Ogłoszenia duszpasterskie na XXX Niedzielę Zwykłą (28 X 2012 r.)

 

1. W czwartek 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. we środę wieczorem o g. 1700, a w dzień uroczystości w świątyni tylko o godz. 800 i g. 1000 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Msza św. Na cmentarzu grzebalnym Msza św. o godz. 1400. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na cmentarzu parafialnym, które będzie zbierał ksiądz kleryk z naszego Seminarium. 

 

2. W piątek 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych tzw. Dzień Zaduszny. Msze św. w tym dniu o godz. 800, 1100 na Cmentarzu wraz z procesją za Zmarłych i wypominkami jednorazowymi. O g. 1700 dla dzieci i młodzieży, by uczyły się także w modlitwie kochać bliskich swojemu sercu po ich śmierci i o godz. 1800 dla starszych. Jest to takżePierwszy Piątek miesiącaspowiedź przed każdą Mszą.

 

3. W sobotę 3 listopada przeżywamy w naszej parafii Diecezjalny Dzień Adoracji Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Adorację rozpoczynamy Mszą św. o godz. 800. Adorację prowadzimy w kaplicy św. Anny według ustalonego porządku a kończymy wieczorną Mszą św. o g. 1800. O g. 1500zapraszamy Wiernych na Godzinę Miłosierdzia.

 

4. Są do nabycia: nowy numer Opiekuna, Gościa Niedzielnego, Przewodnika Katolickiego, Niedzieli (kilka egzemplarzy), Cudów i Łask Bożych, Naszej Arki, Apostolstwa Chorych, magazynu kulturalnego: Wiara, Patriotyzmu i Sztuka. Dla dzieci jest Ola i Jaś, Anioł Stróż. Dla młodzieży Wzrastanie i Mały Gość Niedzielny z filmem na dvd Oskar i pani Róża. Dla rodziców są Sygnały troski. Są interesujące książki m.in. Siostra Łucja, Niebo istnieje naprawdę (dla dorosłych i dla dzieci o chłopcu, który odwiedził niebo), Radość wiary papieża Benedykta XVI, i inne.

  

5. Dziś przeprowadzamy liczenie wiernych. Dlatego prosimy, by najpierw ze świątyni wyszli panowie a później panie, by można było lepiej dokonać liczenia. Za pomoc w tej sprawie dziękujemy.  

 

6. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w tym tygodniu na prace w parafii:  rodz. Pawlaków i Jarków z Borowa, rodz. Rogów i Kuświków z Borowa.                                                                                                                                                                                                 

 

Plan adoracji w parafii Opatówek Chrystusa utajonego
w Najświętszym Sakramencie Ołtarza w kaplicy Św. Anny

3 listopada 2011 R.

 

Godz. 800  —   Msza św. na rozpoczęcie adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie  Ołtarza

Godz. 900 —  mieszkańcy ulic: Feliksa Dziubińskiego, Helleny, Kaliskiej, Leśnej i Parkowej

Godz. 1000 —  mieszkańcy Borowa i z ulic: Piaskowej, Poprzecznej, Rogatki, i Świętego Jana

Godz. 1100 — mieszkańcy Szulca i z ul. Dworcowej, Braci Gillerów, Gen. Józefa Zajączka i Działkowej

Godz. 1200 —  mieszkańcy z Bogumiłowa i Trojanowa oraz z ulic: Marcina Kasprzaka, Mariana Buczka, ul. Łódzkiej nry nieparzyste

Godz. 1300 —  mieszkańcy z ul. Kościelnej, Szkolnej i Jana Kilińskiego

Godz. 1400 —  mieszkańcy z Józefowa i z ul: Tadeusza Kościuszki, Krótkiej, ks. Adama Marczewskiego, Ludowej i Łódzkiej nry parzyste

Godz. 1500 —  Nabożeństwo Godziny Miłosierdzia

Godz. 1600 —  mieszkańcy Michałowa I, II, III i IV, Cieni I, II, III i Folwark oraz z ulic: 3–go Maja, Nowoogrodowej, Ogrodowej, Placu Wolności, Józefa Poniatowskiego, Piotra Szadkowskiego i Turkowskiej

Godz. 1700 —  Dzieci ze szkoły podstawowej

Godz. 1730 —  młodzież gimnazjalna a szczególnie kandydaci do sakramentu Bierzmowania

Godz. 1800Msza św. na zakończenie Dnia Adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

 

Mamy tyle ważnych spraw w swoim życiu zarówno radosnych jak i trudnych o których powinniśmy porozmawiać z Jezusem, utajonym w Najświętszym Sakramencie. Przyjdźmy więc do Niego i usiądźmy niejako u Jego stóp tak jak to uczyniła Maria, która najlepszą cząstkę obrała i tak jak Ona zasłuchajmy się w naukę Mistrza i serdecznie z Nim porozmawiajmy. Niech Chrystus ukryty pod postacią chleba nie zostanie przez nas opuszczony — trwajmy przy Nim na modlitwie i brońmy swej przyjaźni z Nim, by nic jej ani nie osłabiło, ani nie przerwało. Niech wraz z rodzicami, dziadkami i chrzestnymi nie zabraknie na adoracji Jezusa dzieci i młodzieży naszej parafii!!!

           

Odpust za zmarłych

Wierni, którzy w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny nawiedzą kościół, kaplicę pu­bliczną lub półpubliczną, mogą uzyskać w danym dniu jeden raz odpust zupeł­ny, który można ofiarować za zmarłych. W cza­sie nawiedzenia należy odmówić: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz przystąpić do spowiedzi, Komu­nii św. i odmówić dowolną modlitwę w inten­cji Ojca Świętego (por. Ench. Indulg. 67).

Wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać odpust zupełny, ofiarując go za cierpiących w czyśćcu. ( por. Ench. Indulg. 13).