Intencje Mszalne 10 VI - 16 VI 2013

Poniedziałek  10 VI 

g.  700    Nie ma Mszy św.

g.  1800   —   1)  †  Zygmunta Wawrzyniaka – i. siostry z siostrzenicą z rodziną

2)  †  Janinę Lintner
3)  †  Łukasza Faworskiego

 

Wtorek  11 VI  

g.  700    1)  †  Zofię Korzepską

2)  †  Jana Zimnego – i. wnuczka Macieja

g.  1800   —   †  Stanisława Stanisławskiego

Środa  12 VI 

g.  700   —   1)  †  Leszka Kępę

2)  †  Stanisławę Juszczak

g.  1800   —  †  Andrzeja Pilasa

 

Czwartek  13 VI 

g.  700   —   Nie ma Mszy św.
g. 
1800   —  Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

1) Intencja z próśb z nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

2)  †  Edwarda i Janinę Lintnerów

3)  †  Mieczysława Karasińskiego

Nabożeństwo Różańca Fatimskiego

 

Piątek  14 VI 

g.  700    1)  †  Jana Przybyła

2)  †  Stanisławę Kończyńską

g.  1800   —   †  Janinę, Antoninę i Marcina Wojtaszków, Antoniego i Bronisławę Urbańskich

 

Sobota  15 VI 

g.  700   —   1)  †  Marię Kopeć – i. chrześniaka Jacka z żoną Agatą

2)  †  Władysława Warpechowskiego

g.  1800   —   †  Bronisława Nowakowskiego

(2 chrzty)

 

XI Niedziela Zwykła  16 VI

g.  800  —  †  Eugenię i Józefa Militowskich

g.  1000    Za Parafian

g.  1200    †  Alojzego Czerniewicza

g.  1700     †  Teresę Janik w 5 rocz. śm. – i. męża

 

 

Czwartek  13 VI 2013 r.
godz. 1800 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

 

INTENCJE OGÓLNE: O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za Ofiarodawców na remonty świątyni i o Boże błogosł. w prowadzonych pracach w parafii. O opiekę dla Agnieszki. O zdrowie dla Anety, Marii i Janiny.

ZA ZMARŁYCH: bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego oraz kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Ku¬rzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Jarosława Włodarza, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz – Gadkowską, poległych w II wojnie światowej, pomordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich, Grzegorza Dziedzica, Ryszarda Dziedzica, Michała Janiaka, Marka Klińskiego, Józefa Zimnego, Edwarda Juszczaka, Mariannę Zimną, Jerzego Witczaka, Mirosławę Piechotę, Cecylię Grześkowiak, Stefana Ugornego, Ryszarda Jasiorskiego, Stefanię i Aleksandra Góreckich, Ewę Drobnik, Danutę Łukaszczyk, Mirosława Włodarza, Macieja Woźniaka, Józefa Manię, Wandę i Jana Zimnych, Stanisławę Juszczak, Janinę Lintner, Jana Przybyła, Mieczysława Karasińskiego, Władysława Warpechowskiego, Józefa Króla, Krzysztofa Króla, Stanisławę Foltyńską, Henryka Marciniaka, Kazimierę Mazurowską, Janinę i Antoniego Kopciów, Ryszarda Wojsę, Michała Rubasa, Annę Zawadzką, Wacława Chojnackiego, Mariannę Śledź, Krzysztofa Roszczaka, Edwarda Pikińskiego, Alicję Łukaszczyk, Janinę Trzęsała, Pawła Pilarczyka, Stanisława Janiaka, Janinę Krzywik, Barbarę Bąkowską, Aleksandra Pilarczyka, Zbigniewa Karolewskiego, Danutę Chrystek, Sabinę Chrystek, Tadeusza Hendrysiaka, Reginę Cichą, Włodzimierza Pukacza, Jolantę Kawala, Zbigniewa Krobskiego,, Władysława Pokrzywę, Helenę Świątczak, Annę Kujawę, Ricardo Kalenska, Józefa i Józefę, Walerię i Stanisława, Jana, Annę i Ryszarda Czamarów, Kazimierza Demskiego, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Wandę Biernat, Zofię i Józefa Zawieruchów, Stefanię Mojsa, Marię Daniłowicz, Helenę i Stefana Andrzejaków, Zbigniewa Dziedzica, Annę Ochlik, Helenę i Jana Tomaszewskich, Marię, Kazimierza i Jerzego Urbańskich, Józefa Biegańskiego, Alfredę i Stefana Cieślaków, Felicję i Jana Marszałków, Irenę Nurkowską, Leokadię i Józefa Lubeckich, Weronikę Kędzierską, Alicję Żulicką, Józefa i Helenę Kujawów, Kazimierę i Leona Żulickich, Annę i Konstantego Zimnych, Sabinę Drobnik, Ryszarda Kicińskiego, Stefana Augustyniaka, Marię Sadowską, Mariannę Kralińską, Stanisława Augustyniaka, Stefana i Krzysztofa Nosalów, Mariana i Annę Bonysiaków, Stanisława Knopa, Janinę Przybylską, Andrzeja Pogorzelca, Stanisławę i Józefa Podkowskich, Marię i Andrzeja Przepiórków, Antoninę i Jana Kusiów, Dorotę i Michała Stanisławskich, Leokadię i Jana Szczepaniaków, Stefana Wysotę, Józefa Kowalskiego, r. Kowalskich, Jeziornych i Kazusiów, Mariannę, Franciszka, Katarzynę i Józefa Juszczaków, Stanisławę, Nepomucena, Jana, Krystynę, Mieczysława Michalaków, Stanisławę i Józefa Chwirałów, Antoninę Jabłońską, Annę Jabłońską, Józefa Grzegorka, Zygmunta Andrzejewskiego, Paulinę i Stanisława Michalaków, Mirosława Wanata, Janinę Jakubczak, Jana Woźniaka, Edwarda  i Janinę Lintnerów, zm. w czyśćcu cierpiących.