Intencje Mszalne 30 VII - 5 VIII 2012

Poniedziałek

30.07.

700         —

1800       —

Nie ma Mszy św.  

†  Sławomir Ślusarz

Wtorek

31.07.

700         —

1800       —

Nie ma Mszy św.  

Jana Rena

Środa

1.08.

700         —

1800       —

Nie ma Mszy św.  

  Wandę Zimną – i. córki Bogumiły

Czwartek

2.08.

700         —

1800       —

 Nie ma Mszy św.  

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z próśb z nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego:

Pierwszy Piątek

03. 08.

700         —

1700        —

1800        —

  Pelagia Mazurowska  

†  Grzegorz Dziedzic

Dziękczynna za długoletnie pozycie małżeńskie

Sobota

4.08.

700         —

 

1800       —

1900       —

1)   Stanisław Nawrot 

2)    Teresa Zarzycka

O Boże błogosł. dla nowoż.: Gabrieli Guźniczak i Radosława Dopierały

2 chrzty 

XVIII

Niedziela Zwykła

5. 08

800         —    

 1000       —

 1200          

1700          

Dziękczynna w 25 rocznicę ślubu Iwony i Zdzisława z prośbą o zdrowie oraz błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej  

Za Parafian   chrzest

  Jana. Mariannę, Wiktorię, Andrzeja Janiaków

†  Stanisława Wernera – i. rodz. Dobrzańskich

chrzest


Czwartek

2 VIII

2012 r.

 

1800  –

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne: O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za Ofiarodawców na remonty naszej świątyni i o Boże błogosławieństwo w prowadzonych pracach. O cierpliwość w chorobie i powrót do zdrowia dla ks. Hieronima, Barbary, Melanii i Anity. O Boże błogosławieństwo dla pielgrzymów Grupy Oliwkowej. O Boże błogosł. dla żyjących uczestników Powstania Warszawskiego.

 

Za zmarłych: bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego oraz kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Zygmunta Durczyńskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Stanisława Kubickiego, Mariana Marguża, Władysława Olejniczaka, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz – Gadkowską, poległych w czasie II wojny światowej, pomordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich, Stanisławę Śmietańską, Józefa Bednarka, Janinę Wojtaszek, Mariannę Kobyłkę, Justynę Marchwacką, Janinę Marchwacką, Krzysztofa Króla, Władysława Janika, Krzysztofa Nosala, Józefa Jakubczaka, Przemysława Brońsia, Aleksandra Korzeniowskiego, Wacława Janiaka, Kazimierę Borowiak, Grzegorza Dziedzica, Arkadiusza Modławskiego, Sławomira Ślusarza, Wandę Zimną, Michała Janiaka, Mariana Henka, Teresę Juszczak, Bożenę Porzucek, Józefa Grzegorka, Marię Kalupa,  Danielę Błażejewską, Marka Klińskiego, Eugeniusza Lintnera, Zbigniewa Rajcę, Mariannę Prus, Mariannę Okuniewską, Ryszarda Karalusa, Józefa Chojnackiego, Józefa Zimnego, Janinę Twardowską, Grzegorza Płóciennika, Ricardo Kalenska, Józefa i Józefę, Walerię i Stanisława, Jana, Annę i Ryszarda Czamarów, Kazimierza Demskiego, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Wandę Biernat, Zofię i Józefa Zawieruchów, Stefanię Mojsa, Marię Daniłowicz, Helenę i Stefana Andrzejaków, Zbigniewa Dziedzica, Annę Ochlik, Helenę i Jana Tomaszewskich, Mariannę, Kazimierza i Jerzego Urbańskich, Józefa Biegańskiego, Alfredę i Stefana Cieślaków, Felicję i Jana Marszałków, Irenę Nurkowską, Leokadię i Józefa Lubeckich, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Weronikę Kędzierską, Alicję Żulicką, Józefa i Helenę Kujawów, Kazimierę i Leona Żulickich, Annę i Konstantego Zimnych, Sabinę Drobnik, Natalię Szymczak, Ryszarda Kicińskiego, Stefana Augustyniaka, Adama Sorokę, Stefana Nosala, Mariana i Annę Bonysiaków, Stanisława Knopa, Andrzeja Pogorzelca, Stanisławę i Józefa Podkowskich, Mariannę i Andrzeja Przepiórków, Helenę Żarnecką, Antoninę i Jana Kusiów, Dorotę i Michała Stanisławskich, Leokadię i Jana Szczepaniaków, Stefana Wysotę, Józefa Kowalskiego, r. Kowalskich, Jeziornych i Kazusiów, Stefana Litwę, Jerzego Sporeckiego, Mariannę, Franciszka, Katarzynę i Józefa Juszczaków, Stanisławę, Nepomucena, Jana, Krystynę, Mieczysława Michalaków, Stanisławę i Józefa Chwirałów, Mirosława Wanata, Annę Nurek, Krzysztofa Króla, Annę i Jana Czamarów, za tych którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim,  za zmarłych w czyśćcu cierpiących.