Intencje Mszalne 19 VIII - 25 VIII 2013

Poniedziałek  19 VIII 

g.  700    Nie ma Mszy św.
g. 
1800   —   Nie ma Mszy św.

 

Wtorek  20 VIII  

g.  700   —   Nie ma Mszy św.

g.  1800   —   †  Jerzego Witczaka w 1 r. śmierci

 

Środa  21 VIII 

g.  700   —   1)  †  Stanisława Stanisławskiego

2)  †  Marię Kopeć

g.  1800   —  Nie ma Mszy św.

 

Czwartek  22 VIII 

g.  700   —   Nie ma Mszy św.

g.  1800   —  Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z próśb z nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

 

Piątek  23 VIII 

g.  700   —   Nie ma Mszy św.

g.  1800   —   Nie ma Mszy św.

 

Sobota  24 VIII 

g.  700   —   Nie ma Mszy św.

g.  1500   —   O Boże błogosł. dla nowoż.:Doroty Wietrzych i Wojciecha Stasiaka

g.  1700   —   O Boże błogosł. dla nowoż.:AlicjiWojcieszak i Michała Górniaka

g.  1800   —   †  Mirosławę Piechotę i Stefanię Jędrzejak
(chrzest)

 

XXI Niedziela Zwykła  25 VIII

g.  800  —  †  Mariannę, Teofila Balcerczyków, Mirosława Włodarza

g.  1000    Za Parafian

g.  1200    Wacława, Stefanię, Franciszkę i Mariannę Przyjaznych

g.  1700     Dziękczynna  z racji 80 rocznicy urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Janiny i całej Rodziny

 

 

Czwartek  15 VIII 2013 r.
godz. 1800 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

 

INTENCJE OGÓLNE: O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za Ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad pracami. O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki, Eugenii, Kazimiery i Stefana.

ZA ZMARŁYCH: bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego oraz kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Jarosława Włodarza, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz – Gadkowską, poległych w Powstaniu Warszawskim i w czasie II wojny światowej, pomordowanych w obozach koncentracyjnych, łagrach sowieckich i w okresie powojennym, Grzegorza Dziedzica, Ryszarda Dziedzica, Michała Janiaka, Marka Klińskiego, Mariannę Zimną, Jerzego Witczaka, Cecylię Grześkowiak, Stefana Ugornego, Stefanię i Aleksandra Góreckich, Ewę Drobnik, Danutę Łukaszczyk, Mirosława Włodarza, Józefa Manię, Wandę i Jana Zimnych, Stanisławę Juszczak, Janinę Lintner, Józefa Króla, Krzysztofa Króla, Stanisławę Foltyńską, Kazimierę Mazurowską, Janinę i Antoniego Kopciów, Mariannę Śledź, Krzysztofa Roszczaka, Edwarda Pikińskiego, Alicję Łukaszczyk, Janinę Trzęsała, Pawła Pilarczyka, Stanisława Janiaka, Barbarę Bąkowską, Aleksandra Pilarczyka, Zbigniewa Karolewskiego, Danutę Chrystek, Sabinę Chrystek, Tadeusza Hendrysiaka, Reginę Cichą, Włodzimierza Pukacza, Jolantę Kawala, Zbigniewa Krobskiego, Władysława Pokrzywę, Helenę Świątczak, Annę Kujawę, Janinę Czerniewicz, Józefa Chrystka, Antoniego Wardziaka, Jana Walczaka, Ryszarda Rajcę, Stefanię Gawłowską, Janinę Brocką, Tadeusza Śledzia, Bronisławę Matysiak, Stanisławę Woźniak, Zbigniewa Brusia, Czesławę Duleba,  Ricardo Kalenska, Józefa i Józefę, Walerię i Stanisława, Jana, Annę i Ryszarda Czamarów, Kazimierza Demskiego, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Wandę Biernat, Zofię i Józefa Zawieruchów, Stefanię Mojsa, Marię Daniłowicz, Helenę i Stefana Andrzejaków, Zbigniewa Dziedzica, Annę Ochlik, Helenę i Jana Tomaszewskich, Marię, Kazimierza i Jerzego Urbańskich, Józefa Biegańskiego, Alfredę i Stefana Cieślaków, Felicję i Jana Marszałków, Irenę Nurkowską, Leokadię i Józefa Lubeckich, Weronikę Kędzierską, Alicję Żulicką, Józefa i Helenę Kujawów, Kazimierę i Leona Żulickich, Annę i Konstantego Zimnych, Sabinę Drobnik, Ryszarda Kicińskiego, Stefana Augustyniaka, Marię Sadowską, Mariannę Kralińską, Stanisława Augustyniaka, Stefana i Krzysztofa Nosalów, Mariana i Annę Bonysiaków, Janinę Przybylską, Andrzeja Pogorzelca, Stanisławę i Józefa Podkowskich, Marię i Andrzeja Przepiórków, Antoninę i Jana Kusiów, Dorotę i Michała Stanisławskich, Leokadię i Jana Szczepaniaków, Stefana Wysotę, Józefa Kowalskiego, r. Kowalskich, Jeziornych i Kazusiów, Mariannę, Franciszka, Katarzynę i Józefa Juszczaków, Stanisławę, Nepomucena, Jana, Krystynę, Mieczysława Michalaków, Stanisławę i Józefa Chwirałów, Antoninę Jabłońską, Annę Jabłońską, Józefa Grzegorka, Zygmunta Andrzejewskiego, Paulinę i Stanisława Michalaków, Mirosława Wanata, Janinę Jakubczak,  Jana Przybyła, Henryka Gorzewskiego, Krystynę Nowak, Helenę Śmigielską, Mieczysława Kocembę w 17 rocz. śmierci, zm. w czyśćcu cierpiących.