OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XX OKRESU ZWYKŁEGO (18 VIII 2019 r.)

1.         Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w czwartki w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. Mamy w pamięci słowa św. Jana Pawła II skierowane do współczesnego człowieka w czasie Mszy św. 22 kwietnia 2001 r.: Wyniesienie na ołtarze tej prostej zakonnicy [Siostry Faustyny], córki mojej Ojczyzny, jest darem nie tylko dla Polski, ale dla całej ludzkości. Orędzie, którego była głosicielką, jest bowiem właściwą i przekonującą odpowiedzią, jakiej Bóg zechciał udzielić na pytania i oczekiwania ludzi naszej epoki, naznaczonej przez straszliwe tragedie. Pewnego dnia Jezus powiedział do Siostry Faustyny: Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego (Dz. 300). Boże Miłosierdzie! Oto paschalny dar, który Kościół otrzymuje od Chrystusa i ofiarowuje ludzkości u zarania trzeciego tysiąclecia. A w Liście skierowanym do naszej kaliskiej diecezji z okazji misji Miłosierdzia Bożego św. Jan Paweł II napisał: Wielu sercom przyniosło otuchę to proste wezwanie, jakie podpowiedziała nam Opatrzność za pośrednictwem świętej Faustyny: Jezu, ufam Tobie. Niech ten akt zawierzenia Jezusowi rozbrzmiewa w sercach wszystkich, rozprasza ciemności grzechu i sprawi, aby światło miłosierdzia przeniknęło życie każdego człowieka.Weźmy sobie do serca te słowa św. Jana Pawła II, wybrane z Jego bogatego nauczania o miłosierdziu Bożym i gorliwie uczestniczmy w każdy czwartek w naszej parafii w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego.      

2.     Jest prasa katolicka: Opiekun, Gość Niedzielny, Cuda i Łaski Boże, Niedziela, Apostolstwo Chorych oraz pozostałe czasopisma, które rozprowadzamy. Są książki o tematyce religijnej m.in. Dzienniczek siostry Faustyny zarówno książka i audiobook, Wybierz więc życie, kalendarz niezależnie od konkretnego roku Youcat dzień za dniem i inne.    

3.   Msze św. w tym tygodniu wg porządku podanego w gablotce parafialnej.
     
                                                                                                           Proboszcz