Intencje Mszalne 24 IX - 30 IX 2012

Poniedziałek

24. 09.

 

700         —

 

1800        —

1)    Arkadiusza Modławskiego 

2)    Pawła Juszczaka

 Wacławę Bratoszewską – i. córki Marii z mężem i synami

Wtorek

25. 09.

 

700         —

 

1800        —

1)  Z okazji 30 rocz. ślubu o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Marii i Przemysława 

2)    Sławomira Ślusarza

  Piotra Błaszczaka

Środa

26. 09.

700         —

 

1800        —

1)    Stanisława Nawrota

2)     Stefanię Glapa

 Irenę Wojtysiak – i. od Marii z Justyną i Józefa Wojtysiaka

 

Czwartek

27. 09.

 

700         —

 

1800        —

1)   Michała Janiaka

2)    Stefanię Bącler

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

1) Intencja z próśb z nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.

2)    Hieronima, Marię, Leonardę i Bolesława Wrocławskich, Michała i Mariannę Janik – i. córek Jadwigi i Barbary

Piątek

28. 09.

 

700         —

 

1800        —

  Wandę Zimną –  i. Macieja z Justyną

 

1)   Wacława Prusa

2)  W intencji ks. Rafała z racji Imienin – int. Żywego Różańca

3)    Leokadię Kałużną   

Sobota

29. 09.

700             —

 

 

1400          —


1800           —

1)    Józefa Bednarka w 2 rocz. śmierci

2)     Mariana Henka

 

 Michała Jakubowskiego. W intencji Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka

 

 Michała Bęckiego z racji Imienin i Jego Mamy Doroty

XXVI

Niedziela  Zwykła

30. 09.

800            —   

1000          —

1200              —

1700              —

†  Aleksandra Korzeniowskiego – i. żony i córki w 1 rocz. śmierci

Za Parafian

 

 Michała, Józefę, Marcina Świeców

†  Michała Janiaka – i. żony z racji Imienin


Czwartek

27 IX

2012 r.

 

1800  –

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne: O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za Ofiarodawców na remonty naszej świątyni i o Boże błogosławieństwo w prowadzonych pracach. O zdrowie dla Macieja.

 

Za zmarłych: bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego oraz kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Zygmunta Durczyńskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Stanisława Kubickiego, Mariana Marguża, Władysława Olejniczaka, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz – Gadkowską, poległych w czasie II wojny światowej, pomordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich, Józefa Bednarka, Justynę Marchwacką, Janinę Marchwacką, Krzysztofa Króla, Krzysztofa Nosala, Józefa Jakubczaka, Przemysława Brońsia, Aleksandra Korzeniowskiego, Wacława Janiaka, Grzegorza Dziedzica, Arkadiusza Modławskiego, Sławomira Ślusarza, Wandę Zimną, Michała Janiaka, Mariana Henka, Teresę Juszczak, Danielę Błażejewską, Marka Klińskiego, Zbigniewa Rajcę, Mariannę Okuniewską, Józefa Chojnackiego, Józefa Zimnego, Janinę Twardowską, Grzegorza Płóciennika, Ireneusza Kaczmarka, Edwarda Juszczaka, Mariannę Zimną, Jerzego Witczaka, Mirosławę Piechotę, Cecylię Grześkowiak, Wincentego Wawrzyniaka, Stefana Ugornego, Wacława Kalecińskiego, Stefanię Krzywdę, Ryszarda Jasiorskiego, Stefanię Górecką, Ewę Drobnik, Danutę Łukaszczyk, Ricardo Kalenska, Józefa i Józefę, Walerię i Stanisława, Jana, Annę i Ryszarda Czamarów, Kazimierza Demskiego, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Wandę Biernat, Zofię i Józefa Zawieruchów, Stefanię Mojsa, Marię Daniłowicz, Helenę i Stefana Andrzejaków, Zbigniewa Dziedzica, Annę Ochlik, Helenę i Jana Tomaszewskich, Marię, Kazimierza i Jerzego Urbańskich, Józefa Biegańskiego, Alfredę i Stefana Cieślaków, Felicję i Jana Marszałków, Irenę Nurkowską, Leokadię i Józefa Lubeckich, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Weronikę Kędzierską, Alicję Żulicką, Józefa i Helenę Kujawów, Kazimierę i Leona Żulickich, Annę i Konstantego Zimnych, Sabinę Drobnik, Natalię Szymczak, Ryszarda Kicińskiego, Stefana Augustyniaka, Adama Sorokę, Stefana Nosala, Mariana i Annę Bonysiaków, Stanisława Knopa, Andrzeja Pogorzelca, Stanisławę i Józefa Podkowskich, Mariannę i Andrzeja Przepiórków, Helenę Żarnecką, Antoninę i Jana Kusiów, Dorotę i Michała Stanisławskich, Leokadię i Jana Szczepaniaków, Stefana Wysotę, Józefa Kowalskiego, r. Kowalskich, Jeziornych i Kazusiów, Stefana Litwę, Jerzego Sporeckiego, Janinę Wojtaszek, Mariannę, Franciszka, Katarzynę i Józefa Juszczaków, Stanisławę, Nepomucena, Jana, Krystynę, Mieczysława Michalaków, Stanisławę i Józefa Chwirałów, Mirosława Wanata, Kazimierza Kaszubę, Hieronima, Marię, Leonardę i Bolesława Wrocławskich, Michała i Mariannę Janik  zm. w czyśćcu cierpiących.