Intencje Mszalne 6 VII - 12 VIII 2012

 

Święto Przemienienia Pańskiego

Poniedziałek

6. 08.

800       —

1000     —

1800     —

  Konstantego Rygasa – i. rodz. Gilów i Jędrzejczyków

  Andrzeja, Wiktorię Janiaków i Juliana Skoniecznego

†  Annę i Konstantego Zimnych aby przyspieszyć im dzień oglądania Boga i zjednoczenia z Nim na zawsze

 

Wtorek

7. 08.

700      —

1800     —

Nie ma Mszy św.

†  Arkadiusza Lisieckiego

 

Środa

8. 08.

700      —

1800     —

Nie ma Mszy św.

†  Marię Niewiejską – i. Lidii i Sergiusza Jaśkiewiczów 

 

Czwartek

9.08.

 Wymarsz Pielgrzymki na

 Jasną Górę

 

700       —


 

 

 

 

1800     —

1)  O Boże błogosł. dla Pielgrzymów i Przyjaciół Pielgrzymki

2)  ks. Edmunda Malatyńskiego, Sabinę Brzozowską, Bronisławę Sztrajt, Stefanię Basiak, Irenę Pacynę, Marka Sieradzkiego, Czesława Plotę, Zdzisława Bieglika, Edwarda Hadasia, Stanisława Lachowskiego, Stanisławę Śmietańską, Stefanię Salamon,  zm. Pielgrzymów.

 3)  Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z próśb z nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.

Nie ma Mszy św.  

 

 

Piątek  

10. 08.

700       —

1800     —

Nie ma Mszy św. 

Nie ma Mszy św.

 

Sobota 

11. 08.

700      

1600     —

1800     —

Nie ma Mszy św. 

O Boże błogosł. dla nowożeńców: Anny Pośpieszyńskiej i Tomasza Humelta

1) †  Tomasza i Zenona Niewieś

2) W intencji Heleny i Zdzisława z racji 50 rocznicy ślubu

 (chrzest)

 

XX

Niedziela Zwykła

12. 08

800       —   

 

1000     —

1200       —

1700       —

 Mariannę i Franciszka Juszczaków, Stanisławę i Nepomucyna Michalaków, Stanisławę i Józefa Chwirałów  

Za Parafian  

  Jerzego Sobczaka

†  Stanisława Wernera – i. rodz. Sobotów


Czwartek

9 VIII

2012 r.

 

700  –!!!

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne: O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za Ofiarodawców na remonty naszej świątyni i o Boże błogosławieństwo w prowadzonych pracach. O cierpliwość w chorobie i powrót do zdrowia dla ks. Hieronima, Barbary, Melanii i Anity. O Boże błogosławieństwo dla pielgrzymów Grupy Oliwkowej. O Boże błogosł. dla żyjących uczestników Powstania Warszawskiego.

 

Za zmarłych: bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego oraz kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Zygmunta Durczyńskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Stanisława Kubickiego, Mariana Marguża, Władysława Olejniczaka, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz – Gadkowską, poległych w czasie II wojny światowej, pomordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich, Stanisławę Śmietańską, Józefa Bednarka, Janinę Wojtaszek, Justynę Marchwacką, Janinę Marchwacką, Krzysztofa Króla, Władysława Janika, Krzysztofa Nosala, Józefa Jakubczaka, Przemysława Brońsia, Aleksandra Korzeniowskiego, Wacława Janiaka, Kazimierę Borowiak, Grzegorza Dziedzica, Arkadiusza Modławskiego, Sławomira Ślusarza, Wandę Zimną, Michała Janiaka, Mariana Henka, Teresę Juszczak, Bożenę Porzucek, Józefa Grzegorka, Marię Kalupa,  Danielę Błażejewską, Marka Klińskiego, Zbigniewa Rajcę, Mariannę Okuniewską, Ryszarda Karalusa, Józefa Chojnackiego, Józefa Zimnego, Janinę Twardowską, Grzegorza Płóciennika, Ireneusza Kaczmarka, Ricardo Kalenska, Józefa i Józefę, Walerię i Stanisława, Jana, Annę i Ryszarda Czamarów, Kazimierza Demskiego, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Wandę Biernat, Zofię i Józefa Zawieruchów, Stefanię Mojsa, Marię Daniłowicz, Helenę i Stefana Andrzejaków, Zbigniewa Dziedzica, Annę Ochlik, Helenę i Jana Tomaszewskich, Mariannę, Kazimierza i Jerzego Urbańskich, Józefa Biegańskiego, Alfredę i Stefana Cieślaków, Felicję i Jana Marszałków, Irenę Nurkowską, Leokadię i Józefa Lubeckich, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Weronikę Kędzierską, Alicję Żulicką, Józefa i Helenę Kujawów, Kazimierę i Leona Żulickich, Annę i Konstantego Zimnych, Sabinę Drobnik, Natalię Szymczak, Ryszarda Kicińskiego, Stefana Augustyniaka, Adama Sorokę, Stefana Nosala, Mariana i Annę Bonysiaków, Stanisława Knopa, Andrzeja Pogorzelca, Stanisławę i Józefa Podkowskich, Mariannę i Andrzeja Przepiórków, Helenę Żarnecką, Antoninę i Jana Kusiów, Dorotę i Michała Stanisławskich, Leokadię i Jana Szczepaniaków, Stefana Wysotę, Józefa Kowalskiego, r. Kowalskich, Jeziornych i Kazusiów, Stefana Litwę, Jerzego Sporeckiego, Mariannę, Franciszka, Katarzynę i Józefa Juszczaków, Stanisławę, Nepomucena, Jana, Krystynę, Mieczysława Michalaków, Stanisławę i Józefa Chwirałów, Mirosława Wanata, Annę i Jana Czamarów, Magdalenę Prus, Mieczysławę Król, za tych którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim,  za zmarłych w czyśćcu cierpiących.