OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XVI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ( 20 VII 2014 r. )

1. W sobotę 26 lipcaw naszej parafii odpust Św. Anny. Msze św. o godz. 800 i 1100  a o godz. 1800 Msza św. niedzielna.Do wspólnoty modlitwy zaprośmy rodzinę, bliskich i znajomych spoza parafii. Kazania na wszystkich Mszach w sobotę odpustową wygłosi i Sumę koncelebrowaną z procesją Eucharystyczną o godz. 1100 poprowadzi proboszcz z Górzna ks. mgr Rafał Kowalski. Księdzu Rafałowi gratulujemy postępu prac w budowie plebanii. Wspierając Go w dziele budowy złożymy na ten cel po każdej Mszy św. w sobotę ofiary do puszki przed kościołem.Serdecznie prosimy o udział asystę, dziewczynki sypiące kwiatki i wszystkich, którzy mogą swym udziałem uświetnić uroczystość odpustową.           

2. Błogosławieństwo Kierowców i pojazdów będzie po każdej Mszy św. w uroczystość odpustową św. Anny. Włączając się w prośbę polskich misjonarzy i odpowiadając na apel Miva Polska, złożymy w przyszła niedzielę po mszach ofiarę do puszek 1 grosz za szczęśliwie przejechany 1 kilometr na zakup środków transportu na misje, gdzie pracują polscy misjonarze.

3. Jest prasa katolicka: Opiekun, Gość Niedzielny, Przewodnik Katolicki, WPIS, Miłujcie się, Egzorcysta (Madonna z gułagów, perwersyjne podejście do seksualności, niszczenie niewinności dzieci), Apostolstwo Chorych, Tak rodzinie, Nasza Arka, Misje dzisiaj.Dla dzieci jest Ola i Jaś, Świat Misyjny, Tęcza i Promyczek Dobraz płytą dvd nr wakacyjny. Dla młodzieży Mały Gość Niedzielny, Wzrastanie. Są interesujące książki o tematyce religijnej i patriotycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

4. Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w pieszej pielgrzymce w Grupie Oliwkowej z Opatówka na Jasną Górę do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Zapisy są kontynuowane wg podanego planu w minionym tygodniu.  

5. W poniedziałek nie ma Mszy św. wieczorem a w czwartek rano.

6. W ramach przygotowań do pielgrzymki zapraszamy w piątek 25 lipca grających, uzdolnionych muzycznie i chętnych do śpiewania na warsztaty przygotowujące do owocnego pielgrzymowania. Warsztaty rozpoczniemy modlitwą w kościele o g. 945; dalsze zajęcia będą w Sali GOK-u. Na Mszę św. wieczorową o g. 1800 adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy uczestników Grupy Oliwkowej.

7. W gablotce parafialnej jest afisz o pielgrzymce rowerowej od św. Józefa na Jasną Górę do udziału w której kochających jazdę rowerową serdecznie zachęcamy.                                                                                                                                                                                                                                                                 Proboszcz