Ogłoszenia duszpasterskie na I Niedzielę Adwentu (1 XII 2013 r.)

1. Dziś rozpoczynamy w liturgii  Adwent. Przeżyjmy ten czas w duchu radosnego i pobożnego przygotowania się na uroczystość Bożego Narodzenia. Podejmijmy pracę nad swym charakterem w wymiarze religijno–moralnym, aby bardziej zbliżyć się do Boga, który jako Dziecię przyszedł do nas.  W tym duchu rozpoczynamy w przyszłą niedzielę Mszą św. w sobotni wieczór rekolekcje adwentowe, które prowadził będzie ks. Rafał Kowalski, proboszcz parafii p.w. św. Rocha w Górznie. Po mszy św. o g. 1000 spotkanie młodzieży z O. Rekolekcjonistą, a po mszy św. o g. 1200 z rodzicami dzieci Komunii św. rocznicowej i rodzicami kandydatów do I-szej Komunii św. O godz. zaś 2030 uczestniczymy w nabożeństwie Apelowym ku czci M. Bożej Częstochowskiej, prosząc o dar wiary w naszej parafii dla niewierzących i nawrócenie dla tych, którzy zagubili wiarę w Chrystusa. W przyszłą niedzielę wspomożemy Kościół na Wschodzie (na byłych ziemiach Rzeczypospolitej), składając na ten cel ofiary do puszek – Bóg zapłać. W intencji owocnych rekolekcji zachęcamy do uczestnictwa  w czwartkowym nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego.

 

2. W czwartek na Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Mszę św. zapraszamy rodziców młodzieży klas ponadgimnazjalnych, którzy do tej pory nie uczestniczyli w spotkaniu z katechetami.

 

3. 6 grudnia I–szy Piątek miesiąca. Msze św. o godz. 700i roraty o godz. 1700. Spowiedź rano przed i w czasie Mszy św., a po południu od godz. 1600. O g. 1900 Msza św. dla kandydatów do sakramentu Bierzmowania z wręczeniem Krzyża przez rodziców.

 

4. Są do nabycia: nowy numer Opiekuna, Gościa Niedzielnego, Przewodnika Katolickiego, Cudów i Łask Bożych, Naszej Arki, Apostolstwa Chorych. Dla dzieci jest Ola i Jaś, Tęcza, Anioł Stróż. Dla uczniów od klasy 6 i dla młodzieży Mały Gość Niedzielny. Są interesujące książki m.in. Słowo na każdy dzień. Ewangelia 2014,kalendarz diecezjalny i kalendarzyki kieszonkowe, album o św. Barbarze wraz z filmem i inne. Dla dzieci są książki o św. Mikołaju, Świętujemy! 12 opowiadań na Adwent i Boże Narodzenie i in. Są lampiony.

 

5. Ze względu na dzieci -  roraty - będą odprawiane od poniedziałku do piątku włącznie o godz. 1700nie ma Mszy św. o g. 1800. Dzieci na roraty przychodzą  z lampionami i przynoszą losy ze swoim imieniem i nazwiskiem.  Prosimy o zaangażowanie w tę modlitwę dorosłych, by dzieci  nie były osamotnione. Zachęcamy młodzież, by w duchu odpowiedzialności za kształt swego serca gorliwie uczestniczyła w roratach. W sobotę niedzielna Msza św. wieczorem o godz. 1800.    

 

6. W ramach Wigilijnego dzieła Pomocy dzieciom i charytatywnej działalności parafii rozprowadzane są świece i karty świąteczne, z których dochód przeznaczony jest na cele charytatywne Caritas Diecezjalnej i parafii. Świece te po Wieczerzy wigilijnej zanosimy na groby naszych bliskich. Są także świece z figurkami Świętej Rodziny. Uprzejmie prosimy, by Ci z Parafian, którzy mogą i chcą pomóc potrzebującym zechcieli włączyć się w działalność parafialnego punktu charytatywnego. Przy ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej będzie wystawiony kosz na dary w naturze – uczulajmy dzieci na umiejętność dzielenia się z potrzebującymi. Datki na ten cel można składać do puszki św. Antoniego przy prawym filarze w nawie głównej przy wejściu do świątyni.  

 

7. Zapraszamy do włączenia się w akcję Dar SercaPaczka Uśmiechu i Dobroci, mającą na celu przygotowanie paczek na święta Bożego Narodzenia dla najbardziej potrzebujących dzieci z parafii, których imiona znajdują się na choince. Osoby chcące się włączyć w ten dar serca prosimy, by zabrały serce z choinki i nakleiły na przygotowaną dla konkretnego dziecka paczkę, składając ją przy ołtarzu M.B. Częstochowskiej do 15 XII b.r.       

 

8. Z racji rorat, z wyjątkiem poniedziałku, piątku i soboty (g. 900), kancelaria parafialna jest czynna pół godziny przed Mszą św. i na indywidualne życzenie Wiernych po roratach.

 

9. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w tym tygodniu na prace w parafii:   rodz. Gołębiowskich z Trojanowa i bezimiennie od rodziny z ul. Poniatowskiego.