KOMUNIKAT Modlitwa w uroczystość Zwiastowania Pańskiego w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych

Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka polecamy, aby w środę 25 marca br. w uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, w kościele katedralnym
i kościołach parafialnych kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz
za zmarłych. Należy także dołączyć następująca modlitwę:

 „Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny,
który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

 

 

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.

 

 Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz
i królujesz na wieki. Amen.

 

 Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!"

Zarządzamy także, aby tego dnia, o godz. 12.00, we wszystkich kościołach parafialnych zabrzmiały dzwony.

Zachęcamy wiernych, aby w tym samym czasie łączyli się duchowo ze swoimi duszpasterzami, odmawiając w domach wskazane modlitwy.

                                                                                                         /-/ bp Łukasz Buzun

Wikariusz Generalny

                /-/ ks. Marcin Papuziński

          Kanclerz Kurii