OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA VI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ( 15 II 2015 r.)

1.                      We środę 18 lutego Środa Popielcowa. W tym dniu obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (tzw. post jakościowy od 14 r. życia aż do śmierci) oraz post ilościowy, tzn. jeden posiłek do syta a dwa nie do syta (od 18 r. życia do 60). Kościół zachęca, by rodzice i duszpasterze zatroszczyli się o to, ażeby młodsi wiekiem, nie związani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzani w ducha pokuty. W Popielec Msze św. o godz. 800, 1100, 1700 dla dzieci, 1800 i 2000. Msze św. tak zostały rozłożone w czasie, by każdy, jeśli zechce, mógł zatrzymać się na chwilę i pomyśleć o sensie życia w perspektywie wieczności i przyjąć zewnętrzny znak wewnętrznie podejmowanej pokuty.   

2.                      W czasie W. Postu Kościół zachęca do uczestnictwa w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Droga Krzyżowa w piątki o g. 1700, a po niej zaraz Msza św. Gorzkie Żale z nauką pasyjną w niedziele W. Postu o godz. 1630 a po nich Msza św. Uczestnicząc w tych nabożeństwach można, pod zwykłymi warunkami, zyskać odpust zupełny. W ten piątek nie ma Mszy św. rano.    

3.                      W przyszłą niedzielę po Mszy św. o g. 1000 prosimy na spotkanie mieszkańców Michałowa Trzeciego i Czwartego.

4.                      Dziś po Mszy św. o godz. 1000 rozpoczynamy nauki przedmałżeńskie.

    5.              Są do nabycia: nowy numer Opiekuna, Gościa Niedzielnego, Przewodnika Katolickiego, Cudów i Łask, WPIS-u, Miłujcie się (Pan Bóg nigdy nie „odpuszcza nas sobie!”, o Stanisławie Leszczyńskiej w Auschwitz, kandydatce na ołtarze), Apostolstwa Chorych. Dla dzieci jest Anioł Stróż, Ola i Jaś, Promyczek Dobraze składanką. Są interesujące książki o tematyce religijnej m.in.: Seyfo (o ludobójstwie o którym nie wolno mówić), Więźniowie Iranu (historia dwóch uwięzionych chrześcijanek), Jezus i Mahomet, W domu najlepiej, Myrna Nazzour. Stygmatyczka z Syrii, Droga Krzyżowa dla chorych, Otucha dla ducha, Brewiarz dla świeckich, kolorowanki dla dzieci i inne.