List do Parafian


Drodzy  Parafianie ! Siostry i Bracia w Chrystusie!

 

Jeśli Pan nie zbuduje domu, daremnie się trudzą budujący. Jeżeli Pan nie strzeże miasta na próżno czuwają straże. (Ps 127,1)

            Codzienność naszego życia wymaga nieustannego podejmowania różnych decyzji dotyczących wielości zadań, które tworzą tkankę naszego życia indywidualnego i społecznego. Dla człowieka wierzącego oczywistym jest, że powinien życie przeżywać w łączności z Bogiem, pogłębiając swoją z Nim przyjaźń. Boże błogosławieństwo wraz z ludzką pracą tworzą naszą codzienność. Niejednokrotnie podkreślamy, ze chleb, który wypracowujemy jest nie tylko owocem ziemi i pracy rąk ludzkich, ale także Bożego błogosławieństwa. Roztropność poleca nam, abyśmy w codziennym trudzie dostrzegali działanie łaski Bożej. Dlatego też w sytuacji epidemii, którą obecnie przeżywamy nie tylko w naszej Ojczyźnie konieczne jest, by ludzkie wysiłki złączyć z żarliwą modlitwą do Boga w mocy którego jest, jak uczy historii z doświadczeń innych zagrożeń ludzkości, moc zakończenia plagi koronawirusa.

            W Księdze Syracydesa (38, 1 – 4) czytamy: Szanuj lekarza za jego usługi, również jego Pan stworzył. Uzdrowienie pochodzi od Najwyższego (…). Doświadczenie lekarza wznosi mu głowę, jest podziwiany wobec dostojników. Pan stworzył lekarstwa pochodzące z ziemi i roztropny człowiek nie będzie ich odrzucał. Nic więc dziwnego, że wobec narastającej pandemii koronawirusa należy uwzględnić to co oferuje nam wiara (fides) i to co zalecają fachowcy, lekarze (nauka). Fides et ratio to dwa wiosła łodzi ludzkiego życia pozwalające zachować właściwy kierunek życia, nie godząc się na dryfowanie po bezdrożach niepokojów ludzkiej niewiary i braku ufności pokładanej w Bogu. Potrzeba więc żarliwej modlitwy zarówno tej płynącej z gorącości serca wiary jak i tej, którą ułożyli inni.

            Mając to wszystko na uwadze uprzejmie prosimy, by w życiu religijnym kierować się wskazaniami: Pasterza naszej Diecezji i wskazaniami Konferencji Episkopatu Polski, które załączamy do tego tekstu. Polecając się Waszej modlitwie, drodzy Parafianie i obiecując modlitwę z naszej strony za Was, będziemy w miarę możliwości służyć Wam naszą posługą. Z ufnością pokładaną w Bogu idźmy w codzienność naszych obowiązków: Alleluja! I do przodu! Szczęść Wam Boże!

Wasi duszpasterze: 

                                                                                                        Ks. proboszcz
                                                                                                        i ks. wikariusz