Dekret Biskupa Kaliskiego odwołujący dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane.

Kalisz, dnia 17 czerwca 2021 roku

L.dz. 1385/2021

                                                                     

DEKRET

           Wobec poprawiającej się sytuacji zagrożenia związanej ze stanem pandemii niniejszym, zgodnie z kan. 87 § 1 KPK, odwołuję z dniem 19 czerwca 2021 r. dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane udzieloną dekretem z dnia 12 lutego br., l.dz. 388/2021.

Jednocześnie przypominam, że w niedzielę i inne dni świąteczne wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy św. Każdy czyni temu zadość, jeśli bierze udział we Mszy św. gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, w sam dzień świąteczny lub też wieczorem dnia poprzedzającego (kan. 1247 -1248 KPK).

Zachęcam osoby korzystające dotychczas z dyspensy do odnowienia więzi z Chrystusem obecnym w Najświętszej Eucharystii poprzez regularny udział we Mszy św. niedzielnej i przyjmowanie Komunii Świętej.

 bp Damian Bryl
Biskup Kaliski

 

        ks. Marcin Papuziński

 Kanclerz Kurii