OGŁOSZENIA NA UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA (24 XI 2019 r.)

1.         Dzisiaj w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata po Mszy św. o g. 1000 zostanie odprawione (zostało odprawione) nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem wraz z Aktem Poświecenia Rodziny Ludzkiej Chrystusowi Królowi. Uczestnicząc w tym nabożeństwie możemy, pod zwykłymi warunkami, zyskać odpust  zupełny. Po tej Mszy św. rozpoczynamy nauki przedmałżeńskie.  

2.         W przyszłą niedzielę 1 grudnia rozpoczynamy Adwent. Jest to czas pobożnego i radosnego oczekiwania na uroczystość  Narodzenia Pańskiego. Już dzisiaj zachęcamy wszystkich do gorliwego  uczestniczenia w  Roratach, które  akcentują rolę czuwania w życiu chrześcijanina. Ważne jest także otwarcie się na potrzeby bliźnich – dlatego to w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom nabywamy świece, które po Wieczerzy Wigilijnej zanosimy na groby naszych Bliskich. Do puszki św. Antoniego składamy ofiary na działalność parafialnego punktu charytatywnego. Dary w naturze można składać przy ołtarzu M.B. Częstochowskiej, skąd można wziąć tzw. tytkę charytatywną do której składamy dary w naturze.

3.        Do kancelarii parafialnej zgłaszamy za drogich naszemu sercu zmarłych na wypominki jednorazowe i całoroczne. Msze św. w tym tygodniu wg planu wywieszonego w gablotce.

4.         Jest prasa katolicka wraz z Opiekunem, Niedziela, Gość Niedzielny z kalendarzem, Mały Gość Niedzielny z lampionem (przede wszystkim wśród wielu cennych artykułów warto zwrócić uwagę na artykuł Żeby mi się chciało chcieć i Z pokolenia na pokolenie) i pozostałe czasopisma. Są pozycje o tematyce religijnej m.in. Ewangelia 2020, Modlitwy rodziców za dzieci, niezwykły codziennik Dobrego dnia z Maryją i inne     

5.         30 listopada przypada 23 rocznica święceń biskupich Pasterza diecezji. Na nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego polecajmy Bogu Dostojnego Jubilata, prosząc dla Niego o zdrowie i Bożą opiekę w służbie ludowi Bożemu naszej diecezji. 

6.         W gablotce parafialnej jest wywieszone podziękowanie za tegoroczną zbiórkę 1 grosz za 1 kilometr wraz z Dyplomem Wdzięczności dla Parafian. 

7.      We wtorek Kancelaria parafialna nieczynna.  

                                                                                                                                 Proboszcz