OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ I ADWENTU (1 XII 2019 r.)

1.   Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent — czas pobożnego, radosnego i odpowiedzialnego przygotowywania się do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zachęcamy do gorliwego  uczestniczenia w  Roratach, które będą odprawiane w dni powszednie adwentu o g. 1700. Prosimy, by dzieci uczestnicząc w roratach z lampionami  przynosiły kartkę z imieniem i nazwiskiem do losowania figury N.M.P. oraz figurki św. Michała Archanioła. W sobotę niedzielna Msza św. wieczorem o godz. 1800. W poniedziałek dzieci uczęszczające w roratach otrzymają książeczki do których będą wklejać pamiątki z każdego dnia uczestnictwa. Bardzo proszę, by szczególnie dzieci, przygotowujące się do pierwszej Komunii św., uczestnicząc w roratach, potraktowały swój udział w tej Mszy św. jako wspaniałe przygotowanie się do Pierwszej Komunii św. na wzór Maryi, czekającej z narodem wybranym na przyjście Mesjasza. 

2.    W przyszłą niedzielę Mszą św. w sobotni wieczór 7 grudnia rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, które będzie prowadził ks. Jan Ludwiczak dyr. Biblioteki seminarium kaliskiego. Myślą przewodnią będzie: Wpatrzeni w Maryję niosącą nam Chrystusa karmimy się Eucharystią, która daje życie. Po Mszy św. o g. 1000 spotkanie rekolekcyjne dla kandydatów do sakramentu Bierzmowania a po Mszy św. o g. 1200 spotkanie rekolekcyjne z rodzicami dzieci Komunii św. rocznicowej i rodzicami dzieci aktualnie przygotowującymi się do Pierwszej Komunii św.            

3.         W czwartek 5 XII na nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego o godz. 1700 pobłogosławienie dzieciom, przygotowującym się do Pierwszego pełnego uczestnictwa we mszy św. medalików. Dzieci przychodzą na Mszę św. wraz z rodzicami piętnaście minut przed siedemnastą. 

4.         W tym tygodniu Pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź rano tylko przed Mszą św. (w razie potrzeby także po Mszy św.), a po południu od g. 1600.

6.        Jest prasa katolicka wraz z Opiekunempozostałe czasopisma dla dzieci, dorosłych i młodzieży. Są do nabycia lampiony oraz książki o tematyce religijnej.  

7.         Z racji rorat Kancelaria Parafialna we wtorki, środy, czwartki będzie czynna pół godziny po Mszy św. lub dłużej, jeśli będą interesanci. W poniedziałek, piątek i sobotę kancelaria czynna jak dotychczas tj. o godz. 900. W ten poniedziałek 2 grudnia z racji spowiedzi adwentowej w Stawie Kaliskim Kancelaria parafialna będzie zamknięta!

8.        W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie – Bóg zapłać!

 

9.         W gablotce parafialnej wisi afisz o zbiórce makulatury na cele misyjne prowadzonej przez fundację księdza Orione Czyńmy Dobro. Chcących się włączyć w to dzieło prosimy o zainteresowanie się wspomnianym afiszem.

10.       14 grudnia o godz. 1600 odbędzie się w Sali GOK - u Wieczór Wigilijny. Więcej danych o tym spotkaniu na afiszu wywieszonym w gablotce parafialnej.

11.       Młodzież ze Szkolnego Koła Caritas, działającego w Szkole Podstawowej w Opatówku zaprasza Parafian do wsparcia akcji Dar Serca, które chcemy okazać wspólnocie Domu Ochrony Poczętego Życia, prowadzonego przez siostry ze zgromadzenia Jezusa Miłosiernego w OdolanowieDom Ochrony Życia Poczętego zamieszkują matki już w wieku od 14 roku życia. Przebywają tam aż do osiągnięcia stabilizacji swej sytuacji życiowej. Znajdują tam także schronienie ofiary przemocy domowej.

Na choince przy ołtarzu Matki Boskiej Częstochowskiej młodzież przygotowała serduszka z sugestiami czego potrzeba tej licznej rodzinie Domu Samotnej Matki. Na dary można także zabrać tytki charytatywne, które wyłożone są obok choinki. Uprzejmie prosimy o złożenie przygotowanych paczek z naklejonymi serduszkami z choinki do dnia 15 grudnia włącznie przy ołtarzu Matki Bożej. Za każdy złożony dar składamy serdeczne Bóg zapłać.

12.       W ramach Wigilijnego dzieła Pomocy Dzieciom i charytatywnej działalności parafii rozprowadzane są świece z Caritas, które po Wieczerzy wigilijnej zanosimy na groby naszych bliskich. Młodzież z Szkolnego Koła Caritas za dowolną ofiarą rozprowadzać będzie w przyszłym tygodniu "sianko wigilijne", z czego dochód przeznaczony jest na pomoc koleżeńską. Uprzejmie prosimy, by Ci z Parafian, którzy mogą i chcą pomóc potrzebującym zechcieli włączyć się w działalność Parafialnego Punktu Charytatywnego. Datki na ten cel można składać do puszki św. Antoniego.

13.       We wtorek na roraty zapraszamy kl. VII a z którą po Mszy św. spotkanie w salce katechetycznej. W środę zapraszamy na roraty kl. VII b a po Mszy św. spotkanie w salce katechetycznej. W czwartek zapraszamy na roraty kl. VII c a po Mszy św. spotkanie w salce katechetycznej.

14.    Spotkanie pielgrzymów udających się do Rzymu z ks. Karolem w dn. od 3 do 7 lutego 2020 r. 14 grudnia b.r. o g. 1930. Na stronie internetowej Parafii w zakładce pielgrzymki więcej informacji na ten temat.

15.       Spotkanie z ministrantami ze szkoły podstawowej i średniej w piątek po roratach.

                                                                                                                                        Proboszcz