Modlitwa Joe Wright w Senacie

Kiedy Pastor Joe Wright poproszony został aby otworzyć nową sesję Senatu w Kansas (USA), każdy spodziewał się zwykłych sloganów i „uogólnień” – lecz oto co usłyszeli…

     „Ojcze Niebieski, dziś stoimy przed tobą, prosząc o wybaczenie i prosząc o instrukcje i wskazówki. Wiemy, że Twoje Słowo mówi: „Biada tym, którzy nazywają zło dobrem”, ale właśnie to zrobiliśmy. * Straciliśmy równowagę psychiczną i całkowicie zmieniliśmy nasze wartości. „Wyśmialiśmy Absolutną Prawdę Twojego Słowa i nazwaliśmy ją pluralizmem.” Czciliśmy innych bogów i nazywaliśmy to wielokulturowością.

      Broniliśmy perwersji i nazwaliśmy to alternatywnym sposobem życia. * Wykorzystaliśmy biednych i nazwaliśmy to loterią.” Nagrodziliśmy lenistwo i nazwaliśmy to bogactwem. * Zabiliśmy nasze nienarodzone dzieci i nazwaliśmy to wolnością wyboru dla kobiet. „Poparliśmy aborcję i nazwaliśmy ją uzasadnioną”. Zaniedbaliśmy wychowanie i dyscyplinę naszych dzieci i nazwaliśmy to budowaniem poczucia własnej wartości. „Nadużyliśmy władzy i nazwaliśmy ją polityką. * Otworzyliśmy konfiskatę niektórych funduszy i nazwaliśmy to znacznymi wydatkami.” Legalizowaliśmy przekupstwo i nazywaliśmy to słodyczami biurowymi. „Chcieliśmy własności bliźniego i nazwaliśmy ją ambicją.

     Zanieczyściliśmy powietrze, wulgaryzmy i pornografię i nazwaliśmy to wolnością wypowiedzi. Kpiliśmy sobie ze starych wartości naszych przodków i nazywaliśmy to oświeceniem. Zbadaj nas, Boże, i poznaj nasze serca dzisiaj. Oczyść nas od wszelkiego grzechu i uwolnij nas. Amen!”  

* Izajasz 5:20-23 mówi: Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zmieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych!. Biada tym, którzy są bohaterami w piciu wina i mocarzami w mieszaniu mocnego napoju, Którzy uniewinniają winowajcę za łapówkę, a niewinnym odmawiają sprawiedliwości.

Reakcja na to była natychmiastowa.  Kilku członków senatu wyszło w czasie modlitwy na znak protestu