Intencje Mszalne 29 IV - 5 V 2013

Poniedziałek  29 IV 

g.  700    Nie ma Mszy św.

g.  1800   —   1)  †  Mirosława Michalaka – i. Andrzeja Gieszczyńskiego z żoną

2)  †  Józefa Manię

Wtorek  30 IV  

g.  700    Nie ma Mszy św.

g.  1800   —   1)  †  Tadeusza Wojcieszaka w 3 rocz. śmierci

2)  †  Mirosława Włodarza

Środa  1 V 

g.  700   —   Nie ma Mszy św.
g. 
1800   —  1)  †  Krystynę Nosal

2)  †  Ryszarda Dziedzica

 

Czwartek  2 V 

g.  700   —   Nie ma Mszy św.
g. 
1800   —  Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

1) Intencja z próśb z nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

2) W 88 rocznicę urodzin Anny Kujawa

 

Piątek  3 V  Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

g.  800  —  †  Michalinę, Stanisławę i Stanisława Kłyszów

g.  1000    Za Ojczyznę

g.  1200    †  Marka Klińskiego  – i. żony z dziećmi

g.  1700     † Leona Lintnera, Mariannę, Michała i Jacka Jarczewskich

 

Sobota  4 V 

g.  700   —   Nie ma Mszy św.

g.  1600   —  W intencji Ochotniczych Straży Pożarnych w par. Opatówek i o Boże błogosławieństwo dla uczestniczących w uroczystości Gości i za zamarłych Strażaków

g.  1800   —  W 50 rocznicę ślubu Krystyny i Stanisława

(chrzest)

 

VI Niedziela Wielkanocna  5 V  

g.  800  —  †  Eugeniusza Lintnera

g.  1000    1) Za Parafian

2) Z racji 30 rocznicy ślubu Marii i Wojciecha

g.  1200    †  Genowefę i Lucjana Balcerczyków

g.  1700     † Zygmunta, Stefana, Wojciecha, Anastazję i rodz. Nurków, Józefa,         Helenę i Michała Juszczaków, Teresę Wietrzych i Sabinę Sobieraj

 

 

Czwartek  2 V 2013 r.
godz. 1800 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

 

INTENCJE OGÓLNE: O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za Ofiarodawców na remonty świątyni i o Boże błogosł. w prowadzonych pracach w parafii. O opiekę dla Agnieszki. O zdrowie dla Anety i Marii, Janiny i Anny.

ZA ZMARŁYCH: bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego oraz kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Jarosława Włodarza, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz – Gadkowską, poległych w II wojnie światowej, pomordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich, Grzegorza Dziedzica, Ryszarda Dziedzica, Michała Janiaka, Marka Klińskiego, Zbigniewa Rajcę, Józefa Zimnego, Edwarda Juszczaka, Mariannę Zimną, Jerzego Witczaka, Mirosławę Piechotę, Cecylię Grześkowiak, Stefana Ugornego, Ryszarda Jasiorskiego, Stefanię i Aleksandra Góreckich, Ewę Drobnik, Danutę Łukaszczyk, Mirosława Włodarza, Macieja Woźniaka, Józefa Manię, Wandę i Jana Zimnych, Stanisławę Juszczak, Janinę Lintner, Jana Przybyła, Mieczysława Karasińskiego, Władysława Warpechowskiego, Józefa Króla, Krzysztofa Króla, Stanisławę Foltyńską, Henryka Marciniaka, Kazimierę Mazurowską, Janinę i Antoniego Kopciów, Ryszarda Wojsę, Michała Rubasa, Annę Zawadzką, Wacława Chojnackiego, Mariannę Śledź, Krzysztofa Roszczaka, Edwarda Pikińskiego, Alicję Łukaszczyk, Janinę Trzęsała, Pawła Pilarczyka, Stanisława Janiaka, Janinę Krzywik, Barbarę Bąkowską, Aleksandra Pilarczyka, Zbigniewa Karolewskiego, Sabinę Chrystek, Ricardo Kalenska, Józefa i Józefę, Walerię i Stanisława, Jana, Annę i Ryszarda Czamarów, Kazimierza Demskiego, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Wandę Biernat, Zofię i Józefa Zawieruchów, Stefanię Mojsa, Marię Daniłowicz, Helenę i Stefana Andrzejaków, Zbigniewa Dziedzica, Annę Ochlik, Helenę i Jana Tomaszewskich, Marię, Kazimierza i Jerzego Urbańskich, Józefa Biegańskiego, Alfredę i Stefana Cieślaków, Felicję i Jana Marszałków, Irenę Nurkowską, Leokadię i Józefa Lubeckich, Weronikę Kędzierską, Alicję Żulicką, Józefa i Helenę Kujawów, Kazimierę i Leona Żulickich, Annę i Konstantego Zimnych, Sabinę Drobnik, Ryszarda Kicińskiego, Stefana Augustyniaka, Marię Sadowską, Mariannę Kralińską, Stanisława Augustyniaka, Stefana i Krzysztofa Nosalów, Mariana i Annę Bonysiaków, Stanisława Knopa, Janinę Przybylską, Andrzeja Pogorzelca, Stanisławę i Józefa Podkowskich, Marię i Andrzeja Przepiórków, Antoninę i Jana Kusiów, Dorotę i Michała Stanisławskich, Leokadię i Jana Szczepaniaków, Stefana Wysotę, Józefa Kowalskiego, r. Kowalskich, Jeziornych i Kazusiów, Mariannę, Franciszka, Katarzynę i Józefa Juszczaków, Stanisławę, Nepomucena, Jana, Krystynę, Mieczysława Michalaków, Stanisławę i Józefa Chwirałów, Antoninę Jabłońską, Annę Jabłońską, Józefa Grzegorka, Zygmunta Andrzejewskiego, Paulinę i Stanisława Michalaków, Mirosława Wanata, Janinę Jakubczak, Józefę Szychtę, Sabinę Dolat, Mieczysława Olejniczaka  zm. w czyśćcu cierpiących.