OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ CHRZTU PAŃSKIEGO (12 I 2014 r.)

1. Dzisiejszą niedzielą Chrztu Pana Jezusa w Jordanie kończymy okres Narodzenia Pańskiego i rozpoczynamy w liturgii czas zwykły. 

2. Jest do nabycia: nowy numer Opiekuna, Gościa Niedzielnego, Przewodnika Katolickiego, Cudów i Łask Bożych, Naszej Arki, Apostolstwa Chorych, Misje dzisiaj, Miłujcie się, Tak Rodzinie. Dla dzieci jest Ola i Jaś, Promyczek Dobra,  Świat Misyjny. Dla uczniów od klasy 6 i dla młodzieży Mały Gość Niedzielny, Wzrastanie. Są interesujące książki o tematyce religijnej dla dzieci, starszych i młodzieży.  

3. W sobotę 18 stycznia rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

4. W przyszła niedzielę zapraszamy do wspólnoty modlitwy  na Mszy św. o g. 1000 w intencji ks. Mariusza z racji Jego imienin.                             

                             Porządek kolędy w tym tygodniu:

Poniedziałek 13 stycznia od godz. 830

  Michałów II: jeden ksiądz

  ul. Kościuszki, począwszy od pp. Brodziaków: jeden ksiądz

Wtorek 14 stycznia od g. 1530

  ul. Szkolna Blok 4 A: jeden ksiądz od nr 1 mieszkania

  ul. Szkolna Blok 4 B: jeden ksiądz od nr 1 mieszkania

  ul. Szkolna Blok 4 C: jeden ksiądz od nr 1 mieszkania

Środa 15 stycznia od g. 900:                         

  ul.  Piaskowa: 1 ksiądz od Bloku nr 13 mieszkanie nr 1, drugi ksiądz od pp. Szwedziaków

Czwartek 16 stycznia od g. 900: 

   ul. Kilińskiego, począwszy od pp. Dziedziców: jeden ksiądz

  ul.Ludowa: jeden ksiądz          

Piątek 17 stycznia od g. 1530:

  ul. Świętego Jana Blok 4A: jeden ksiądz

  ul. Świętego Jana Blok 4B: jeden ksiądz

  osiedle przy ul. Św. Jana: jeden ksiądz 

Sobota 18 stycznia od g. 900

  ul. Parkowa 2 księży: jeden rozpocznie od Bloku nr 10 od p. Hieronimy Kasprzak a drugi od Bloku nr 2 od p. Jadwigi Lajtlich   

  ul. Dziubińskiego, począwszy od pp. Matuszkiewiczów                                                                                                                                                                         Proboszcz