INTENCJE MSZALNE: 11 — 17 II 2019 r.

11  lutego: Poniedziałek –  Światowy Dzień Chorego.

700   

 

 

 

1100 

Wspomnienie N.M.P. z Lourdes 

1)   Lucynę Pilarczyk – i. Elżbiety i Przemysława Kawalów

2)   Jadwigę Krysztofowicz

 

1) W intencji Chorych i Ich Opiekunów

2) †Wandę Tułacz

Wtorek

12 II

700   

1800 

Marię Łosiak–Cecotkę

Barbarę Juszczak – i. Haliny Skuteckiej

Środa

13 II

700   

 

1800 

Wiesława Bartoszka – i. rodz. Gibusów z Michałowa

 

  Jadwigę Stobienię

Czwartek

14 II

700    1800 

Marię Chojnacką w 2 rocz. śmierci i za Wawrzyńca Chojnackiego

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

Piątek

15 II

700   

 

1800 

  Marię Kaszubę  

 

  Edwarda Skrzypińskiego – i. Renaty i Bogusława Gryczyńskich

Sobota

16 II

700   


1800 

  Stefana Marchwackiego – i. syna Daniela z żoną

 

1)  Janai Henryka Burzyńskich

2)   Rozalię, Wacława i Wacławę Jaśkiewiczów

Niedziela

VI

 Okresu Zwykłego

17 II

800   

1000 

1200 1700 

Helenę Nieborak  – i. rodz. Pawlaczyków  

za Parafian

1)  Czesławę i Michała Łatkowskich

2)  Stefana Wernera z racji imienin – i. syna Dariusza z rodziną

  Teresę i Mieczysława Smolarków

 

 

 


 

 

Czwartek

  14  II  

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, dla p. Prezydenta i rządu, by jak najlepiej służyli Ojczyźnie. O opiekę i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O zdrowie dla Włodzimierza, Urszuli, dla Parafianki.

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, Pawła Kasprzaka, s. Władysławę, s. Charitas, poległych i  pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, por. Annę Hołubowicz-Gadkowską, Stanisława Pogorzelca, Lucynę i Aleksandra Pilarczyków, Marka Juszczaka,  Józefa Klibra, Wandę Tułacz, Justynę, Janinę i Stefana Marchwackich, Zdzisławę Bruź, Leona Klińskiego, Józefa Bęckiego, Zofię i Stanisława Kurzawów, Stanisława Wielgosza, Jana Grześkowiaka, Annę Bożenę i Andrzeja Dębowych, Zbigniewa Celera, Tadeusza Kujawę, Władysławę Gonerę, Henryka Kowalczyka, Marię Skonieczną, Józefę  Wróblewską, Teresę i Czesława Jaśkiewiczów, Andrzeja Kwiatkowskiego, Zofię Gąsiorowską, Danutę Bączkiewicz, Henryka Michalskiego, Stefana Garncarka, Kazimierza Sowę, Jacka Wróblewskiego, Weronikę Rogę, Janinę Jakóbczak, Mirosławę Galant, Kazimierę Zimną, Stanisławę Łukaszczyk, Tadeusza Wichłacza, Rafała Łukaszczyka, Henrykę Przybyłę, Michała Szkudlarka, Zdzisławę Dziedzic, Władysława Nawrockiego, Floriana Czerniewicza, Danielę Sowę, Helenę Gieszczyńską, Zbigniewa Kłysza, Jadwigę Ciuruś, Leszka Kowalika, Józefa Pawlaka, Jolantę Sobczak,  Zofię Stasiak, Annę i Stanisława Dogielskich, Józefa Kozłowskiego, Mirosławę Kubasik, Józefa Bednarka, Zygmunta Nurka, zmarłych w czyśćcu cierpiących.