Ogłoszenia duszpasterskie na XXXI Niedzielę Zwykłą (4 XI 2012 r.)

1. W przyszłą niedzielę 11 listopada przeżywamy 94 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po latach rozbiorów. Msza św. o g. 1000zostanie poprzedzona montażem słowno – muzycznym młodzieży z gimnazjum. 11 XI b.r. o g. 1400 koncert organowy w Chełmcach z racji 130 rocz. urodzin bł. Franciszka Stryjasa i 100 lecia konsekracji koscioła. 

  

2. Druga niedziela listopada jest Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku pochylamy się nad Kościołem w Egipcie. Wspierając prześladowanych za wiarę naszych braci w Egipcie złożymy na ten cel w przyszłą niedzielę ofiary do puszek – Bóg zapłać.

  

3. W piątek w liturgii święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki LateraneńskiejMatki i Głowy wszystkich kościołów Miasta i Świata. O g. 1900 Msza św. dla młodzieży.

 

4. Są do nabycia: nowy numer Gościa Niedzielnego, Przewodnika Katolickiego, Cudów i Łask Bożych, Naszej Arki temat numeru: Święci uczeni, Miłujcie się ( a w nimwarto zwrócić uwagę m. In. na artykuły: Nawrócenie głównego Rabina Rzymu, Obietnica Maryi, Trzeba mieć silną wiarę, by być ateistą, a przedewszystkim „Titanic” 1912: Pycha kontra ufność w Panu i inne)  , Apostolstwa Chorych, magazynu kulturalnego: Wiara, Patriotyzm i Sztuka. Dla dzieci jest Ola i Jaś, Anioł Stróż. Dla młodzieży Wzrastanie i Mały Gość Niedzielny z filmem na dvd Oskar i pani Róża. Dla rodziców są Sygnały troski tym razem zatytułowane: Każdy ma swoją opowieść. Są interesujące książki m.in. Niebo istnieje naprawdę(dla dorosłych i dla dzieci o chłopcu, który odwiedził niebo), Radość wiary papieża Benedykta XVI, Rozważania o wierzeks. Tadeusza Dajczera i inne. Dla dzieci z serii biblijni bohaterowie gra komputerowa Dawid.

  

5. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w tym tygodniu na prace w parafii: rodz. Przyjaznych z Szulca, rodz. Mańków z Szulca, rodz. Gruszków i Kozłowskich z Borowa i Opatówka, rodz. Tułaczów z Cieni Drugiej, rodz. Kluczników z Cieni Trzeciej, p. Dorocie Annie z ul. Ogrodowej, p. Zbigniewowi  Lutosławskiemu z ul. Kościelnej, pp. Annie i Maciejowi Olejnikom z Trojanowa.   

 

6. Jutro nie ma Mszy św. rano. Wypominki jednorazowe przedłożone do wspólnoty modlitwy, które nie były jeszcze czytane jutro w poniedziałek o g. 1800 z modlitwa różańcowa.