Intencje Mszalne 29 VII - 4 VIII 2013

Poniedziałek  29 VII 

g.  700    Nie ma Mszy św.
g. 
1800   —   1)  †  Martę Frankiewicz –  i. syna Grzegorza

2)  †  Mieczysława Karasińskiego

 

Wtorek  30 VII  

g.  700    1)  †  Łukasza Faworskiego

2)  †  PiotraSzczerka

g.  1800   —   Nie ma Mszy św.

 

Środa  31 VII 

g.  700   —   †  Alicję Żulicką

g.  1800   —  Nie ma Mszy św.

 

Czwartek  1 VIII 

g.  800   —   Nie ma Mszy św.
g. 
1800   —  Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

1) Intencja z próśb z nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

2) O Boże błogosł. dla Żyjących i o zbawienie dla Poległych uczestników Powstania Warszawskiego

 

Piątek  2 VIII 

g.  700  —  †  Marię Kopeć

g.  1700    †  Tadeusza Jasińskiego

g.  1800   —   †  Janinę, Zygmunta i Zofię Zimnych

 

Sobota  3 VIII 

g.  700   —   1)  †  Stanisława Stanisławskiego

2)  †  Leszka Kępę

g.  1600   —   O Boże błogosł. dla nowoż.: Weroniki Banach i Marcina Chrostka

g.  1700   —   O Boże błogosł. dla nowoż.: Justyny Ugornej i Roberta Demczyszyna

g.  1800   —   O Boże błogosł. dla nowoż.: Karoliny Tułacz i Charl’a Wallace

 

XVIII Niedziela Zwykła  4 VIII

g.  800  —  †  Andrzeja, Wiktorię, Mariannę i Jana Janiaków

g.  1000    Za Parafian (2 chrzty)

g.  1200    Jerzego Sobczaka

g.  1700     †  Edwarda Juszczaka

 

 

Czwartek  1 VIII 2013 r.
godz. 1800 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

 

 

INTENCJE OGÓLNE: O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za Ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad pracami. O opiekę dla Agnieszki. O zdrowie dla Pawła, Marii, Kazimiery i Stefana. O Boże błogosł. dla żyjących uczestników Powstania Warszawskiego.

ZA ZMARŁYCH: bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego oraz kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Ku¬rzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Jarosława Włodarza, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz – Gadkowską, poległych w Powstaniu Warszawskim i w czasie II wojny światowej, pomordowanych w obozach koncentracyjnych, łagrach sowieckich i w okresie powojennym, Grzegorza Dziedzica, Ryszarda Dziedzica, Michała Janiaka, Marka Klińskiego, Mariannę Zimną, Jerzego Witczaka, Mirosławę Piechotę, Cecylię Grześkowiak, Stefana Ugornego, Stefanię i Aleksandra Góreckich, Ewę Drobnik, Danutę Łukaszczyk, Mirosława Włodarza, Macieja Woźniaka, Józefa Manię, Wandę i Jana Zimnych, Stanisławę Juszczak, Janinę Lintner, Jana Przybyła, Józefa Króla, Krzysztofa Króla, Stanisławę Foltyńską, Kazimierę Mazurowską, Janinę i Antoniego Kopciów, Ryszarda Wojsę, Mariannę Śledź, Krzysztofa Roszczaka, Edwarda Pikińskiego, Alicję Łukaszczyk, Janinę Trzęsała, Pawła Pilarczyka, Stanisława Janiaka, Barbarę Bąkowską, Aleksandra Pilarczyka, Zbigniewa Karolewskiego, Danutę Chrystek, Sabinę Chrystek, Tadeusza Hendrysiaka, Reginę Cichą, Włodzimierza Pukacza, Jolantę Kawala, Zbigniewa Krobskiego, Władysława Pokrzywę, Helenę Świątczak, Annę Kujawę, Janinę Czerniewicz, Józefa Chrystka, Witolda Piotrowicza, Antoniego Wardziaka, Jana Walczaka, Ryszarda Rajcę, Stefanię Gawłowską, Janinę Brocką, Tadeusza Śledzia, Bronisławę Matysiak, Stanisławę Woźniak, Zbigniewa Bruś, Ricardo Kalenska, Józefa i Józefę, Walerię i Stanisława, Jana, Annę i Ryszarda Czamarów, Kazimierza Demskiego, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Wandę Biernat, Zofię i Józefa Zawieruchów, Stefanię Mojsa, Marię Daniłowicz, Helenę i Stefana Andrzejaków, Zbigniewa Dziedzica, Annę Ochlik, Helenę i Jana Tomaszewskich, Marię, Kazimierza i Jerzego Urbańskich, Józefa Biegańskiego, Alfredę i Stefana Cieślaków, Felicję i Jana Marszałków, Irenę Nurkowską, Leokadię i Józefa Lubeckich, Weronikę Kędzierską, Alicję Żulicką, Józefa i Helenę Kujawów, Kazimierę i Leona Żulickich, Annę i Konstantego Zimnych, Sabinę Drobnik, Ryszarda Kicińskiego, Stefana Augustyniaka, Marię Sadowską, Mariannę Kralińską, Stanisława Augustyniaka, Stefana i Krzysztofa Nosalów, Mariana i Annę Bonysiaków, Stanisława Knopa, Janinę Przybylską, Andrzeja Pogorzelca, Stanisławę i Józefa Podkowskich, Marię i Andrzeja Przepiórków, Antoninę i Jana Kusiów, Dorotę i Michała Stanisławskich, Leokadię i Jana Szczepaniaków, Stefana Wysotę, Józefa Kowalskiego, r. Kowalskich, Jeziornych i Kazusiów, Mariannę, Franciszka, Katarzynę i Józefa Juszczaków, Stanisławę, Nepomucena, Jana, Krystynę, Mieczysława Michalaków, Stanisławę i Józefa Chwirałów, Antoninę Jabłońską, Annę Jabłońską, Józefa Grzegorka, Zygmunta Andrzejewskiego, Paulinę i Stanisława Michalaków, Mirosława Wanata, Janinę Jakubczak, Henryka Gorzewskiego, Józefa Knopa, Piotra Jarycha, Ryszarda Banasiaka, Klimka Raszewskiego,  zm. w czyśćcu cierpiących.