Intencje Mszalne 9 VII - 15 VII 2012

Poniedziałek  9.07. 

g.  700   —  1)  †  Kazimierę Borowiak

2)  †  Wacława Frankiewicza

g.  1800   —   Radio Maryja. Telewizja Trwam.  †  Antoninę i Ignacego Plotów

Wtorek  10.07.  

g.  700   —   Nie ma Mszy św.
g.  1800   —  †  Marię i Henryka Szymańskich – i. córki Hanki

 

Środa  11.07.  

g.  700   —   Nie ma Mszy św.
g.  
1800   —  Nie ma Mszy św.

 

Czwartek  12.07. 

g.  700   —   Nie ma Mszy św.
g.  
1800   —   Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego                                                
1) Intencja z próśb z nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.

2) O Boże błogosł. dla mieszkańców z ul. Szkolnej od nr 2 i Bl. Nr 10 i za zmarłych z tych rodzin

 

Piątek  13.07.  

g.  700   —   Nie ma Mszy św.   

g.  1800   —  †  Aleksandra Stefaniaka

Różaniec Fatimski

 

Sobota  14.07.   
g.  
700   —   Nie ma Mszy św.

g.  1100   —   Zjazd rodzinny.    Krystynę i Antoniego Kwintów i o Boże błogosł. dla całej Rodziny

g.  1800   —  †  Ryszarda Kicińskiego – 5 rocz. śmierci

 

XV NIEDZIELA Zwykła  15.07.  

g.    800   —    Wojciecha, Mariannę, Józefa Łazarków

g.    1000     1) Za Parafian

2) OSP  Michałów II 50-lecie

g.  1200       Matriannę i Czesława Wietrzychów

g.  1700   —   †  Wojciecha Janiszewskiego – i. żony z córką i zięciem

 

 

Czwartek  12 VII 2012 r.
godz. 1800 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

 

INTENCJE OGÓLNE: O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za Ofiarodawców na remonty naszej świątyni i o Boże błogosławieństwo w prowadzonych pracach. O cierpliwość w chorobie i powrót do zdrowia dla ks. Hieronima, Melanii, Anity i Emila. O Bożą opiekę dla pracowników Radia Maryja i Telewizji Trwam i o przyznanie miejsca na multipleksie dla Telewizji Trwam. O dobre plony z polskich pól i bezwypadkowy przebieg żniw w parafii. O Boże błogosł. dla mieszkańców z ul. Szkolnej od nr 2 i z Bl. Nr 10.

ZA ZMARŁYCH: bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego oraz kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Zygmunta Durczyńskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Stanisława Kubickiego, Mariana Marguża, Władysława Olejniczaka, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz – Gadkowską, poległych w czasie II wojny światowej, pomordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich, Stanisławę Śmietańską, Józefa Bednarka, Janinę Wojtaszek, Mariannę Kobyłkę, Justynę Marchwacką, Janinę Marchwacką, Krzysztofa Króla, Władysława Janika, Krzysztofa Nosala, Józefa Jakubczaka, Przemysława Brońsia, Aleksandra Korzeniowskiego, Wacława Janiaka, Pelagię Mazurowską, Kazimierę Borowiak, Grzegorza Dziedzica, Arkadiusza Modławskiego, Sławomira Ślusarza, Wandę Zimną, Michała Janiaka, Pawła Juszczaka, Leokadię Kałużną, Mariana Henka, Teresę Juszczak, Bożenę Porzucek, Józefa Grzegorka, Marię Kalupa,  Danielę Błażejewską, Marka Klińskiego, Eugeniusza Lintnera, Zbigniewa Rajcę, Mariannę Prus, Mariannę Okuniewską, Ryszarda Karalusa, Józefa Chojnackiego, Józefa Zimnego, Janinę Twardowską, Ricardo Kalenska, Józefa i Józefę, Walerię i Stanisława, Jana, Annę i Ryszarda Czamarów, Kazimierza Demskiego, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Wandę Biernat, Zofię i Józefa Zawieruchów, Stefanię Mojsa, Marię Daniłowicz, Helenę i Stefana Andrzejaków, Zbigniewa Dziedzica, Annę Ochlik, Helenę i Jana Tomaszewskich, Mariannę, Kazimierza i Jerzego Urbańskich, Józefa Biegańskiego, Alfredę i Stefana Cieślaków, Felicję i Jana Marszałków, Irenę Nurkowską, Leokadię i Józefa Lubeckich, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Weronikę Kędzierską, Alicję Żulicką, Józefa i Helenę Kujawów, Kazimierę i Leona Żulickich, Annę i Konstantego Zimnych, Sabinę Drobnik, Natalię Szymczak, Ryszarda Kicińskiego, Stefana Augustyniaka, Adama Sorokę, Stefana Nosala, Mariana i Annę Bonysiaków, Stanisława Knopa, Andrzeja Pogorzelca, Stanisławę i Józefa Podkowskich, Mariannę i Andrzeja Przepiórków, Helenę Żarnecką, Antoninę i Jana Kusiów, Dorotę i Michała Stanisławskich, Leokadię i Jana Szczepaniaków, Stefana Wysotę, Józefa Kowalskiego, r. Kowalskich, Jeziornych i Kazusiów, Stefana Litwę, Jerzego Sporeckiego, Mariannę, Franciszka, Katarzynę i Józefa Juszczaków, Stanisławę, Nepomucena, Jana, Krystynę, Mieczysława Michalaków, Stanisławę i Józefa Chwirałów, Mirosława Wanata, za zmarłych w czyśćcu cierpiących.

 

 

Więcej artykułów…

  1. Intencje Mszalne 2 VII - 8 VII 2012