Intencje Mszalne 22 VII - 28 VII 2013

Poniedziałek  22 VII 

g.  700    Nie ma Mszy św.
g. 
1800   —   1)  †  Ryszarda Klibra w 3 r. śm. Józefę, Antoniego i Konstantego Krzywdów

2)  †  Annę Kujawę – i. Żywego Różańca  

 

Wtorek  23 VII  

g.  700    Nie ma Mszy św.

g.  1800   —   †  Romana Kaczmarka

 

Środa  24 VII 

g.  700   —   Nie ma Mszy św.

g.  1800   —  1)  †  Krzysztofa Nosala – i. mamy i brata z rodziną

2)  †  Annę Zawadzką

 

Czwartek  25 VII  św. Krzysztofa

g.  800   —   Nie ma Mszy św.
g. 
1800   —  Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

1) Intencja z próśb z nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

2) Za Kierowców i o bezpieczeństwo na drogach. Błogosławieństwo Kierowców i pojazdów

 

Piątek  26 VII  Odpust św. Anny

g.  800  —  †  Janinę, Władysława i Włodzimierza Małeckich

g.  1000    †  Annę i Józefa Nurków, Mariannę Mazurek

g.  1200    Za Parafian

g.  1800   —   1)  †  Annę i Stanisława Zimnych, rodz. Dziedziców i Zimnych

2)  O Boże błogosł. dla Anny z racji urodzin i Imienin

 

Sobota  27 VII 

g.  700   —   O Boże błogosł. dla żony Anny z okazji urodzin – i męża Adama z synem

g.  1700   —   O Boże błogosł. dla nowożeńców: Anny Wojtaszek i Rafała Gurdaka

g.  1800   —   1)  †  Emilię i Franciszka Karczewskich

2)  Z racji 90 rocznicy urodzin Anieli

(chrzest)

 

XVII Niedziela Zwykła  28 VII

g.  800  —  †  Michała Bęckiego i Jego Mamę Dorotę w 10 rocz. śmierci

g.  1000    Za Parafian

g.  1200    Józefę Ugorną

g.  1700     †  Piotra Marciniaka – int. od rodziców

 

 

Czwartek  25 VII 2013 r.
godz. 1800 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

 

INTENCJE OGÓLNE: O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za Ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad pracami. O opiekę dla Agnieszki. O zdrowie dla Pawła, Marii, Kazimiery i Stefana.

ZA ZMARŁYCH: bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego oraz kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Ku¬rzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Jarosława Włodarza, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz – Gadkowską, poległych w II wojnie światowej, pomordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich, Grzegorza Dziedzica, Ryszarda Dziedzica, Michała Janiaka, Marka Klińskiego, Mariannę Zimną, Jerzego Witczaka, Mirosławę Piechotę, Cecylię Grześkowiak, Stefana Ugornego, Stefanię i Aleksandra Góreckich, Ewę Drobnik, Danutę Łukaszczyk, Mirosława Włodarza, Macieja Woźniaka, Józefa Manię, Wandę i Jana Zimnych, Stanisławę Juszczak, Janinę Lintner, Jana Przybyła, Władysława Warpechowskiego, Józefa Króla, Krzysztofa Króla, Stanisławę Foltyńską, Kazimierę Mazurowską, Janinę i Antoniego Kopciów, Ryszarda Wojsę, Wacława Chojnackiego, Mariannę Śledź, Krzysztofa Roszczaka, Edwarda Pikińskiego, Alicję Łukaszczyk, Janinę Trzęsała, Pawła Pilarczyka, Stanisława Janiaka, Barbarę Bąkowską, Aleksandra Pilarczyka, Zbigniewa Karolewskiego, Danutę Chrystek, Sabinę Chrystek, Tadeusza Hendrysiaka, Reginę Cichą, Włodzimierza Pukacza, Jolantę Kawala, Zbigniewa Krobskiego, Władysława Pokrzywę, Helenę Świątczak, Annę Kujawę, Janinę Czerniewicz, Józefa Chrystka, Witolda Piotrowicza, Antoniego Wardziaka, Jana Walczaka, Ryszarda Rajcę, Stefanię Gawłowską, Janinę Brocką, Tadeusza Śledzia, Bronisławę Matysiak, Ricardo Kalenska, Józefa i Józefę, Walerię i Stanisława, Jana, Annę i Ryszarda Czamarów, Kazimierza Demskiego, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Wandę Biernat, Zofię i Józefa Zawieruchów, Stefanię Mojsa, Marię Daniłowicz, Helenę i Stefana Andrzejaków, Zbigniewa Dziedzica, Annę Ochlik, Helenę i Jana Tomaszewskich, Marię, Kazimierza i Jerzego Urbańskich, Józefa Biegańskiego, Alfredę i Stefana Cieślaków, Felicję i Jana Marszałków, Irenę Nurkowską, Leokadię i Józefa Lubeckich, Weronikę Kędzierską, Alicję Żulicką, Józefa i Helenę Kujawów, Kazimierę i Leona Żulickich, Annę i Konstantego Zimnych, Sabinę Drobnik, Ryszarda Kicińskiego, Stefana Augustyniaka, Marię Sadowską, Mariannę Kralińską, Stanisława Augustyniaka, Stefana i Krzysztofa Nosalów, Mariana i Annę Bonysiaków, Stanisława Knopa, Janinę Przybylską, Andrzeja Pogorzelca, Stanisławę i Józefa Podkowskich, Marię i Andrzeja Przepiórków, Antoninę i Jana Kusiów, Dorotę i Michała Stanisławskich, Leokadię i Jana Szczepaniaków, Stefana Wysotę, Józefa Kowalskiego, r. Kowalskich, Jeziornych i Kazusiów, Mariannę, Franciszka, Katarzynę i Józefa Juszczaków, Stanisławę, Nepomucena, Jana, Krystynę, Mieczysława Michalaków, Stanisławę i Józefa Chwirałów, Antoninę Jabłońską, Annę Jabłońską, Józefa Grzegorka, Zygmunta Andrzejewskiego, Paulinę i Stanisława Michalaków, Mirosława Wanata, Janinę Jakubczak, Józefa Knopa, Piotra Jarycha,  zm. w czyśćcu cierpiących.