OGŁOSZENIA NA UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 6 I 2015 R.

18 stycznia zapraszamy na spotkanie opłatkowe Grupę Oliwkową. Msza św. o godz. 1700 a następnie spotkanie w GOK–u. W programie ciepły posiłek, wspólna zabawa. By mieć orientację ile przygotować miejsc prosimy o potwierdzenie obecności dziś i w przyszła niedziele po mszach św. w zakrystii lub przy innej okazji u ks. Mariusza i złożenie na ten cel ofiary w wysokości 5 zł., tak jak dawniej bywało.

 

By nie być w niedzielę zaskoczonym kolędą (chodzi o poniedziałek) to dziś podajemy porządek kolędy na 12 I br. (poniedziałek):

Od g. 900, ul. Piaskowa: jeden ksiądz rozpocznie w Bl. 13 od pp. Andrzejewskich, a drugi ksiądz od pp. Szwedziaków.

Od godz. 1430, ul. Helleny, Kaliska i Poprzeczna, począwszy od pp. Rajkowskich jeden ksiądz