Intencje Mszalne 5 VIII - 11 VIII 2013

Poniedziałek  5 VIII 

g.  700    Nie ma Mszy św.
g. 
1800   —   1)  †  Marię i Jerzego Janiaków

2)  †  Jadwigę Brodziak

 

Wtorek  6 VIII  Święto Przemienienia Pańskiego

g.  800  —  †  Zbigniewa Rajcę – i. sąsiadów Kościelaków

g.  1000    †  Józefa Króla

g.  1800   —   †  Mariannę i Józefa Janiaków i rodz. Spieżów i Janiaków

 

Środa  7 VIII 

g.  700   —   Nie ma Mszy św.

g.  1800   —  †  Stanisława Haładyna

 

Czwartek  8 VIII 

g.  800   —   Nie ma Mszy św.
g. 
1800   —  Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

1) Intencja z próśb z nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

2)   Józefa Króla

 

Piątek  9 VIII  Wymarsz Pielgrzymki na Jasną Górę

g.  700  —  1) O Boże błogosł. dla Pielgrzymów i Przyjaciół Pielgrzymki

2)  ks. Edmunda Malatyńskiego, Sabinę Brzozowską, Bronisławę Sztrajt, Stefanię Basiak, Irenę Pacynę, Marka Sieradzkiego, Czesława Plotę, Zdzisława Bieglika, Edwarda Hadasia, Stanisława Lachowskiego, Stanisławę Śmietańską, Stefanię Salamon, Danutę Łukaszczyk, zm. Pielgrzymów

3)  †  Jana Walczaka – i. Grupy Oliwkowej

g.  1800   —   Nie ma Mszy św.

 

Sobota  10 VIII 

g.  700   —   Nie ma Mszy św.

g.  1800   —   †  Edmunda Marszała – i. od żony z dziećmi

 

XIX Niedziela Zwykła  9 VIII

g.  800  —  †  Mariannę i Franciszka Juszczaków, Stanisławę i Nepomucyna Michalaków, Stanisławę i Józefa Chwirałów

g.  1000    Za Parafian (chrzest)

g.  1200    Tomasza i Zenona Niewiesiów

g.  1700     †  Barbarę Kujawę i Klemensa Krawczykowskiego

 

 

Czwartek  8 VIII 2013 r.
godz. 1800 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

 

INTENCJE OGÓLNE: O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za Ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad pracami. O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Stefana.

ZA ZMARŁYCH: bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego oraz kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Jarosława Włodarza, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz – Gadkowską, poległych w Powstaniu Warszawskim i w czasie II wojny światowej, pomordowanych w obozach koncentracyjnych, łagrach sowieckich i w okresie powojennym, Grzegorza Dziedzica, Ryszarda Dziedzica, Michała Janiaka, Marka Klińskiego, Mariannę Zimną, Jerzego Witczaka, Mirosławę Piechotę, Cecylię Grześkowiak, Stefana Ugornego, Stefanię i Aleksandra Góreckich, Ewę Drobnik, Danutę Łukaszczyk, Mirosława Włodarza, Macieja Woźniaka, Józefa Manię, Wandę i Jana Zimnych, Stanisławę Juszczak, Janinę Lintner, Józefa Króla, Krzysztofa Króla, Stanisławę Foltyńską, Kazimierę Mazurowską, Janinę i Antoniego Kopciów, Ryszarda Wojsę, Mariannę Śledź, Krzysztofa Roszczaka, Edwarda Pikińskiego, Alicję Łukaszczyk, Janinę Trzęsała, Pawła Pilarczyka, Stanisława Janiaka, Barbarę Bąkowską, Aleksandra Pilarczyka, Zbigniewa Karolewskiego, Danutę Chrystek, Sabinę Chrystek, Tadeusza Hendrysiaka, Reginę Cichą, Włodzimierza Pukacza, Jolantę Kawala, Zbigniewa Krobskiego, Władysława Pokrzywę, Helenę Świątczak, Annę Kujawę, Janinę Czerniewicz, Józefa Chrystka, Witolda Piotrowicza, Antoniego Wardziaka, Jana Walczaka, Ryszarda Rajcę, Stefanię Gawłowską, Janinę Brocką, Tadeusza Śledzia, Bronisławę Matysiak, Stanisławę Woźniak, Zbigniewa Brusia, Czesławę Duleba,  Ricardo Kalenska, Józefa i Józefę, Walerię i Stanisława, Jana, Annę i Ryszarda Czamarów, Kazimierza Demskiego, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Wandę Biernat, Zofię i Józefa Zawieruchów, Stefanię Mojsa, Marię Daniłowicz, Helenę i Stefana Andrzejaków, Zbigniewa Dziedzica, Annę Ochlik, Helenę i Jana Tomaszewskich, Marię, Kazimierza i Jerzego Urbańskich, Józefa Biegańskiego, Alfredę i Stefana Cieślaków, Felicję i Jana Marszałków, Irenę Nurkowską, Leokadię i Józefa Lubeckich, Weronikę Kędzierską, Alicję Żulicką, Józefa i Helenę Kujawów, Kazimierę i Leona Żulickich, Annę i Konstantego Zimnych, Sabinę Drobnik, Ryszarda Kicińskiego, Stefana Augustyniaka, Marię Sadowską, Mariannę Kralińską, Stanisława Augustyniaka, Stefana i Krzysztofa Nosalów, Mariana i Annę Bonysiaków, Janinę Przybylską, Andrzeja Pogorzelca, Stanisławę i Józefa Podkowskich, Marię i Andrzeja Przepiórków, Antoninę i Jana Kusiów, Dorotę i Michała Stanisławskich, Leokadię i Jana Szczepaniaków, Stefana Wysotę, Józefa Kowalskiego, r. Kowalskich, Jeziornych i Kazusiów, Mariannę, Franciszka, Katarzynę i Józefa Juszczaków, Stanisławę, Nepomucena, Jana, Krystynę, Mieczysława Michalaków, Stanisławę i Józefa Chwirałów, Antoninę Jabłońską, Annę Jabłońską, Józefa Grzegorka, Zygmunta Andrzejewskiego, Paulinę i Stanisława Michalaków, Mirosława Wanata, Janinę Jakubczak,  Jana Przybyła, Henryka Gorzewskiego, Ryszarda Banasiaka, Klimka Raszewskiego,  zm. w czyśćcu cierpiących.