Intencje Mszalne 10 XII - 16 XII 2012

Poniedziałek 10 XII  —  Drugi dzień rekolekcji adwentowychDzień Spowiedzi

g.   900        Piotra Pogorzelca – i. Przemysława z żoną i dziećmi

g. 1200   —   †  Józefa Zimnego 

g. 1630   —   Roraty: †  Janinę Twardowską – i. rodz. Wiertelaków 

g. 1800   —     Tadeusza i Waldemara Kawalów – i. Krystyny i Arkadiusza Kawalów

g. 2000   —   †  Mariannę Okuniewską

 

Wtorek  11 XII  —  Zakończenie rekolekcji adwentowych

g.   900   —    Józefa Zimnego

g. 1200   —     Józefa Chojnackiego  

g. 1630   —    Roraty:   Zbigniewa Rajcę

g.  1800   —    Stanisławę Stasiak  

g. 2000   —     Józefa Grzegorka

 

Środa  12 XII

godz. 700         —  1)  †  Józefa Zimnego  

2)  †  Janina Twardowska

godz. 1700      —  Roraty †  Alicję Marucha – i. od Mamy        

 

Czwartek  13 XII

godz. 700     —      1)  †  Józefa Zimnego

2)  †  Ireneusza Kaczmarka

godz. 1700       —   Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z próśb z nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego 

 

Piątek  14 XII

godz. 700         —   1)  †  Grzegorza Płóciennika

2)    Józefa Zimnego

godz. 1700      —  Roraty †  Katarzynę, Teodorę, Władysławę, Zofię oraz zmarłych  z rodz. Zawadzkich i Mielczarków

 

Sobota  15 XII

godz. 700         —   1)   Bożenę Porzucek

2)  †  Józefa Zimnego

 godz.1800       —     Alicję Marucha – i. od brata Pawła z rodz.                            

                       

Niedziela 16  XII  —  III  Niedziela Adwentu

g.   800       —     Józefa Romańczyka – i. od żony

g. 1000      —    Za Parafian                                     

g. 1200       —    Aleksandra Korzeniowskiego

g. 1700       —   †  Stefana Nosala w 13 rocz. śmierci  i  † Krzysztofa Nosala

 


Czwartek

13 XII

2012 r.

 

1800

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne: O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za Ofiarodawców na remonty naszej świątyni i o Boże błogosławieństwo w prowadzonych pracach. O Boże błogosławieństwo dla mających zamiar przygotowywać się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania i ich rodzin.

Za zmarłych: bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego oraz kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Zygmunta Durczyńskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Stanisława Kubickiego, Mariana Marguża, Władysława Olejniczaka, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Jarosława Włodarza, Wiktora Baranowskiego, Marka Kulawinka, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz – Gadkowską, poległych w czasie II wojny światowej, pomordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich, Justynę Marchwacką, Janinę Marchwacką, Krzysztofa Nosala, Grzegorza Dziedzica, Ryszarda Dziedzica, Wandę Zimną, Michała Janiaka, Mariana Henka, Teresę Juszczak, Danielę Błażejewską, Marka Klińskiego, Zbigniewa Rajcę, Józefa Zimnego, Grzegorza Płóciennika, Ireneusza Kaczmarka, Edwarda Juszczaka, Mariannę Zimną, Jerzego Witczaka, Mirosławę Piechotę, Cecylię Grześkowiak, Wincentego Wawrzyniaka, Stefana Ugornego, Stefanię Krzywdę, Ryszarda Jasiorskiego, Stefanię Górecką, Ewę Drobnik, Danutę Łukaszczyk, Kazimierza Karolewskiego, Mirosława Włodarza, Macieja Woźniaka, Ryszarda Klibra, Edmunda Burka, Stanisława Litwę, Józefa Manię, Łukasza Faworskiego, Józefa Barańskiego, Zofię Korzepską, Jana Zimnego, Ricardo Kalenska, Józefa i Józefę, Walerię i Stanisława, Jana, Annę i Ryszarda Czamarów, Kazimierza Demskiego, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Wandę Biernat, Zofię i Józefa Zawieruchów, Stefanię Mojsa, Marię Daniłowicz, Helenę i Stefana Andrzejaków, Zbigniewa Dziedzica, Annę Ochlik, Helenę i Jana Tomaszewskich, Marię, Kazimierza i Jerzego Urbańskich, Józefa Biegańskiego, Alfredę i Stefana Cieślaków, Felicję i Jana Marszałków, Irenę Nurkowską, Leokadię i Józefa Lubeckich, Weronikę Kędzierską, Alicję Żulicką, Józefa i Helenę Kujawów, Kazimierę i Leona Żulickich, Annę i Konstantego Zimnych, Sabinę Drobnik, Natalię Szymczak, Ryszarda Kicińskiego, Stefana Augustyniaka, Adama Sorokę, Stefana Nosala, Mariana i Annę Bonysiaków, Stanisława Knopa, Andrzeja Pogorzelca, Stanisławę i Józefa Podkowskich, Mariannę i Andrzeja Przepiórków, Helenę Żarnecką, Antoninę i Jana Kusiów, Dorotę i Michała Stanisławskich, Leokadię i Jana Szczepaniaków, Stefana Wysotę, Józefa Kowalskiego, r. Kowalskich, Jeziornych i Kazusiów, Stefana Litwę, Jerzego Sporeckiego, Janinę Wojtaszek, Mariannę, Franciszka, Katarzynę i Józefa Juszczaków, Stanisławę, Nepomucena, Jana, Krystynę, Mieczysława Michalaków, Stanisławę i Józefa Chwirałów, Antoninę Jabłońską, Annę Jabłońską, Józefa Grzegorka, Zygmunta Andrzejewskiego, Paulinę i Stanisława Michalaków, Mirosława Wanata, Marię Wirową, Janinę Jakubczak, Izydora Szablewskiego, Piotra Pogorzelca, Różę i Antoniego Sikorskich, Annę Kowalczyk, Józefa Wolskiego, Barbarę Mazurowską, Józefa, Aniele i Józefa Wojciechowskich, Józefa, Adama i Władysławę Żarneckich, Aleksego Krotoszyńskiego, Genowefę, Anielę i Michała Salamonów, zm.
w czyśćcu cierpiących.