwie w tym nabożeństwie.  

3.         14 października z racji Dnia Edukacji Narodowej różaniec ofiarujemy w intencji Nauczycieli i Pracowników szkolnictwa, prosząc o niebo dla zmarłych
i o Boże błogosławieństwo dla żyjących Nauczycieli i Pracowników szkolnictwa.  

4.         16 października z racji 42 rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Biskupa Rzymu różaniec, prosząc o ustanie pandemii, ofiarujemy w intencji parafii, byśmy, tak jak tego uczył św. Jana Paweł II, wiernie trwali przy Chrystusie i Kościele.

5.         18 października w święto św. Łukasza Ewangelisty różaniec ofiarujemy w intencji pracowników lecznictwa. Niedziela ta jest także Niedzielą Misyjną, rozpoczynającą Tydzień modlitw w intencji misji. Z tego tytułu złożymy ofiary do puszek na cele misyjne Bóg zapłać

6.         Jest prasa katolicka: wraz z Opiekunem w którym mamy piękny akcent opatówecki są pozostałe czasopisma, które rozprowadzamy. Jest kalendarz diecezjalny, będący cegiełką na utrzymanie seminarium.

7.         Intencje mszalne w tym tygodniu wg wywieszonego porządku w gablotce parafialnej.

8.        Z inicjatywy zaangażowanej grupy mieszkańców Opatówka, pod fachowym okiem konserwatora zabytków p. Marka Kawczyńskiego została odrestaurowana figura św. Jana Nepomucena. Grupa ta nie życzy sobie imiennych podziękowań. Mimo to chcemy podziękować braci strażackiej z OSP Opatówek oraz osobom spoza Opatówka, a więc pani Katarzynie Badury z Warszawy, która figurę pomalowała, panu Piotrowi Michałowskiemu, właścicielowi firmy "Kowalstwo artystyczne" ze Szczytnik za naprawienie korony z gwiazd oraz panu Michałowi Waszakowi, właścicielowi przedsiębiorstwa "MM Dachy" z Kalisza za naprawienie daszku nad figurą. Pieniądze zebrane wśród mieszkańców ulicy Św. Jana zostaną przeznaczone na renowację kolumny, na której umieszczona jest figura i wymianę jej ogrodzenia. I tutaj serdeczne podziękowania należą się państwu Annie i Jarosławowi Gaderom mieszkającym w sąsiedztwie figury za zorganizowanie tych prac oraz bezinteresowna codzienną  dbałość o tak charakterystyczny dla Opatówka obiekt.

                                                                     Proboszcz