Tekst Pisma Świętego czytany przez Ojca Rodziny w czasie kolędy 2013/2014

List św. Pawła do Rzymian 14, 17 – 19:

                         Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi. Starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu.