Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Najświętszej Rodziny (30 XII 2012 r.)

1. W poniedziałek 31 grudniana zakończenie Roku Cywilnego 2012 r. nabożeństwo przebłagalno–dziękczynne o godz. 1700, a następnie Msza św. z uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki z przeproszeniem za grzechy,  z prośbą o Boże błogosławieństwo na Nowy 2013 Rok.

 

2. 1 stycznia we wtorek uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze św. tak jak w niedzielę. Po zabawach sylwestrowych rozpocznijmy z Bogiem Nowy 2013 Rok.

 

3. Jest do nabycia prasa katolicka Opiekun, Gość Niedzielny, Wpis (m.in. z artykułem ks. bpa S. Napierały),  Miłujcie się( warto m.in. zwrócić uwagę na artykuł Z granicy życia i śmierci), Nasza Arka (z racji 150 rocznicy Powstania Styczniowego temat nru: Wytrwajcie w ojców wierze), Cuda i Łaski.  Dla dzieci jest Ola i Jaś, Tęcza, Anioł Stróż. Dla uczniów od klasy 6 i dla młodzieży Mały Gość Niedzielny i Wzrastanie. Jest nowe czasopismo Tak Rodzinie. Katolicki magazyn informacyjny. Zwróćmy uwagę na modlitewnik  Ewangelia 2013 na każdy dzień roku w wydaniu kieszonkowym i z większym drukiem oraz na kalendarz diecezjalny na 2013 r., Pismo święte, Katechizm Kościoła Katolickiego i inne . Zainteresowanych dziejami parafii z racji 100-lecia konsekracji kościoła polecamy książkę Z dziejów parafii, a także medal z tej okazji wydany.

 

4. W tym tygodniu Pierwszy Piątek miesiąca. Spowiedź przed mszami a dla dzieci od g. 1600.

 

5. W przyszłą niedzielę uroczystość Objawienia Pańskiego nazywaną popularnie uroczystością Trzech Króli. Pobłogosławienie kredy i kadzidła na każdej Mszy św.  Do puszek złożymy  ofiary na prowadzenie misji katolickich – za wsparcie tego dzieła serdeczne Bóg zapłać.

 

6. Dekret o Odpustach na Rok Wiary w Diecezji Kaliskiej

 

7. Deklaracja Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych

 

 

Kolęda

Serdecznie prosimy, by jeśli kolęda jest od rana przyjeżdżać po księży na godz. 830. Zachowujemy dotychczasowy porządek kolędy. Uczniowie przygotowują zeszyty z religii z wpisem Katechety. Za tworzenie w czasie kolędy radosnej atmosfery modlitwy składamy serdeczne Bóg zapłać. Ofiary składane przy tej okazji w części przeznaczonej, zgodnie z przepisami prawa kościelnego, na kościół  zostaną zainwestowane w konserwację ostatnich dotąd nie zrobionych drzwi w kościele od strony zakrystii. Pamiątką kolędy dla rodziny jest modlitewnik Panie, przymnóż nam wiary. W czasie kolędy kancelaria parafialna nieczynna. Sprawy kancelaryjne załatwiamy po Mszy św. Msze św. w dzień powszedni są odprawiane rano. W czwartek nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Msza św. o g. 1800. W sobotę wieczorem niedzielna Msza św. o g. 1800. W czasie wizyty duszpasterskiej czytamy fragment Listu do Rzymian z rozdz. 10 od wiersza 9 do 13.

 

Tekst Pisma świętego czytany przez Ojca Rodziny w czasie kolędy:

 

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. 
Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.

           

Porządek kolędy w tym tygodniu:

poniedziałek  31  grudnia od g. 830:

- Cienia Folwark: jeden ksiądz

- ul. Szkolna od nr 2 i tylko blok nr 10: jeden ksiądz           

Środa 2  stycznia  od 830

- Michałów Drugi: jeden ksiądz

- Michałów Trzeci i Czwarty: jeden ksiądz

- ul. Łódzka nr nieparzyste począwszy od p. Gieszczyńskich: jeden ksiądz

Czwartek 3 stycznia  od g. 830

- Cienia Pierwsza: jeden ksiądz

- Cienia Druga: jeden ksiądz

- od g. 1430 Bl. 4A na ul. Szkolnej

Piątek  4 stycznia  od g. 830

- Rogatka: jeden ksiądz       

Sobota  5 stycznia  od g. 830

- ul. Ogrodowa: dwóch księży
- ul. Nowoogrodowa i Działkowa: jeden ksiądz