OGŁOSZENIA NA XVI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ (22 VII 2018 r.)

 

1.             W czwartek 26 lipca przeżywamyodpust Św. Anny. Msze św.o godz. 800, suma o 1100  i wieczorem o godz. 1800. Do wspólnoty modlitwy zaprośmy rodzinę, bliskich i znajomych spoza parafii. Kazanie wygłosi i Sumę z procesją Eucharystyczną o godz. 1100 poprowadzi proboszcz z Mieleszyna ks. mgr Mariusz Kubisiak. Serdecznie prosimy o udział asystę, dziewczynki sypiące kwiatki i wszystkich, którzy mogą swym udziałem uświetnić uroczystość odpustową. Błogosławieństwo Kierowców i pojazdów będzie po każdej Mszy św. w uroczystość św. Anny. Odpowiadając na prośbę polskich misjonarzy i na apel Miva Polska, złożymy dziś po mszach świętych ofiarę do puszek 1 grosz za szczęśliwie przejechany kilometr na zakup środków transportu na misje - Bóg zapłać.      

2.          Jest do nabycia prasa katolicka m.in. nasz diecezjalny Opiekun – niesie on wiele interesujących treści ogólnokościelnych i diecezjalnych. Jest Niedziela, Gość Niedzielny, Miłujcie się, Cuda i Łaski Boże,oraz WPIS. Dla dzieci Tęcza. Dla młodzieży Wzrastanie. Są interesujące książki m.in. Nutka wakacyjnaz płytą CD, Nutka patriotyczna z płytą CD, Błogosławiony znaczy szczęśliwy. Błogosławieństwa na różne okazje, Ewangelie. Gospels, wyd. polsko – angielskie, Twoje życie. Nowe rozmowy z dziewczyną o życiu, rodzinie, małżeństwie, płciowości, miłości, Smaki Biblii   i inne.  

3.      Do 5 sierpnia w wakacyjnym czasie otwarcia biura parafialnegotrwajązapisy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy w Grupie Oliwkowej. Przy ołtarzu Matki Bożej jest skrzyneczka, do której można składać intencje modlitewne w których będzie się modliła Grupa Oliwkowa. Do modlitewnej przygody wakacyjnej zapraszamy serdecznie młodzież, ludzi w sile wieku i starszych, mających dobrą kondycje fizyczną. Mamy tyle spraw osobistych i tych, których kochamy, że wspaniale będzie o nich rozmawiać z Maryją w czasie radosnego pątniczego pielgrzymowania. Zapraszamy!  

4.     W piątek po Mszy św. wieczorowej  nabożeństwo Drogi Krzyżowej, prowadzone przez Grupę O. Pio w intencji bliskich naszemu sercu Zmarłych i oczyszczających się w czyśćcu. Msze św. w tym tygodniu wg wywieszonego planu w gablotce parafialnej.

5.       W związku z profanacją figury św. Józefa po Mszy św. odmówimy litanię do św. Józefa i odśpiewamy przepuść Panie ludowi swojemu, prosząc o nawrócenie do Boga sprawców tego czynu.
                               
                                                                                                                                                                                                       Proboszcz