Intencje Mszalne 15 X - 28 X 2012

Poniedziałek

15. 10.  
700         — 1700        —

   Nie ma Mszy św.  

Różaniec a po nabożeństwie Msza św.: 1)Z okazji imienin Jadwigi z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego  2)  †  Marię Kalupa

Wtorek

16.10

 

700         —  

1700        —

1)   Sławomir Ślusarz

2)  †  Michał Janiak

Różaniec a po nabożeństwie Msza św. †  Władysława Olczaka  w 9 r. śm. i. Zofii  Olczak

Środa

17.10

 

700         —  

1700        —

1)   Leokadię Kałużną

2)  †  Teresę Juszczak

Różaniec a po naboż. Msza św. 1) Józefę i Franciszka Błażejewskich 2)  †  Kazimierę i Konrada Menclów

Czwartek

18. 10

700           

1700       

1)    Mariannę Ren w 1 rocz. śmierci

2)    Bożenę Porzucek

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego Intencja z próśb z nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.

Piątek

19. 10 28 rocz. śmierci ks. J. Popiełuszki

700         —  

1700        —

1)   Mariana Henka

2)  †  Damiana Dolatę

Różaniec a po nabożeństwie Msza św. † Genowefę i Stefana Żurawskich, Teresę Kotecką

Sobota

20. 10

700          —  

 

1700        —

1800         

1930       —

1)  †  Józefa Grzegorka   

2)  †  Irenę Pilas

O Boże błogosł. dla nowoż.:  Pauliny Bogaczyńskiej i Dawida Jóźwiaka

1)  †  Irena Wojtysiak – i. od rodziny Wojtysiaków z Michałowa    

2)    Roberta Adamskiego w 4 r. śmierci

O Boże błogosł. dla nowoż.:  Bogumiły i Marka Haryzów

XXIX Niedziela  Zwykła 21. 10 800        —   1000      —  
1200      — 1700      —   

  Mirosława i Eugeniusza, Annę i Jana Niklasów  

Za Parafian    (chrzest)
†  Jerzego i Marię Janiaków  
Z racji 18 rocz. urodzin Bartłomieja i 20 - lecia Jego Rodziców


Czwartek

18 X

2012 r.

 

1700  –

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne: O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za Ofiarodawców na remonty naszej świątyni i o Boże błogosławieństwo w prowadzonych pracach.

Za zmarłych: bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego oraz kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Zygmunta Durczyńskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Stanisława Kubickiego, Mariana Marguża, Władysława Olejniczaka, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Jarosława Włodarza, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz – Gadkowską, poległych w czasie II wojny światowej, pomordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich, Józefa Bednarka, Justynę Marchwacką, Janinę Marchwacką, Krzysztofa Króla, Krzysztofa Nosala, Grzegorza Dziedzica, Ryszarda Dziedzica, Arkadiusza Modławskiego, Sławomira Ślusarza, Wandę Zimną, Michała Janiaka, Mariana Henka, Teresę Juszczak, Danielę Błażejewską, Marka Klińskiego, Zbigniewa Rajcę, Mariannę Okuniewską, Józefa Zimnego, Janinę Twardowską, Grzegorza Płóciennika, Ireneusza Kaczmarka, Edwarda Juszczaka, Mariannę Zimną, Jerzego Witczaka, Mirosławę Piechotę, Cecylię Grześkowiak, Wincentego Wawrzyniaka, Stefana Ugornego, Wacława Kalecińskiego, Stefanię Krzywdę, Ryszarda Jasiorskiego, Stefanię Górecką, Ewę Drobnik, Danutę Łukaszczyk, Kazimierza Karolewskiego, Mirosława Włodarza, Macieja Woźniaka, Ryszarda Klibra, Edmunda Burka, Stanisława Litwę, Ricardo Kalenska, Józefa i Józefę, Walerię i Stanisława, Jana, Annę i Ryszarda Czamarów, Kazimierza Demskiego, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Wandę Biernat, Zofię i Józefa Zawieruchów, Stefanię Mojsa, Marię Daniłowicz, Helenę i Stefana Andrzejaków, Zbigniewa Dziedzica, Annę Ochlik, Helenę i Jana Tomaszewskich, Marię, Kazimierza i Jerzego Urbańskich, Józefa Biegańskiego, Alfredę i Stefana Cieślaków, Felicję i Jana Marszałków, Irenę Nurkowską, Leokadię i Józefa Lubeckich, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Weronikę Kędzierską, Alicję Żulicką, Józefa i Helenę Kujawów, Kazimierę i Leona Żulickich, Annę i Konstantego Zimnych, Sabinę Drobnik, Natalię Szymczak, Ryszarda Kicińskiego, Stefana Augustyniaka, Adama Sorokę, Stefana Nosala, Mariana i Annę Bonysiaków, Stanisława Knopa, Andrzeja Pogorzelca, Stanisławę i Józefa Podkowskich, Mariannę i Andrzeja Przepiórków, Helenę Żarnecką, Antoninę i Jana Kusiów, Dorotę i Michała Stanisławskich, Leokadię i Jana Szczepaniaków, Stefana Wysotę, Józefa Kowalskiego, r. Kowalskich, Jeziornych i Kazusiów, Stefana Litwę, Jerzego Sporeckiego, Janinę Wojtaszek, Mariannę, Franciszka, Katarzynę i Józefa Juszczaków, Stanisławę, Nepomucena, Jana, Krystynę, Mieczysława Michalaków, Stanisławę i Józefa Chwirałów, Mirosława Wanata, Marię Wirową, Janinę Jakubczak, Marię Saganowską, Teofila Grandyberga, Annę, Władysława, Kazimierza Stasiaków i zm. z tej rodziny, zm. w czyśćcu cierpiących.